Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Dėl įmonių, kurios nevykdo reikalavimo dėl privalomo audito

2018-04-13
Kaip ir praėjusiais metais, šiais metais nemokamų konsultacijų metu Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos atstovai pristatė Finansinių ataskaitų kokybės tyrimo rezultatus. Vienas iš LAR aktualių klausimų – iš 100 tirtų įmonių, kurioms auditas privalomas, 59 nepateikė Registrų centrui auditoriaus išvados. Šiuo klausimu LAR kreipėsi į LR finansų ministeriją su siekiu organizuoti suinteresuotųjų šalių diskusiją ir kuo greičiau imtis priemonių.   
 
Taip pat informuojame, kad Registrų centras savo svetainėje viešai skelbia įmonių, kurios nepateikė auditoriaus išvados, sąrašą:

Dėl LR teisės aktų nuostatų įgyvendinimo

2018-04-13
Informuojame, kad LAR kreipėsi išaiškinimo į valstybės institucijas dėl tam tikrų teisės aktų nuostatų įgyvendinimo. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje teisės aktus gali aiškinti tik teismai, todėl atsakingų valstybės institucijų atsakymais turi būti vadovaujamasi formuojant bendrą praktiką.
 • Į LR finansų ministeriją ir AVNT buvo kreiptasi siekiant išsiaiškinti, kada kredito unijų auditas turi būti laikomas viešojo intereso įmonės auditu:
 • Į FNTT buvo kreipiamasi dėl LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 str. 10 d. 6 p. įgyvendinimo:

Vakarų Lietuvos auditorių susitikimas su LAR prezidentu

2018-04-13
Š. m. balandžio 26 d. Klaipėdoje kviečiame Vakarų Lietuvos auditorius į susitikimą su LAR prezidentu Sauliu Lapšinsku.
 
Susitikimo vieta: Ibis Styles Klaipeda Aurora, Nemuno g. 51, Klaipėda.
Susitikimo laikas: 11 val.
 
Apie dalyvavimą prašome informuoti lar@lar.lt

Europos Komisijos kvietimas dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžties

2018-04-12
Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžties peržiūros ir kviečia dalyvauti visus fizinius ir juridinius asmenis. 
 
Klausimyno nuoroda:
 
Esant galimybei prašome užpildyti iki 2018 m. gegužės 6 d.

2018 m. TBF mažų ir vidutinių audito įmonių apklausa

2018-04-10
Kaip ir kiekvienais metais, Tarptautinė buhalterių federacija (toliau –TBF) atlieka TBF mažų ir vidutinių audito įmonių (toliau – MVAĮ) apklausą, siekdama išsiaiškinti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria MVAĮ ir jų klientai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). TBF ragina visas MVAĮ aktyviai prisidėti prie šios iniciatyvos ir atsakyti į apklausos klausimus. Tam sugaišite vos 5–10 minučių.
 
Šiais metaus TBF kviečia daugiau dėmesio skirti ir jaunųjų talentų pritraukimui, technologinių naujovių įsisavinimui bei investicijoms į reklamą ir prekių ženklų kūrimą. Apklausa bus vykdoma iki 2018 m. gegužės 21 d. 
 
Apklausos anketą lietuvių kalba rasite TBF svetainėje paspaudę čia. 

Paskelbtas iš emės atnaujintas TBF Buhalterių profesionalų etikos kodeksas

2018-04-10
2018 m. balandžio 9 d. Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdyba paskelbė iš esmės atnaujintą Etikos kodeksą.
 
Tarptautinių buhalterių profesionalų etikos kodeksas (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) (Kodeksas) – tai išsamaus tyrimo ir konsultacijos su suinteresuotomis šalimis kulminacija. Šį kartą Kodekse gausiu esminių pakeitimų, be to, pakeista ir jo struktūra. Pagrindiniai pakeitimai: 
 • pakeistos nuostatos dėl apsaugos priemonių (angl. safeguards), kurios geriau suderintos su grėsmėmis siekiant tinkamai laikytis esminių principų; 
 • griežtesnės nepriklausomumo nuostatos, kai audito įmonės darbuotojai ilgai dirba su tuo pačiu audito klientu; 
 • naujos ir pakeistos nuostatos samdomam buhalteriui profesionalui; 
 • aiškus nurodymas praktikuojančiam buhalteriui profesionalui dėl samdomam buhalteriui taikomų nuostatų, kurios jam taip pat taikomos; 
 • naujos gairės, kuriose pabrėžiama faktų ir aplinkybių supratimo priimant profesinį sprendimą svarba; 
 • naujos gairės, kuriose paaiškinta, kaip laikantis pagrindinių principų galima lengviau pagrįsti profesinį skepticizmą audito metu ar atliekant kitas užtikrinimo užduotis.
Naujasis Etikos kodeksas įsigalios nuo 2019 m. birželio 15 d. Primename, kad pagal LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 62 str. tarptautinius audito standartus ir Etikos kodeksą į lietuvių kalbą verčia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.
 
Naujasis Etikos kodeksas ir susiję dokumentai (anglų k.):
 
 
 

Dėl 2018-04-11 Prezidiumo posėdžio Nr. 4 darbotvarkės

2018-04-05
Kviečiame susipažinti su 2018 m. balandžio 11 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 4 darbotvarke.

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. I pusmetį

2018-04-05
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. kovo 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2018 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Sveikiname su Šv. Velykomis!

2018-03-30

Dėl 2018 m. kvalifikaciniams egzaminams laikyti teikiamų dokumentų

2018-03-30
Primename, kad dokumentai su prašymais laikyti 2018 m. kvalifikacinius egzaminus priimami Lietuvos auditorių rūmuose nuo 2018-04-01 iki 2018-04-20 imtinai. Prašome visų asmenų planuojančių laikyti 2018 m. kvalifikacinius egzaminus paskubėti pateikti reikiamus dokumentus, nes dokumentai, pateikti po nustatyto laikotarpio, nebus nagrinėjami. 
Asmuo, siekiantis gauti auditoriaus pažymėjimą, laiko šiuos egzaminus: bendrasis, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito.
Asmuo, siekiantis asocijuotojo LAR nario pažymėjimo, laiko šiuos egzaminus: teisės, mokesčių ir apskaitos.
Daugiau informacijos galite rasti čia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.