Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

2023 m. vasario 17 d. organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai

2023-01-31
Atsižvelgdami į auditorių pageidavimus, LAR 2023 m. vasario 17 d. (penktadienį) organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus aktualia tema: "315 TAS taikymo esminiai pasikeitimai"
 
Lektorė auditorė Jolanta Dalia Staliūnienė kursų metu pristatys:
 • 315 TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas“ esminiai pasikeitimai;
 • Kitų su 315 TAS susijusių standartų pasikeitimai;
 • Atvejų analizė, naudojant pavyzdinį šabloną.
Kursų pradžia: 9:00
Kursų trukmė: 8 ak. val.
Kursai vyks nuotoliniu būdu, tiesiogiai transliuojant internetu per ZOOM platformą.
Maloniai kviečiame auditorius, auditorių padėjėjus ir audito įmonių darbuotojus registruotis ir dalyvauti kursuose!
 

Dėl draudžiamų teikti paslaugų

2023-01-26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija informuoja, kad 2022 m. birželio 3 d. buvo priimtas Tarybos reglamentas (ES) 2022/879, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau-Reglamentas). Reglamento 1 straipsnio 14 punktu įterpiamas 5 n straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti apskaitos, audito, įskaitant teisės aktų nustatytą auditą, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas ir verslo ir valdymo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugas Rusijos vyriausybei arba Rusijos įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms. Reglamentas yra privalomas visa apimtimi ir tiesiogiai taikomas (tiek institucijų, tiek privačių asmenų) visose valstybėse narėse.

Dėl persvarstytų 220-ojo ir 315-ojo TAS

2023-01-26
Informuojame, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskelbė 315-ąjį (2019 m. persvarstytą) ir 220-ąjį (persvarstytą) TAS išverstus į lietuvių kalbą. Su minėtais TAS lietuvių kalba galite susipažinti čia.

Susitikimas su gerb. Mindaugu Jukna

2023-01-18
Primename, kad pirmasis susitikimas ir auditų metu auditoriams kylančių klausimų aptarimas su gerb. auditoriumi Mindaugu Jukna organizuojamas 2023 m. sausio 25 d. (trečiadienį).
Susitikimas vyks tiesioginės transliacijos būdu per ZOOM platformą, trukmė – 2 ak. val. (nuo 9.00 iki 10.30 val.)
Jeigu Jums aktualus šis susitikimas ir kylančių klausimų aptarimas, kviečiame registruotis ir turimus klausimus siųsti el. paštu vilma.meskauskiene@lar.lt iki 2023 m. sausio 23 d. 12.00 val. 
 

Kvalifikacijos kėlimo kursai kibernetinio saugumo temomis

2023-01-17
KIBERNETINIS SAUGUMAS kelia didžiulių iššūkių, ypač dalį darbų atliekant nuotoliu. Tai liudija ir pasikartojantys incidentai. Nors pasak Jungtinių Tautų Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos, Lietuva pagal kibernetinį saugumą tarp pasaulio valstybių užėmė šeštąją vietą, o Europoje – ketvirtąją, CERT-LT 2021 m. Lietuvoje užfiksavo daugiau kaip 4 tūkstančius kibernetinių incidentų, kurie nutinka dėl netinkamo įmonių vidinių saugumo standartų laikymosi. 
Liūdna konstatuoti, kad augančio programišių dėmesio sulaukė ir lietuviškos audito įmonės. Hibridinis darbo modelis išryškino dar vieną duomenų saugumo plyšį. Nors dažnai įmonių duomenys saugomi debesyse, komandos daug dirba iš skirtingų geografinių vietų. Tad užtikrinti duomenų saugumą yra rimtas iššūkis, ypač, kai tarp tų duomenų yra ne tik vardų ir pavardžių, bet ir planavimo, dokumentavimo, klientų duomenų. Manymas, jog mums taip nenutiks, neužtikrina ramybės, o laiko stoka tinkamai nepasirūpinti ir nesiimti kibernetinio saugumo priemonių audito įmonėje, gali virsti apmaudžia klaida kainuojančia dar daugiau laiko ir finansinių resursų, ir kaip visuomet, ne laiku.
 
Nemokami kursai kibernetinio saugumo temomis vyks

VILNIUJE (Trinapolio g.2, Vilnius)
Sausio 20 d. (penktadienis) nuo 11:00 iki 17:00
Kibernetinio saugumo pamatai organizacijoje, lektorius Valdemar Jankovskij  (7 ak. val.)
 • Kibernetinio saugumo situacijos apžvalga Pasaulyje ir Lietuvoje.
 • Kibernetinių nusikaltimų tendencijos. 
 • Kibernetinio saugumo būklės vertinimo eiga. 
 • Veiklos tęstinumo valdymo plano parengimas.
KAUNE (Best Baltic Kaunas Hotel, A. Mickevičiaus g. 28, Kaunas)
Sausio 27 d. (penktadienis) nuo 11:00 iki 17:00
Kibernetinio saugumo pamatai organizacijoje, lektorius Valdemar Jankovskij  (7 ak. val.)
 • Pagrindiniai kibernetinio saugumo (KS) principai.
 • Kertiniai informacijos saugos (IS) ir kibernetinio saugumo (KS) teisinio reguliavimo aspektai.
 • Rizikos vertinimu pagrįstas kibernetinio saugumo (KS) incidentų valdymas. 
 • Kibernetinio saugumo (KS) kontrolės priemonės.
Būtina išankstinė registracija!
 

Dėl 2023-01-05 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2023-01-16
Pranešame, kad paskelbtas 2023 m. sausio 5 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 1 nuasmenintas protokolas.
 
Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra –> Prezidiumas –> Prezidiumo posėdžių protokolai –> 2023 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Susitikimai su gerb. Mindaugu Jukna

2023-01-11
Artėjant audito sezonui, siūlome kartą per mėnesį susitikti su gerb. auditoriumi Mindaugu Jukna ir aptarti mūsų bendruomenėje auditų metu auditoriams kylančius įvairius klausimus (nuasmenintus) iš pačių įvairiausių sričių, pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis. 
Susitikimai vyktų tiesioginės transliacijos būdu per ZOOM platformą, trukmė – 2 akademinės valandos. Jie būtų užskaitomi, kaip LAR organizuojami auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai (bus pateikta registracija LAR puslapyje). Temos būtų iš TAS, TFAS, VAS taikymo.   
Kad šie kursai įvyktų, prašytume pateikti aktualius klausimus ar situacijas likus kelioms dienoms iki numatytos kursų datos. 
Planuojamos datos: 2023 sausio 25 d., 2023 vasario 24 d., 2023 kovo 17 d., 2023 balandžio 14 d. 
Planuojamas laikas: 9.00 – 10.30 val.  
Klausimus prašome siųsti el. paštu vilma.meskauskiene@lar.lt iki 2023 sausio 23 d. 12.00 val., iki 2023 vasario 22d. 12 val., iki 2023 kovo 15 d. 12.00 val., iki 2023 balandžio 12 d. 12.00 val.   
Šie susitikimai bus organizuojami, tik tuo atveju, jeigu bus poreikis ir gausime pakankamai klausimų aptarimams ir diskusijoms.

Dėl verslo apskaitos standartų termino naudojimo įsigaliojus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymui

2023-01-11
Atkreipiame dėmesį, kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymui (nuoroda į teisės aktą čia, aktuali redakcija čia), buvo pakeistas minėto teisės akto pavadinimas į Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, auditoriaus rengiamuose dokumentuose vietoje sąvokos „verslo apskaitos standartai“ turi būti naudojama sąvoka „Lietuvos finansinės atskaitomybės standartai“. Naujas terminas pakeitė verslo apskaitos standartų pavadinimą ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatyme numatyta, kad:
 • nuorodos į verslo apskaitos standartus laikomos nuorodomis į Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus;
 • Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtinti verslo apskaitos standartai taikomi tol, kol Lietuvos Respublikos finansų ministras patvirtina atitinkamus Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

Dėl auditoriaus padėjėjo mokesčio

2023-01-11
Gerb. auditoriaus padėjėjai,
 
Informuojame, jog nuo 2023. m. sausio 1 d. įsigaliojo LAR statuto 76 p. numatytas auditoriaus padėjėjo mokesčio reikalavimas. Vadovaujantis LAR veiklos reglamento 28 p., auditoriaus padėjėjo mokestis sudaro ¼ MMA, galiojusios sausio 1 d., – šiuo atveju 2023 m. mokesčio suma sudaro 210 Eur. Susistabdęs auditoriaus padėjėjo praktiką asmuo moka pusę minėtos sumos, t. y. 2023 m. mokesčio suma sudaro 105 Eur.
 
Auditoriaus padėjėjo mokestis turi būti sumokėtas tokia tvarka: 
 • iki vasario 1 d. už pirmą kalendorinių metų pusmetį sumokant ½ LAR veiklos reglamento 28 punkte nurodytos sumos;
 • iki lapkričio 1 d. už antrą kalendorinių metų pusmetį sumokant ½ 28 punkte nurodytos sumos.
Mokėjimo pavedimas atliekamas į Lietuvos auditorių rūmų (į. k. 125262221) a/s Nr. LT03 7044 0600 0143 2346 AB SEB banke (pavedime nurodykite auditoriaus padėjėjo, kurio mokestis mokamas, vardą ir pavardę, „Auditoriaus padėjėjo mokestis“).

Kylant klausimams, kviečiame kreiptis į LAR kokybės kontrolės specialistę Eglę Čiurlytę el. paštu egle.ciurlyte@lar.lt arba mob. tel. +370 646 20025.

Dėl LAR nario mokesčio už 2023 m. I pusmetį

2023-01-09
Pranešame, kad jau paskelbti 2023 m. sausio 1 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2023 m. I pusmetį turi būti apmokėtas iki 2023 m. vasario 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 840 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.