Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Lietuvos ir Vengrijos auditorių bendradarbiavimas

2017-06-20
2017 m. birželio 12–13 d. LAR atstovai – LAR prezidentas Saulius Lapšinskas ir LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė – dalyvavo Vengrijos auditorių rūmų 20-mečio proga organizuotoje tarptautinėje konferencijoje, kurioje buvo diskutuojama šiomis temomis: 
 • audito reforma Europoje, jos įtaka profesijai ir rinkai; 
 • audito ateitis, technologiniai pokyčiai ir XYZ kartų problemos; 
 • didėjantys audito priežiūros institucijų lūkesčiai.   
Taip pat konferencijos metu buvo pasirašyta LAR ir Vengrijos auditorių rūmų bendradarbiavimo sutartis.   Daugiau akimirkų Facebook paskyroje – čia.

Dėl TBF narystės įsipareigojimų vykdymo veiksmų plano

2017-06-19
Profesinės organizacijos, tapusios Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau – TBF, angl. International Federation of Accountants (IFAC)) tikraisiais ar asocijuotaisiais nariais, privalo parengti Narystės įsipareigojimų vykdymo veiksmų planą (angl. Statements of Membership Obligations (SMO) Action Plan) ir jį kiekvienais metais tikslinti. 
 
2016 m. Narystės įsipareigojimų vykdymo veiksmų planas buvo atnaujintas bendromis LAR ir priskirto TBF darbuotojo jėgomis. Šį veiksmų planą peržiūrėjo ir patvirtino LAR prezidiumas. Be to, šis planas, LAR rašytiniu sutikimu, skelbiamas TBF svetainėje, Lietuvos auditorių rūmų profilio skiltyje.
 
Kviečiame susipažinti su 2016 m. LAR Narystės įsipareigojimų vykdymo veiksmų planu (tik prisiregistravus prie LAR svetainės).

Nauja i.SAF elektroninė paslauga – PVM preliminarios deklaracijos

2017-06-08
VMI informuoja, kad nuo birželio 8 dienos i.SAF (Elektroninio sąskaitų faktūrų) posistemio vartotojams pristatoma dar viena nauja elektroninė paslauga PVM mokėtojams – PVM preliminarios deklaracijos užsisakymas ir formavimas, t. y. sudaryta galimybė i.SAF portale užsisakyti ir naudotis preliminarios Pridėtinės vertės mokesčio  deklaracijos (forma FR0600) bei preliminarios  Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares  ataskaitos (forma FR0564) paslaugomis.
 
Mokesčių mokėtojų patogumui i.SAF portale skelbiami paslaugų vedliai, VMI interneto svetainėje skelbiami aktualūs e. seminarų įrašai https://www.vmi.lt/renginiai/ ir www.vmi.lt/cms/i.mas, o nuolat atnaujinamą informaciją, atmintines, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, galima rasti i.SAF skiltyje VMI interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/i.saf
  
Apie tai žinia ir VMI portale - spausti čia.   
 
Artimiausiu metu VMI žada mokesčių mokėtojams atverti ir kryžminio sutikrinimo paslaugą. Apie tai VMI informuos papildomai. 

Dėl susitikimų su LAR atstovais Vilniuje

2017-06-08
Gerb. Auditoriai,
 
Atsižvelgiant į mažą užsiregistravusių į susitikimą su LAR atstovais Vilniuje auditorių skaičių, susitikimas su LAR atstovais šiandien, birželio 8 d., perkeltas į LAR patalpas, Kamanės verslo centre, III aukšte. Laikas nesikeičia – 17 val.
 
Jei dar neužsiregistravote, raginame tą padaryti iki pietų - skambinkite bendrouju LAR numeriu (8 5) 203 2871.
 
Kava, arbata ir saldūs užkandžiai garantuojami. Labai lauksime visų atvykstant!

Finansinių ataskaitų problematikos analizės apžvalga

2017-06-06
Finansų ministerija kviečia susipažinti su Finansinių ataskaitų problematikos analizės apžvalga
 
Pirmoje šio dokumento dalyje pateikta finansinių ataskaitų kokybės problematikos istorija. 
Antroje dalyje analizuojami teisės aktai, reglamentuojantys finansinių ataskaitų naudojimą, gavimą ir taikomą atsakomybę (sankcijų sistema), susijusią su buhalterinės apskaitos tvarkymu, finansinių ataskaitų sudarymu ir teikimu. 
Trečioje dalyje analizuojami Finansų ministerijos atliktos apklausos dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo poreikio būtinumo ir galimų priemonių kokybei gerinti rezultatai, apžvelgiami atlikti finansinių ataskaitų kokybės tyrimai ir jų rezultatai, taikomos sankcijos. 
Paskutinėje dokumento dalyje apibendrinamos identifikuotos problemos ir pateikiami pasiūlymai identifikuotoms problemos spręsti.

Dėl LAR nario mokesčio už 2017 m. I pusmetį

2017-06-02
Pranešame, kad jau paskelbti 2017 m. gegužės 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2017 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2017 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Primename auditoriams, kad Visuotinis LAR narių susirinkimas pritarė laikinai priemonei, skirtai LAR biudžeto subalansavimui, 2017 m. padidinti metinį LAR nario mokestį iki 350 Eur. Taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl susitikimų su LAR atstovais

2017-06-01
Gerb. Auditoriai, 
 
Artėjant svarbiai datai  visuotinam LAR narių susirinkimui, Lietuvos auditorių rūmai kviečia visus auditorius atvykti į susitikimus su LAR Prezidentu Sauliumi Lapšinsku ir LAR direktore Aurelija Lauruševičiūte aptarti svarbius Susirinkimo klausimus. 
 
Jūsų patogumui susitikimai bus vykdomi 3-uose didžiausiuose Lietuvos miestuose: 
 • birželio 8 d. (ketvirtadienį) 17 val. Vilniuje verslo centro „Kamanė“ konferencijų salėje (1 aukštas). 
 • birželio 9 d. (penktadienį) 16.30 val. Kaune BLC verslo lyderių centre, adresu K. Donelaičio g. 62;
 • birželio 15 d. (ketvirtadienį) 16 val. Klaipėdoje viešbučio „Navalis“ mažojoje konferencijų salėje, adresu H. Manto g. 23;
Norėdami planuotis kuo komfortabilesnį auditorių priėmimą, prašome registruotis LAR svetainėje adresu http://lar.lt/www/new/reg/index.php?action=reg&grupe=seminarai, Jums patogiu laiku. Registracija vyks iki birželio 6 d. 17 val.

Dėl 2017-06-01 Prezidiumo posėdžio Nr. 11 darbotvarkės

2017-05-26
Kviečiame susipažinti su 2017 m. birželio 1 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 11 darbotvarke.

Reikalavimai audito ataskaitai

2017-05-25
Pagal 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojusio LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 68 str. 3 d. viešojo intereso įmonių auditorius arba audito įmonė, atlikusi viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditą, ir pagal 38 str. 4 p. auditorius arba audito įmonė, atlikusi valstybės ir savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia visuotiniame akcininkų susirinkime daugiau kaip 1/2 balsų, finansinių ataskaitų auditą, audituojamai įmonei kartu su auditoriaus išvada pateikia finansinių ataskaitų audito ataskaitą.
 
Atsižvelgdamas į tokias nuostatas, LAR audito komitetas parengė reikalavimų audito ataskaitai projektą remdamasis Reglamento (ES) Nr. 537/2014 11 straipsnyje nustatyta informacija, viešojo intereso įmonių ir valstybės ir savivaldybės įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta informacija. Reikalavimai audito ataskaitai buvo su derinti su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos.
 
Su Reikalavimais audito ataskaitai galite susipažinti Audito komiteto pranešimų skiltyje arba spausdami čia.

i.SAF posistemyje atverta nauja paslauga

2017-05-25
VMI informuoja, kad įgyvendinant i.SAF ir i.VAZ projektų II etapą, 2017-05-24 smulkiam verslui i.SAF posistemyje atverta  nauja paslauga – elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymas.   
 
E. sąskaitos išrašymas – paslauga smulkiajam verslui. Visi fiziniai asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais, pasinaudodami i.SAF galės išrašyti PVM sąskaitą faktūrą (toliau  e.sąskaita), o gauti e. sąskaitą galės visi registruoti PVM mokėtojai (tiek fiziniai , tiek juridiniai asmenys), kurie naudojasi i.SAF. Abiem sandorio šalims sutarus, galės būti naudojamos e. sąskaitos, nebereikės popierinių. Besinaudojantiems šia paslauga, e. sąskaitų duomenimis išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrai galės būti užpildyti automatiškai, teliks juos tik patvirtinti.  Juridiniams asmenims suteikiama galimybė gauti, peržiūrėti ir įtraukti į PVM sąskaitų faktūrų registrus gaunamas e. sąskaitas. MM fiziniam asmeniui praradus PVM mokėtojo statusą, šio MM atstovams išlieka galimybė peržiūrėti išrašytas ir gautas e. sąskaitas.  Startavus e. sąskaitos išrašymo paslaugai minėti smulkiojo verslo atstovai  galės naudotis ir dar vienu palengvinimu – PVM  sąskaitas faktūras išrašyti į i.MAS sistemą pateiktų važtaraščių pagrindu arba išrašant e. sąskaitą kartu suformuoti ir važtaraštį. 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.