Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Su Buhalterio profesionalo diena!

2021-05-14
Verslas pasiekia puikių rezultatų, jei tvarkingai rūpinamasi buhalteriniais reikalais. Šie uždaviniai tampa gerokai paprastesni, jei šiais reikalais užsiima aukštos kvalifikacijos profesionalai,  o tai džiugina tiek verslo atstovus, tiek bet kurios įmonės klientus, nes vidinė sėkmė susijusi ir su išorine. Konstruktyvi auditorių išorinė pagalba taip pat itin reikšminga apskaitos srityje, vertinama tiek patyrusių įmonių vadovų, tiek verslo pasaulio naujokų.
Konstruktyviai priimami sprendimai – tikėtinas palankiausias scenarijus.
 
Su Profesine švente, mieli kolegos, stiprios sveikatos, energijos ir kantrybės Jūsų darbuose!

buhalterio_d.jpg

Dėl LAR nario mokesčio už 2021 m. I pusmetį

2021-05-07
Pranešame, kad jau paskelbti 2021 m. balandžio 30 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2021 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2021 m. vasario 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 642 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2021-05-13 Prezidiumo posėdžio Nr. 6 darbotvarkės

2021-05-07
Kviečiame susipažinti su 2021 m. gegužės 13 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 6 darbotvarke.

Auditorių kontrolierių atranka 2022-2024 metų kadencijai

2021-04-20
Kviečiame auditorius dalyvauti auditorių kontrolierių atrankoje 2022-2024 metų kadencijai. Asmuo, pageidaujantis būti auditoriumi kontrolieriumi, Lietuvos auditorių rūmams (adresas Ukmergės g. 369A, Vilnius, el. paštas lar@lar.lt, faks. +370 5 203 2870) iki 2021 m. rugsėjo 1 d. 17 val. turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. prašymą; 
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
 3. išsilavinimo ir darbo patirties aprašymą, kuriame turi būti nurodyta per paskutinius 5 metus atliktų auditų skaičius, iš jų atskirai - viešojo intereso įmonių;
 4. auditoriaus pažymėjimo kopiją; 
 5. dviejų praktikuojančių auditorių rekomendacijas;
 6. raštišką sutikimą, jeigu toks teikiamas (šis sutikimas nėra privalomas), kad būdamas auditoriumi kontrolieriumi sustabdytų praktinę audito veiklą visai auditoriaus kontrolieriaus kadencijai (tvirtinant auditorius kontrolierius, toks sutikimas būtų laikomas privalumu).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi, auditoriai kontrolieriai turi atitikti šiuos reikalavimus:
 
 1. turėti ne mažesnę kaip 5 metų finansinių ataskaitų audito ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį, nuo kurios įgijimo pabaigos iki sudarant sutartį, nurodytą Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje, praėjo ne daugiau kaip 3 metai;
 2. būti Lietuvos Respublikos ir (arba) valstybės narės pilietis; 
 3. neturėti galiojančių poveikio priemonių; 
 4. turėti dviejų praktikuojančių auditorių rekomendacijas; 
 5. neturėti neišnagrinėtų klientų ar trečiųjų asmenų pretenzijų dėl atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės ar Buhalterių profesionalų etikos kodekso laikymosi; 
 6. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą, finansinių ataskaitų auditą, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų atlikimą.
 
Prašome susipažinti su Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu. Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į kontaktinį asmenį kokybės kontrolės specialistę Eglę Bogužaitę-Miliauskienę el. paštu egle.boguzaite@lar.lt arba Mob. +370 609 11959.

Dėl 2021-04-08 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2021-04-19
Pranešame, kad paskelbtas 2021 m. balandžio 8 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 5 nuasmenintas protokolas.
 
Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra –> Prezidiumas –> Prezidiumo posėdžių protokolai –> 2021 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Dėl LAR nario mokesčio už 2021 m. I pusmetį

2021-04-12
Pranešame, kad jau paskelbti 2021 m. kovo 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2021 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2021 m. vasario 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 642 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2021-04-08 Prezidiumo posėdžio Nr. 5 darbotvarkės

2021-04-02
Kviečiame susipažinti su 2021 m. balandžio 8 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 5 darbotvarke.

Sveikinimas su šv. Velykomis!

2021-04-02
Šviesos ir darnos, tikėjimo ir įkvėpimo!
Tegul pavasaris atneša naujų idėjų ir jėgų kurti bei tobulėti.
Gražių, šiltų ir įkvepiančių šv. Velykų!
 
1velyku_pls.jpg

Kvietimas dalyvauti darbo grupės pavyzdinių dokumentų rengimui veikloje

2021-03-30
LAR prezidiumas formuoja naują darbo grupę pavyzdinių dokumentų rengimui. Numatoma, jog darbo grupė peržiūrėtų LAR turimą ir LAR narių atskirai sukauptą patirtį taikomą praktikoje, taip pat mokymuose naudojamą medžiagą, medžiagą skelbiamą tarptautinių buhalterių federacijų IFACAccountancy Europe ir kitų bei galėtų adaptuoti kai kuriuos pavyzdinius dokumentus, kurie svarbūs auditoriaus darbe. Tai galėtų apimti tokių pavyzdinių dokumentų sritis kaip ne audito užduočių pavyzdines sutartis, TKKS rėmuose taikytinus klausimynus ar įsakymus, pavyzdinius klausimynus, kuriuos audito įmonės teikia klientams finansinių ataskaitų audito metu, įskaitant kliento vadovybės tvirtinimų laiško pavyzdį, taip pat būtinus vidaus įsakymus (auditoriaus ar komandos paskyrimas, nepriklausomumo patikrinimo klausimynas ir tvirtinimas ir pan.). 
 
Parengti pavyzdiniai dokumentai, susisteminti pagal sritis ir raštvedybos taisykles, būtų rekomenduojamo pobūdžio, ateityje galėtų būti platinami ir palaikomi prenumeratos pagrindu ar kitais būdais tik LAR nariams.
 
Visus norinčius prisijungti prie šios darbo grupės veiklos kviečiame teikti prašymus LAR prezidiumui iki balandžio 30 d. 16 val. el. paštu lar@lar.lt.

Dėl 2021-03-18 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2021-03-26
Pranešame, kad paskelbtas 2021 m. kovo 18 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 4 nuasmenintas protokolas.
 
Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra –> Prezidiumas –> Prezidiumo posėdžių protokolai –> 2021 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 152020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.