Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Europos vienas elektroninis ataskaitų teikimo formatas (ESEF)

2019-02-19
Pagal ES teisę, nuo 2020 m. sausio 1 d. įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansines ataskaitas privalės teikti naudodamos vieną elektroninį ataskaitų teikimo formatą (angl. European Single Electronic Format (ESEF)). Šiame suderintame formate pateiktas finansines ataskaitas galima bus skaityti visuose kompiuteriuose. Įdiegdama ESEF reikalavimą, Europos Komisija siekia suteikti lengvesnę prieigą prie finansinių ataskaitų, supaprastinti analizę ir padidinti palyginamumą bei palengvinti finansinių ataskaitų pateikimo procesą. Galiausiai taip siekiama padėti investuotojams priimti investavimo sprendimus. 
 
Daugiau apie ESEF formatą ir kaip jis veikia galite skaityti Accountancy Europe svetainėje (anglų kalba), adresu:
 
Paveikslas didesniu formatu - spausti čia.
 
esef_formatas.jpg

Svarstomas 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto pakeitimo projektas

2019-02-15
2019 m. vasario 8 d. Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba (TAUSV) visuomenės pastaboms pateikė 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto (TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ persvarstymo projektą naujuoju pavadinimu 1-asis tarptautinis kokybės valdymo standartas „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės valdymas“. 
 
TAUSV teigia, kad naujasis projektas apima aktyvų rizika pagrįstą požiūrį į veiksmingą kokybės valdymo sistemą, kuri užtikriną nuolatinę užduoties kokybę.
 
Su 1-ojo TKKS pakeitimo projektu galite susipažinti (anglų kalba) adresu: 

Dėl 2019-02-14 Prezidiumo posėdžio Nr. 3 darbotvarkės

2019-02-11
Kviečiame susipažinti su 2019 m. vasario 14 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 3 darbotvarke.

Dėl LAR nario mokesčio už 2019 m. I pusmetį

2019-02-08
Pranešame, kad jau paskelbti 2019 m. sausio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2019 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2019 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 555 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus. 

Tarptautinės buhalterių federacijos 2020-2023 metų strategija ir 2020-2021 metų darbo planas

2019-02-06
Tarptautinė buhalterių federacija (TBF) paskelbė kvietimą teikti pastabas dėl 2020-2023 metų strategijos ir 2020-2021 metų darbo plano. Formuodama strategiją TBF didelį dėmesį skyrė tobulėjančioms technologijoms, dinamiškai mažų ir vidutinių įmonių raidai, didėjančiam informacijos ataskaitose poreikiui.
 
2020-2023 metų strategiją ir 2020-2021 metų darbo planą (anglų kalba) rasite TBF svetainėje: https://www.ifac.org/publications-resources/proposed-strategy-2020-2023-and-work-plan-2020-2021.
 
Atkreipiame dėmesį į planuojamus standartų pakeitimus, kurie atspindėti šioje lentelėje (X - planuojami TAUSV posėdžiai, žalia spalva - darbo grupių susitikimai, F - galutinis svarstymas ir tvirtinimas):
 
ifac_strateginis_planas.jpg

Dėl 2019-01-16 Prezidiumo posėdžio Nr. 1 nuasmeninto protokolo

2019-02-04
Pranešame, kad paskelbtas 2019 m. sausio 16 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 1 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti su naujausiu nuasmenintu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2019 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Prof. Jono Mackevičiaus jubiliejinis renginys

2019-02-04
2019 m. vasario 1 d. LAR prezidentė Ingrida Pūrienė, LAR viceprezidentas Saulius Lapšinskas ir LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė dalyvavo profesoriaus Jono Mackevičiaus jubiliejaus proga organizuotoje viešoje paskaitoje pristatant jo išleistą knygą - 3A: apskaita, auditas analizė, kurią kviečiame pavartyti Rūmuose.

Renginio akimirkos Facebook paskyroje.

Prezidiumo posėdžių grafikas

2019-02-04
Siekiant efektyviai organizuoti Prezidiumo posėdžius, LAR svetainėje buvo sukurta atskira skiltis - Prezidiumo posėdžių grafikas: 
Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių grafikas
 
Atkreipiame dėmesį, kad grafikas yra preliminarus, dėl konkrečios datos būtina pasitikslinti el. paštu egle.ciurlyte@lar.lt
 
Prieš pateikiant Prezidiumo kompetencijai priskirtinus klausimus, prašytume pasitikslinti, kada bus organizuojamas artimiausias Prezidiumo posėdis ir klausimą bei medžiagą pateikti ne vėliau kaip 5 d. d. iki Prezidiumo posėdžio datos, kad Prezidiumo nariai galėtų tinkamai ir išsamiai išnagrinėti pateiktą informaciją.

Naujojo Accountancy Europe prezidento pasisakymas

2019-01-25
2018 m. gruodžio 12 d. Accountancy Europe šalys narės vienbalsiai pritarė Florin Toma (Rumunijos atstovas) kandidatūrai į Accountancy Europe prezidentus 2019-2020 metų laikotarpiui. Florin Toma yra buhalteris ekspertas ir Rumunijos sertifikuotųjų buhalterių ir buhalterių-ekspertų asociacijos (CECCAR) narys.
 
Kviečiame pasižiūrėti trumpą vaizdo įrašą (anglų kalba) - spausti čia.

Dėl ne LAR organizuotų kvalifikacijos kėlimo kursų įskaitymo

2019-01-24
Primename, kad prašymus dėl 2018 m. išklausytų ne LAR organizuotų auditorių kursų ir jiems lygiaverčių kursų bei veiklos, iš dalies prilyginamos auditorių kursams, įskaitymo galite teikti iki 2019 m. vasario 1 d.

Auditorius, 2018 m. kėlęs kvalifikaciją ne LAR organizuotuose auditorių ar jiems lygiaverčiuose kursuose, turi pateikti prašymą (2 priedas) (Temos kodą pasirinkti iš 1priedo). Kartu su prašymu turi būti pateikiamos dokumentų, patvirtinančių auditorių kursų ar jiems lygiaverčių kursų išklausymą kopijos (t. y. kursų pažymėjimas. Jeigu kursų organizatoriai neišduoda pažymėjimų, patvirtinančių apie šių kursų išklausymą, auditorius turi pateikti kursų organizatorių laisvos formos raštą, kuriame nurodyta informacija, reikalinga auditorių kursų užskaitymui), auditorių kursų ar jiems lygiaverčių kursų programos (aprašymai, kursų medžiaga ar pan.), informacija apie mokymų organizatorius, lektorių ir jų kvalifikaciją (lektorius turi atitikti 4 priede nurodytus kvalifikacinius reikalavimus).

Auditorius 2018 m. kėlęs kvalifikaciją, vykdydamas auditorių kursams iš dalies prilygintą veiklą (išskyrus dėstymą LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose ir dalyvavimą LAR kolegialių organų veikloje), turi pateikti prašymą (3 priedas). Kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys šios veiklos vykdymą:     
 • publikacijos – straipsniai elektroniniu „Word“ formatu, įrašyti į kompaktinį diską, leidiniai, kuriuose jie buvo išspausdinti (leidiniai gali būti nepateikiami, jeigu jie paskelbti Lietuvos profesinėje spaudoje), parašytų knygų ar brošiūrų 1 egzempliorius;    
 • pranešimų rengimas ir skaitymas LAR organizuojamuose konferencijose ar kituose LAR viešuose renginiuose, mokslinėse konferencijose ar kituose viešuose renginiuose  – įrodymai apie pranešimo skaitymą (konferencijos darbotvarkę, pranešimą ir kt.);
 • dėstymas ne LAR organizuojamuose auditorių kursuose, suaugusiųjų mokymuose aukštosiose universitetinėse mokymo įstaigose, mokymuose ar seminaruose - įrodymai apie dėstymą (programą, sandus ir kt.).
Prašymus prašome teikti Lietuvos auditorių rūmams el. paštais: lar@lar.lt arba inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.