Leidimas 12.4

Dokumente aprašomi audito darbo dokumentų informacinės sistemos (ADDIS) pakeitimai, padaryti leidime 12.4.

Turinys

1. ADD modulis

1. ADD modulis

Padaryti pakeitimai: