Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

TBF buhalterių profesionalų etikos kodeksas

2019-08-12
Primename, kad 2019 m. birželio 15 d. įsigaliojo restruktūrizuotas Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) Buhalterių profesionalų etikos kodeksas.

TBF kviečia pateikti savo pastabas dėl Tarptautinio buhalterių profesionalų etikos kodekso (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) pakeitimų, savo Konsultacijų dokumente.
 
Pastabas galima pateikti iki š. m. spalio 31 d.

Susitikimas dėl nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologijos derinimo

2019-08-12
2019 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos auditorių rūmuose įvyko Lietuvos auditorių rūmų pinigų plovimo prevencijos darbo grupės susitikimas dėl nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologijos derinimo, kuriame taip pat dalyvavo UAB „Delloite Lietuva“ atstovas Gediminas Minkus.
 
Primename, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, 2019 m. liepos 24 d. pateikė derinti Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologijos projektą.
 
Kviečiame susipažinti su pateikto dokumento projektu - apie FNTT patvirtintus dokumentus informuosime gavę oficialų raštą.
 
Daugiau informacijos apie pinigų plovimo prevenciją galite rasti čia.

Dėl LAR nario mokesčio už 2019 m. II pusmetį

2019-08-12
Pranešame, kad jau paskelbti 2019 m. liepos 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2019 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2019 m. lapkričio 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 555 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2019-07-23 Prezidiumo posėdžio Nr. 8 nuasmeninto protokolo

2019-08-01
Pranešame, kad paskelbtas 2019 m. liepos 23 d. vykusio neeilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 8 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2019 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2019 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

540-ojo TAS "Apskaitiniai vertinimai" įgyvendinimo gairės

2019-07-26
2018 m. spalį Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba (TAUSV) išleido persvarstytą 540-ąjį TAS, kuris pradės galioti nuo 2019 m. gruodžio 15 d. 
 
Siekdama padėti auditoriams įgyvendinti ir orientuotis taikant persvarstytą standartą TAUSV kartu su TBF parengė kelis vaizdo įrašus, kuriuose apžvelgiamas standartas, paaiškinama, kaip audito įmonėms turėtų suplanuoti standarto įgyvendinimą, pateikiami praktiniai pavyzdžiai ir keli gerosios praktikos patarimai.
 
Visus vaizdo įrašus (anglų kalba) galite peržiūrėti TBF interneto svetainėje - spausti čia.

TBF nuotolinės konferencijos atliekantiems mažiau sudėtingų įmonių auditus

2019-07-26
Tarptautinė buhalterių federacija (TBF) kviečia sudalyvauti nuotolinėje konferencijoje apie mažiau sudėtingų įmonių auditų iššūkius ir galimus veiksmus, kuriuos šiuo metu analizuoja Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba (TAUSV) savo Konsultacijų dokumente. Pastabas dėl šio dokumento galima pateikti iki š. m. rusėjo 12 d.

Nuotoliniai mokymai anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis galimi paspaudus šią nuorodą:
 
Klausytojai ir suinteresuotosios šalys taip pat gali pasidalinti mintimis su TAUSV atsakydami į TBF apžvalgos klausimus dėl su mažiau sudėtingų įmonių auditu susijusių problemų:

Dėl TBF standartų projektų ir peržiūrėtų standartų

2019-07-25
Kviečiame Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) svetainėje pasitikrinti informaciją apie šiuo metu svarstomus tarptautinių audito standartų ir kitų standartų projektus ir priimtus persvarstytus (naujus) standartus, kurie dar nėra išversti į lietuvių kalbą.
 

Instrukcija. Pirmiausia būtina registracija TBF svetainėje. 

Norint rasti pakeistus standartus, "Filter by" skiltyje reikia pasirinkti:
 1. Skiltyje "Publication type" pasirinkti Handbooks, Standards, and Pronouncements
 2. Skiltyje "Source" pasirinkti IAASB
 3. Spausti mygtuką "Search"
 4. Žemiau pateikiami visi su standartais susiję pakeitimai.
Norint sužinoti šiuo metu svarstomus projektus, "Filter by" skiltyje reikia pasirinkti:
 1. Skiltyje "Publication type" spausti Exposure Drafts and Consultation Papers.
 2. Skiltyje "Source spausti IAASB
 3. Spausti "Search"
 4. Žemiau pateikiami visi su standartais susiję pakeitimai.
Taip pat šios instrukcijos yra paskelbtos LAR interneto svetainėje, adresu: Reglamentai -> Profesiniai standartai

Susitikimas dėl reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties

2019-07-24
2019 m. liepos 24 d. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) (buvusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija) suorganizavo Energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties ir patikros procedūrų pristatymą rinkos dalyviams, kuriame taip pat dalyvavo LAR audito komiteto pirmininkė Elena Jankevičienė, LAR audito komiteto narys Simonas Rimašauskas, LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė ir LAR audito metodologijos specialistė Dorota Dalecka.

Primename, kad pagal LR energetikos įstatymą ir kitus reguliuojamą veiklą reglamentuojančius įstatymus už 2019 m. bus atliekamas ne reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditas pagal 800-ąjį TAS, bet patikra pagal 4400-ąjį TSPS.

Kviečiame susipažinti su pateiktais dokumentų projektais - apie VERT patvirtintus dokumentus informuosime gavę oficialų raštą.


Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties priedai:
Patikros procedūros: 1 priedas.
Ataskaitos apie faktinius pastebėjimus forma: 2 priedas.
Šilumos sektoriaus reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties priedai: 3 priedas.
Elektros sektoriaus reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties priedai4 priedas.
Dujų sektoriaus reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties priedai5 priedas.
Vandens sektoriaus reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties priedai6 priedas.
SND sektoriaus reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties priedai7 priedas.

Restruktūrizuotas TBF buhalterių profesionalų etikos kodeksas

2019-07-22
2019 m. birželio 15 d. įsigaliojo restruktūrizuotas Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) Buhalterių profesionalų etikos kodeksas (Etikos kodeksas). 
 
Esminiai Etikos kodekso pakeitimai: 
 • Struktūriniai ir kiti patobulinimai; 
 • Etikos kodekso nuostatų, susijusių su apsaugos priemonėmis, pakeitimai, padaryti pagal Apsaugos priemonių projektą; 
 • Pakeitimai, kuriais aiškinamas praktinis Etikos kodekso C dalies taikymas buhalteriams profesionalams, padaryti pagal Pritaikymo projektą (R120.4, R300.5 ir 300.5 A1 dalys); 
 • Nauja Etikos kodekso taikymo medžiaga, susijusi su profesiniu skepticizmu ir sprendimu, kuri parengta pagal Profesinio skepticizmo (trumpalaikio) projektą (120.5 A1, 120.5 A2, 120.5 A3, 120.13 A1 ir 120.13 A2 dalys)
Pagal 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojusią naują LR finansinių ataskaitų audito įstatymo redakciją už Etikos kodekso vertimą atsako ir jį atlieka Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos.
 
Su visu Etikos kodekso tekstu lietuvių kalba galima susipažinti spaudžiant pavadinimą:
 
Taip pat su restruktūrizuotu Etikos kodeksu originalo kalba (anglų kalba) bei su ankstesnėmis kodekso versijomis galima susipažinti LAR svetainėje, adresu:
Reglamentai -> Etikos kodeksas

Dėl LAR nario mokesčio už 2019 m. II pusmetį

2019-07-12
Pranešame, kad jau paskelbti 2019 m. liepos 10 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2019 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2019 m. lapkričio 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 555 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.