Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


2017 m. gruodžio 15 d. visuotinio LAR narių susirinkimo medžiaga


1. Dėl LAR prezidiumo metinio pranešimo.

4. Dėl Nepriklausomos auditoriaus išvados dėl LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. bei LAR veiklos audito ataskaitos.   
4.1. Nepriklausomo auditoriaus išvada.
4.2. Auditoriaus ataskaita apie finansines ataskaitas.
4.3. LAR veiklos audito ataskaita.

5. Dėl LAR biudžeto vykdymo ir LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo. 
5.1. LAR biudžeto vykdymas 2016-09-01 – 2017-08-31.
5.2. LAR metinės finansinės ataskaitos 2016-09-01 – 2017-08-31.
 
6. Dėl LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo. 
6.1. LAR veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

7. Dėl Etikos komiteto metinio pranešimo. 
7.1. Etikos komiteto metinis pranešimas.

9. Dėl LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. pakeitimo ir LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo. 
9.1. LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. pakeitimo aiškinamasis raštas.
9.2. LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. aiškinamasis raštas.   

12. Dėl LAR prezidiumo darbo reglamento pakeitimo.
12.1. LAR prezidiumo darbo reglamento pakeitimo projektas.
 
13. Dėl LAR garbės teismo nuostatų pakeitimo. 
13.1. LAR garbės teismo nuostatų pakeitimo projektas.
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.