Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

LR pinigų plovimo ir prevencijos įstatymo įgyvendinimas

2018-10-15
LAR suburta Pavyzdinės vidaus tvarkos audito įmonėms įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas rengimo darbo grupė parengė klientų rizikos nustatymo klausimyną, kurį užpildžius galima nustatyti, ar turi būti taikoma įprasta, supaprastinta ar sustiprinta kliento tapatybės nustatymo procedūra. 
 
 
Svarbu:
 • Prieš pildant klausimyną, prašytume atidžiai perskaityti pildymo instrukciją – 1 lapas „Pildymo instrukcija“. 
 • Klausimynas pateiktas 2 lape „Rizikos nustatymas“. 
 • 3–4 lapuose pateikta detali informacija, kokie dokumentai būtini nustatant kliento tapatybę. 
  
Šis klausimynas taip pat pateiktas LR pinigų plovimo ir prevencijos įstatymo įgyvendinimui skirtoje skiltyje -> Reglamentai -> Pinigų plovimo prevencija

Užuojauta

2018-10-12
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia auditorę Ramutę Razmienę dėl tėčio mirties.

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. II pusmetį

2018-10-05
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. rugsėjo 30 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2018 m. lapkričio 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2018-10-10 Prezidiumo posėdžio Nr. 10 darbotvarkės

2018-10-04
Kviečiame susipažinti su 2018 m. spalio 10 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 10 darbotvarke.

Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus Palangoje, Kaune ir Vilniuje

2018-10-01
Gerb. auditoriai, informuojame, kad į 2018 m. spalio mėnesį Vilniuje, Kaune bei Palangoje vyksiančius LAR organizuojamus auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus jau paleista registracija. Daugiau informacijos apie kursus Vilniuje galite rasti čia, Kaune čia, Palangoje čia.

Dėl reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinių gairių

2018-09-25
Informuojame, kad LAR audito komitetas patikslino Reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodines gaires atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 17 d. patvirtintą pakeistą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką, kiek tai neprieštarauja tarptautinių audito standartų (TAS) nuostatoms. Audito komitetas atkreipia dėmesį, kad Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuje audito objektas yra trys ataskaitos: 
 • ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą; 
 • ataskaitinio laikotarpio turto duomenų ataskaitą; 
 • ataskaitinio laikotarpio verslo vienetų ir paslaugų sąnaudų ataskaita.
Šios audito gairės taikomos atliekant 2018 m. ir vėlesnių metų reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditą.

Reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodines gaires galite rasti LAR interneto svetainės skiltyje „Reglamentai“ -> „Audito atlikimo reglamentai“ arba spausdami čia.

Dėl narystės Kokybės kontrolės komitete

2018-09-25
Lietuvos auditorių rūmai kviečia visus auditorius jungtis prie vieno iš savo kolegialaus organo – Kokybės kontrolės komiteto – ir prisidėti prie audito paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo. 
 
Primename, kad 2016 m. birželio 16 d. visuotiniame LAR narių susirinkime buvo patvirtintas naujas LAR statutas, pagal kurio 41.8 punktą Kokybės kontrolės komiteto narius tvirtina LAR prezidiumas. Pagal Kokybės kontrolės komiteto darbo reglamento 3 punktą, Kokybės kontrolės komitetą sudaro 4 nariai auditoriai ir 5 ne auditoriai
 
Prašymus (pasirašytus) LAR prezidiumui dėl narystės Kokybės kontrolės komitete prašome siųsti iki 2018 m. spalio 5 d. bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

Dėl narystės Apskaitos ir mokesčių komitete

2018-09-25
Lietuvos auditorių rūmai kviečia visus auditorius jungtis prie vieno iš savo kolegialaus organo – Apskaitos ir mokesčių komiteto. Informuojame, kad šiuo metu yra viena laisva vieta.
 
Prašymus (pasirašytus) LAR prezidiumui dėl narystės Apskaitos ir mokesčių komitete prašome siųsti iki 2018 m. spalio 5 d. bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

Dėl pavyzinės finansinių ataskaitų audito paslaugų atlikimo sutarties

2018-09-21
Informuojame, kad padedamas LAR Asmens duomenų tvarkymo tvarkų parengimo darbo grupės, LAR audito komitetas atnaujino pavyzdinę finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartį atsižvelgdamas į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Pavyzdinė sutartis papildyta 9 skyriumi "Asmens duomenų tvarkymas".
 
 
Taip pat šį dokumentą galima rasti LAR svetainėje Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Audito komiteto veikla
 
Be to, primename, kad LAR Asmens duomenų tvarkymo tvarkų parengimo darbo grupė yra parengusi ir LAR svetainėje paskelbusi atmintinę auditoriams:
 
Taip pat šį dokumentą galima rasti LAR svetainėje Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Kita LAR parengta informacija

Dėl 2018-09-12 Prezidiumo posėdžio Nr. 9 nuasmeninto protokolo

2018-09-20
Pranešame, kad paskelbtas 2018 m. rugsėjo 12 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 9 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2018 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2018 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.