Leidimas 10.1

Dokumente aprašomi audito darbo dokumentų informacinės sistemos (ADDIS) pakeitimai, padaryti leidime 10.1.

Turinys

1. Administravimo modulis
2. Bylos ruošimo modulis
3. ADD modulis
4. Įdiegimo bylos
5. Dokumentacija

1. Administravimo modulis

Padaryti pakeitimai:

2. Bylos ruošimo modulis

Padaryti pakeitimai:

3. ADD modulis

Padaryti pakeitimai:

4. Įdiegimo bylos

Padaryti pakeitimai:

5. Dokumentacija

Padaryti pakeitimai: