Leidimas 11.1

Dokumente aprašomi audito darbo dokumentų informacinės sistemos (ADDIS) pakeitimai, padaryti leidime 11.1.

Turinys

1. Administravimo modulis
2. Bylos ruošimo modulis
3. ADD modulis
4. Dokumentacija

1. Administravimo modulis

Padaryti pakeitimai:

2. Bylos ruošimo modulis

Padaryti pakeitimai:

3. ADD modulis

Padaryti pakeitimai:

4. Dokumentacija

Padaryti pakeitimai: