Leidimas 10.2

Dokumente aprašomi audito darbo dokumentų informacinės sistemos (ADDIS) pakeitimai, padaryti leidime 10.2.

Turinys

1. Bylos ruošimo modulis
2. ADD modulis

1. Bylos ruošimo modulis

Padaryti pakeitimai:

2. ADD modulis

Padaryti pakeitimai: