Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

  Kviečiame dalyvauti 2020–2023 m. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos darbe

  2020-01-20
  Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisija (toliau – Egzaminų komisija) skiriama trejiems metams. Komisiją sudaro 7 nariai: 4 narius, iš jų ir pirmininką, skiria Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 3 narius – Lietuvos auditorių rūmai (LAR prezidiumas trejų metų laikotarpiui skiria ir atšaukia LAR narius į Egzaminų komisijos narius). Lietuvos Respublikos finansų ministras tvirtina komisijos personalinę sudėtį.

  Egzaminų komisija atlieka šias funkcijas:
  • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų programas;
  • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų užduotis ir jų vertinimo metodiką;
  • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimus.
    Egzaminų komisija savo veikloje privalo vadovautis šiais principais:
  • Objektyvumo – komisijos narių darbas, nutarimų priėmimas turi būti nešališkas;
  • Nepriklausomumo – komisijos nariai, atlikdami savo pareigas komisijoje, turi būti nepriklausomi nuo trečiųjų asmenų įtakos, o nutarimų priėmimui neturi būti daroma poveikio;
  • Konfidencialumo – konfidenciali informacija negali būti viešinama ar perduodama tretiesiems asmenims;
  • Profesionalumo – komisijos nariai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir savarankiškai kelti kvalifikaciją;
  Auditorių, pageidaujančių dalyvauti (kadencija 2020.03 – 2023.03) Egzaminų komisijos darbe, prašome iki 2020 m. vasario 3 d., 12 val. teikti laisvos formos prašymus Lietuvos auditorių rūmams bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

  Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių auditoriaus egzaminų kokybę.

   LAR vasaros konferencija 2020 m. rugsėjo 11 d.
   Visuotinis LAR narių susirinkimas
   2020 m. gruodžio 18 d.

    
    
   Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
   Visos teisės saugomos.