Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

2020 m. lapkričio 25 d. kursai

2020-11-25
Primename, kad šiandien, 2020 m. lapkričio 25 d., LAR organizuoja tiesioginės transliacijos būdu vykdomus mokymus.
 
Tema: Paslaugų kainodara: objektyvūs kriterijai ir psichologiniai aspektai
Lektorius: dr. Jekaterina Kartašova
Laikas: 09:00-12:15
Susitikimo numeris: 847 0527 3521
Susitikimo slaptažodis: 565287
 
Tema: Reikšmingumas ir profesinis skepticizmas
Lektorius: Romanas Skrebnevskis
Laikas: 13:00-16:15
Susitikimo numeris: 872 0943 5038
Susitikimo slaptažodis: 743292

SVARBU: Į virtualų kambarį bus įleidžiami tik tie asmenys, kurie užsiregsitravo į kursus bei prisijungdami prie ZOOM aplinkos nurodo savo tikslų vardą ir pavardę.
 
Prisijungę prie ZOOM aplinkos:
1. Įsitikinkite, kad teisingai įrašėte savo vardą ir pavardę;
2. Chat lange parašykite savo vardą ir pavardę bei žodelį "esu", pvz. "Vardenis Pavardenis, esu".
 
Registracija į kursus: čia.

Dėl Kokybės kontrolės komiteto pranešimo

2020-11-24
Informuojame, kad Kokybės kontrolės komitetas atnaujino pranešimą dėl 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų taikymo audito įmonėje diegiant stebėsenos procesą jį papildydamas išsamesne informacija dėl stebėsenos proceso įdiegimo audito įmonėje. Kviečiame susipažinti su atnaujintu Kokybės kontrolės komiteto pranešimu dėl 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų taikymo audito įmonėje diegiant stebėsenos procesą. Minėtą pranešimą galite rasti čia.

Dėl 2020 m. visuotinio LAR narių susirinkimo datos perkėlimo

2020-11-23
Gerb. LAR nariai,

Informuojame, kad 2020 m. visuotinis Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. LAR prezidiumo 2020 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1.4-54.11.4.1 Susirinkimas turi būti sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo.

Detalesnė informacija dėl 2020 m. Susirinkimo bus nedelsiant paskelbta, priėmus atitinkamus sprendimus. Kviečiame nepraleisti LAR skelbiamų aktualių nariams naujienų užsiprenumeruojant LAR naujienlaiškį.

Dėl 2020-11-12 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2020-11-23
Pranešame, kad paskelbtas 2020 m. lapkričio 12 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 11 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2020 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Dėl bendrovių ESEF finansinių ataskaitų audito

2020-11-19
Lietuvos Auditorių Rūmų Audito komiteto pranešimas 

2020-11-19
 
Dėl bendrovių ESEF (vieno elektroninių finansinių ataskaitų formato) finansinių ataskaitų audito 
  
Pagal ES Skaidrumo direktyvos reikalavimus  bendrovės, kurių vertybiniais popieriais (nuosavybės arba skolos) yra prekiaujama reguliuojamose rinkose nuo 2020 m. turi rengti metines finansines ataskaitas (įskaitant metinį pranešimą) XHTML formatu. 
 
Audito komitetas nori atkreipti auditorių, atliekančių bendrovių, kurių vertybiniais popieriais (nuosavybės arba skolos) yra prekiaujama reguliuojamose rinkose, auditą dėmesį į pranešime nurodytus dalykus.
 
Su LAR audito komiteto pranešimu galite susipažinti čia.
 

Dėl Atlygio ataskaitos patikrinimo

2020-11-19
Lietuvos auditorių rūmų Audito komiteto pranešimas

Dėl Atlygio ataskaitos patikrinimo 
 
Pagal ES Direktyvų 2007/36/B ir 2017/828 reikalavimus, kurių nuostatos įgyvendintos LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 23 straipsnyje, bendrovės kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, rengdamos 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinį pranešimą į jį įtraukia ir atlygio ataskaitą. 
 
Žemiau pateikiamas Audito komiteto siūlomos pavyzdinės auditoriaus išvados dalies, susijusios su Kita informacija, papildymas įtraukiant ir atlygio ataskaitą (dėl viešo intereso įmonių, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkose, finansinių ataskaitų). 
 
Su LAR audito komiteto pranešimu galite susipažinti čia.

Kvietimas dalyvauti LAR audito paslaugų pirkime

2020-11-18
Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR) numato įsigyti LAR finansinių ataskaitų audito ir LAR veiklos audito paslaugas.
Pirkimą laimėjęs Tiekėjas turės atlikti LAR finansinių ataskaitų ir veiklos auditą:
 • už laikotarpį nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 1 d.; 
 • už laikotarpį nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 1 d.; 
 • už laikotarpį nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 1 d.
Pasiūlymus kviečiame teikti iki 2020 m. gruodžio 18 d. 10 val.
 
Pirkimo dokumentai: čia.

Dėl LAR nario mokesčio už 2020 m. II pusmetį

2020-11-10
Pranešame, kad jau paskelbti 2020 m. spalio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2020 m. II pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2020 m. lapkričio 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 607 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2020-11-12 Prezidiumo posėdžio Nr. 11 darbotvarkės

2020-11-06
Kviečiame susipažinti su 2020 m. lapkričio 12 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 11 darbotvarke.

Dėl atsargų inventorizacijos atlikimo COVID-19 kontekste

2020-11-04
Atsižvelgiant į situaciją Lietuvoje dėl didėjančio sergančiųjų COVID-19 skaičiaus Lietuvos auditorių rūmų Audito komitetas parengė pranešimą
 
Dėl atsargų inventorizacijos atlikimo COVID-19 kontekste
 
Su minėtu pranešimu galite susipažinti čia.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 232020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.