Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Audito įmonių, auditorių ir auditoriaus padėjėjų sąrašai

Audito įmonių, auditorių ir auditoriaus padėjėjų sąrašai


 
Skelbiamuose sąrašuose pastebėjus netikslumų arba dėl istorinės informacijos apie išbrauktus iš sąrašų auditorius ir audito įmones, prašome kreiptis į:
Kokybės kontrolės specialistę Eglę Čiurlytę
tel. (8 5) 203 2873, el. paštas egle.ciurlyte@lar.lt


Kompetentingos institucijos:

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Rinktinės g. 48A, LT-09318 Vilnius), įgyvendindama viešąją audito priežiūrą, vykdo šias funkcijas:
1) prižiūri sprendimų dėl auditoriaus vardo suteikimo, audito įmonės pažymėjimo išdavimo ir jos įrašymo į audito įmonių sąrašą priėmimo, auditoriaus pažymėjimo išdavimo ir auditoriaus įtraukimo į auditorių sąrašą procesą;
2) tvirtina sritis, iš kurių laikomi kvalifikaciniai auditoriaus egzaminai, nagrinėja asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu, apeliacijas;
3) stebi, kaip organizuojami auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai, ir prireikus teikia pastabas dėl jų organizavimo tobulinimo;
4) kartu su Lietuvos auditorių rūmais įgyvendina auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą, teisės aktų nustatyta tvarka įvertina Lietuvos auditorių rūmų siūlomus sprendimus dėl drausminių nuobaudų ir privalomų vykdyti nurodymų auditoriams ir audito įmonėms skyrimo arba neskyrimo;
5) atlieka atlikto audito tyrimus, teisės aktų nustatyta tvarka skiria drausmines nuobaudas ir duoda privalomus vykdyti nurodymus auditoriams ir audito įmonėms;
6) stebi, kaip verčiami Buhalterių profesionalų etikos kodeksas, tarptautiniai audito standartai ir Tarptautinis kokybės kontrolės standartas į lietuvių kalbą, ir prireikus imasi veiksmų, kad būtų garantuotas jų tinkamos kokybės vertimas laiku;
7) bendradarbiauja, keičiasi informacija su Lietuvos banku, Finansų ministerija, valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis;
8) pagal kompetenciją priima, dalyvauja derinant teisės aktus viešosios audito priežiūros srityje, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
9) atlieka kitas Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Lietuvos auditorių rūmai (Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius) vykdo šias funkcijas:
1. kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įgyvendina auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą, organizuoja atlikto audito kokybės peržiūras, teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus tvirtinti atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitas, gavus Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įvertinimą dėl Lietuvos auditorių rūmų siūlomų sprendimų, skiria drausmines nuobaudas ir (arba) privalomus vykdyti nurodymus;
2. verčia tarptautinius peržiūros, užtikrinimo užduočių ir susijusių paslaugų standartus, Tarptautinį kokybės kontrolės standartą ir juos skelbia;
3. bendradarbiaudami su valstybės institucijomis, įstaigomis ir kitomis organizacijomis rengia profesinių paslaugų metodines gaires;
4. rengia rekomendacijas dėl tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržvalgos užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų taikymo teikiant užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas;
5. organizuoja ir koordinuoja auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus;
6. nustato reikalavimus auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų turiniui;
7. prižiūri auditorių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių veiklą;
8. tvarko auditorių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių sąrašus;
9. rengia kvalifikacinius auditoriaus egzaminus;
11. išduoda auditorių ir audito įmonių pažymėjimus;
13. gina auditorių interesų ir atstovauja jiems valdžios ir valdymo institucijose;
14. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių auditorių ir audito įmonių veiklą, auditą ir buhalterinę apskaitą.
_________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2018-09-19
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.