Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

5-oji Pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmu direktyva

2018-07-19
2018 m. birželį ES patikslino pinigų plovimo prevencijos (PPP) ir kovos su teroristų finansavimu (KTF) taisykles, siekdama geriau reaguoti į finansinius nusikaltimus. Accountancy Europe paskelbė trumpą pagrindinių PPP / KTF taisyklių, galiojančias ES lygiu ir taikomų MVĮ buhalteriams profesionalams, apžvalgą, kurią teikiame susipažinti (spausti pavadinimą):

Papildoma informacija:

Dokumentas originalo (anglų) kalba: 
 
Direktyva (ES) 2018/843 lietuvių kalba: 

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. II pusmetį

2018-07-09
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. liepos 1 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2018 m. lapkričio 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.  

Europos Komisijos konsultacijų dokumentas

2018-07-03
LR finansų ministerija informuoja, kad Europos Komisija paskelbė konsultacijų dokumentą dėl viešosios įmonių atskaitomybės tinkamumo patikrinimo (nuoroda pridedama), ir kviečia iki 2018-07-21 atsakyti į klausimyną internete.
Konsultacija siekiama suinteresuotųjų šalių nuomonės, ar viešosios įmonių atskaitomybės ES sistema tinkama tikslams. Remiantis konsultacija gali būti rengiami atitinkami ES teisės aktų projektai.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-companies-public-reporting-consultation-document_en.pdf

Dėl 2018-06-13 Prezidiumo posėdžio Nr. 6 nuasmeninto protokolo

2018-06-29
Pranešame, kad paskelbtas 2018 m. birželio 13 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 6 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2018 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2018 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Atmintinė auditoriams - BDAR įgyvendinimas

2018-06-22
2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. Šis Reglamentas iš esmės keičia asmens duomenų apsaugos reglamentavimą visoje Europos Sąjungoje. 
 
Atsižvelgdama į tai, LAR prezidiumo iniciatyva suburta Asmens duomenų tvarkymo tvarkų parengimo darbo grupė parengė auditoriams atmintinę dėl šio Reglamento įgyvendinimo: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Atmintinė auditoriams

Taip pat šią atmintinę galima rasti Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Kita LAR parengta informacija

Dėl 1-ojo TKKS įgyvendinimo

2018-06-08
Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) prezidiumas atkreipia dėmesį į 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 53 punktą, kuriame kalbama apie atsakingų darbuotojų supažindinimą su kokybės kontrolės stebėsenos rezultatais: 
53. Bent vieną kartą per metus audito įmonė turi informuoti užduoties partnerius ir kitus atitinkamus darbuotojus, įskaitant audito įmonės administracijos vadovą arba, jei būtina, partnerių valdybą apie audito įmonės kokybės kontrolės sistemos stebėsenos rezultatus. Šis informavimas turi būti pakankamas, kad audito įmonė ir šie asmenys pagal jiems nustatytus vaidmenis ir atsakomybę galėtų nedelsdami imtis atitinkamų veiksmų tose srityse, kur tai yra būtina. Pateikiama informacija turi apimti: 
a) atliktų stebėsenos procedūrų aprašymą; b) stebėsenos procedūrų metu padarytas išvadas; 
c) jei tinkama, sisteminių, pasikartojančių ar kitų svarbių trūkumų ir šiems trūkumams pašalinti taikytų veiksmų aprašymą.   
 
Atsižvelgdamas į 1-ojo TKKS A69 paaiškinimą, kad kitų audito įmonės asmenų informavimas apie nustatytus trūkumus (stebėsenos metu) būtinas tam, kad tokie kiti asmenys galėtų tinkamai įvykdyti savo pareigas, LAR prezidiumas laikosi nuomonės, kad su stebėsenos rezultatais turi būti supažindinami audito įmonės darbuotojai, susiję su profesinių paslaugų teikimu.

LAR prezidiumo pranešimą taip pat galima rasti LAR svetainėje: Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Kita LAR parengta informacija

Dėl 2018-06-13 Prezidiumo posėdžio Nr. 6 darbotvarkės

2018-06-07
Kviečiame susipažinti su 2018 m. birželio 13 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 6 darbotvarke.

Dėl 2018 metų atlikto audito kokybės peržiūrų plano

2018-06-05
Pranešame, kad paskelbtas 2018 metų atlikto audito kokybės peržiūrų planas (suderintas su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos). 
 
Norėdami susipažinti su atlikto audito kokybės peržiūrų planu, spauskite čia
 
Taip pat šis peržiūrų planas yra skelbiamas LAR svetainėje auditoriams / audito įmonėms skirtoje skiltyje: Atlikto audito kokybės peržiūros / Atlikto audito kokybės peržiūrų planai

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. I pusmetį

2018-06-04
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. gegužės 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2018 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Vasaros konferencija gyvai!

2018-06-01
Kviečiame stebėti vasaros konferenciją tiesiogiai. Aktualiausi auditoriams klausimai ir įdomūs pranešėjai.
Antroji dalis:
Pirmoji dalis:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.