Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Dėl Finansinių ataskaitų audito įstatymo pakeitimo įstatymo priėmimo

2018-11-15
Informuojame, kad šiandien LR Seimas priėmė Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju (1) skirsniu įstatymą (Nr. XIIIP-2331(2)).
 
Kviečiame susipažinti su pakeitimo įstatymu:
 
Lyginamasis variantas:

Dėl 2018-12-14 visuotinio LAR narių susirinkimo

2018-11-13
Informuojame, kad š. m. gruodžio 14 d. šaukiamas visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). 
 
Kviečiame susipažinti su Susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais. Išsamesnę informaciją galite rasti čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis 2017 m. birželio 16 d. Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 1.4-40.1.1 patvirtintu LAR statutu, įregistruotu 2017 m. rugpjūčio 3 d. Juridiniame asmenų registre, Visuotiniame LAR narių susirinkime galima balsuoti TIK fiziškai dalyvaujant Susirinkime, t. y. teikti balsavimo teisės perleidimo sutarčių nėra galima
 
Taip pat, primename LAR nariams, kad, vadovaujantis 2017 m. birželio 16 d. Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 1.4-40.3.1 patvirtintu LAR veiklos reglamento, įsigaliojusiu kartu su LAR statutu 2017 m. rugpjūčio 3 d., 20 punktu „LAR narys, kuris per 5 iš eilės einančius metus be pateisinamos priežasties nedalyvauja 3 ir daugiau visuotiniuose LAR narių susirinkimuose, gali būti pašalintas iš LAR narių. “.
 
Atsižvelgdami į galiojančią tvarką, skelbiame preliminarią registraciją į Susirinkimą: https://lar.lt/www/new/reg/index.php?action=reg&grupe=seminarai. Siekiant, kad Susirinkimo organizavimas ir įgyvendinimas vyktų sklandžiai, registracija vyks iki gruodžio 7 d. 16 val.

Dėl 2018-11-14 Prezidiumo posėdžio Nr. 11 darbotvarkės

2018-11-13
Kviečiame susipažinti su 2018 m. lapkričio 14 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 11 darbotvarke.

Užuojauta

2018-11-12
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia auditorę Virginiją Sabaliauskaitę dėl mamos mirties.

TBF kvietimas sudalyvauti internetiniame seminare (angl. webinar)

2018-11-06
Tarptautinė buhalterių federacija (angl. International Federation of Accountants, IFAC) kviečia gruodžio 12 d. sudalyvauti 1 val. internetiniame seminare (angl. webinar), skirtame samdomiems buhalteriams profesionalams ir mažoms bei vidutinėms audito įmonėms (MVAĮ). Šiame seminare sužinosite, kokias iniciatyvas TBF vykdo ir kokie prioritetai įgyvendinami MVAĮ ir samdomų buhalterių profesionalų atžvilgiu, kokius išteklius TBF nariai gali naudoti.
 
Seminaras vyks anglų kalba.
 
Daugiau apie internetinį seminarą ir registracija adresu:

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. II pusmetį

2018-11-05
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. spalio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. II pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2018 m. lapkričio 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl prioritetinių tikrintinų sričių 2018 m. finansinėse ataskaitose

2018-11-02
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba dalijasi informacija apie Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijos (ESMA) paskelbtus emitentų (bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje) 2018 m. finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų tikrintinų sričių prioritetus. 
 
Lietuvos bankas, kaip nacionalinė priežiūros institucija, vykdydamas emitentų 2018 m. finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų patikrinimus privalės atsižvelgti ir į ESMA nustatytus prioritetus. Todėl prašoma auditorių tikrinant 2018 m. metinę informaciją, skirti daugiau dėmesio ESMA įvardintoms sritims. 
 
Visą Lietuvos banko žinutę ir ESMA prioritetus rasite adresu: 

LAR prezidiumas patikslino pranešimą dėl 1-ojo TKKS 53 punkto taikymo

2018-10-31
Informuojame, kad LAR prezidiumas patikslino pranešimą „Dėl kitų atitinkamų įmonės darbuotojų“ pagal 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 53 punktą, kuriame pateikiama nuostata dėl atsakingų darbuotojų supažindinimo su kokybės kontrolės stebėsenos rezultatais.
 
LAR prezidiumas atkreipia dėmesį, kad LAR prezidiumo nuomone, kad šio standarto 53 dalies reikalavimas turėtų būti taikomas užtikrinimo paslaugų atžvilgiu. Taip pat LAR prezidiumas pažymi, kad kiekviena audito įmonė turėtų savarankiškai nuspręsti, ar reikia papildomai informuoti ir kitus darbuotojus atsižvelgdama į įmonės dydį ir vidaus organizacinę struktūrą. 
 

Taip pat šį pranešimą galima rasti Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Kita LAR parengta informacija

Dėl 2018-2019 m. taikytinų TFAS pokyčių - ką turi žinoti auditorius

2018-10-29
LAR apskaitos ir mokesčių komitetas atkreipia dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo šie reikšmingai pakeisti standartai: 
 • 9-asis TFAS ,,Finansinės priemonės
 • 15-asis TFAS ,,Pajamos pagal sutartis su klientais“
 • 16-asis TFAS ,,Nuoma“ 
Kviečiame susipažinti su LAR lektorės auditorės Daivos Žumbakienės parengta medžiaga (spauskite pavadinimą)-> Dėl 2018-2019 m. taikytinų TFAS pokyčių - ką turi žinoti auditorius (būtina prisijungti, prieinama tik LAR nariams)

Dėl 2018-10-10 Prezidiumo posėdžio Nr. 10 nuasmeninto protokolo

2018-10-25
Pranešame, kad paskelbtas 2018 m. spalio 10 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 10 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2018 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2018 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Dėmesio!

Visuotinis LAR narių susirinkimas gruodžio 14 d. LITEXPO

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.