Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Dėl 2020 m. kvalifikaciniams egzaminams laikyti teikiamų dokumentų karantino laikotarpiu

2020-04-06
Informuojame, kad dokumentai su prašymais laikyti 2020 m. kvalifikacinius egzaminus priimami nuo 2020-04-01 iki 2020-04-20 imtinai. Iki karantino laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau nei iki 2020-04-20, prašome teikti tik elektronines prašymų ir dokumentų kopijas el. paštu lar@lar.lt. Dokumentų originalus prašysime pateikti per 10 darbo dienų nuo karantino laikotarpio pabaigos, iš anksto susitarus dėl atvykimo su atsakingu asmeniu.
Asmuo, siekiantis gauti auditoriaus pažymėjimą, laiko šiuos egzaminus: bendrasis, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito.
Asmuo, siekiantis asocijuotojo LAR nario pažymėjimo, laiko šiuos egzaminus: teisės, mokesčių ir apskaitos.
Daugiau informacijos galite rasti čia.

COVID-19: kaip elgtis verslui tapus nemokiam?

2020-04-01
Audito visuomenei pateikiame LR finansų ministerijos nemokumo klausimų ekspertės dr. Siuzanos Ščerbinos-Dalibagienės pateiktus atsakymus į svarbiausius klausimus, susijusius su įmonių nemokumu.

PRIMINIMAS dėl kvietimo dalyvauti LAR audito komiteto veikloje

2020-03-27
Lietuvos auditorių rūmai kviečia auditorius jungtis prie vieno iš savo kolegialaus organo – Audito komiteto (toliau – Komitetas) – narių ir prisidėti prie audito metodologijos tobulinimo.
 
Vadovaujantis Audito komiteto darbo reglamento 3 punktu, Komiteto sudėtis sudaroma 3 metų laikotarpiui. Maksimalus Komiteto narių skaičius – 9, minimalus – 5 nariai. 
 
Komiteto narius tvirtina LAR prezidiumas.   
 
Prašymus dėl narystės Audito komitete (pasirašytus ir skenuotus) prašome siųsti iki 2020 m. balandžio 3 d. bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

Dėl COVID-19 pandemijos poveikio pagal TAS atliekamam auditui

2020-03-27
Kviečiame susipažinti su AVNT parengtomis rekomendacijomis dėl COVID-19 pandemijos poveikio pagal TAS atliekamam auditui.

DĖL FORCE MAJEURE IR SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ VYKDYMO

2020-03-27
Dėl COVID-19 kiekvienos įmonės atvejis vertintinas individualiai, kviečiame susipažinti su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos konsultacija dėl force majeure instituto taikymo reikalavimus ir į sutartinių prievolių vykdymą dėl COVID-19.

Dėl 2020-03-12 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2020-03-23
Pranešame, kad paskelbtas 2020 m. kovo 12 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 3 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2020 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Audito komiteto pranešimas dėl auditorių darbo COVID-19 išplitimo situacijos aplinkoje

2020-03-20
Audito komitetas atkreipia dėmesį į auditorių darbą COVID-19 išplitimo situacijos aplinkoje. Egzistuoja daug aspektų, kuriuos reikia įvertinti pagal taikytinų (VAS ar TFAS)  apskaitos principų reikalavimus.
 
Dėl COVID-19 išplitimo Europoje ir pasaulyje 2020 m. pradžioje, atsirado  poataskaitinis įvykis, kurį reikia įvertinti tiek įmonių vadovams rengiant 2019 m. finansines ataskaitas, tiek auditoriams atliekant auditus, kurie dar nėra baigti.

 
Taip pat šį ir kitus Audito komiteto pranešimus rasite Reglamentai -> Audito komiteto veikla

Patarimai verslui COVID-19 aplinkoje

2020-03-18
Dalinamės advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ parengtais patarimais verslui COVID-19 aplinkoje.

Dėl COVID-19 plitimo prevencijos ir darbo organizavimo karantino laikotarpiu

2020-03-16
Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją dėl COVID-19 viruso plitimo ir 2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės neeiliniame posėdyje priimtą nutarimą Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos auditorių rūmai priėmė šiuos sprendimus:
 • atšaukti visus LAR prezidiumo, LAR komitetų ir darbo grupių gyvus susitikimus, jei tokie buvo numatyti karantino laikotarpiu;
 • neorganizuoti susitikimų ir neaptarnauti lankytojų fiziškai;
 • LAR administracijos darbą organizuoti nuotoliniu būdu.   
Rekomenduojame audito įmonių vadovams ir auditoriams priimti atsakingus sprendimus, apsaugančius nuo bet kokių grėsmių dėl koronaviruso plitimo, laikytis Vyriausybės nutarimu Nr.207 patvirtintų apribojimų dėl judėjimo ir nuotolinio darbo organizavimo rekomendacijų. Rekomenduojame susitikimams su klientais naudoti vaizdo konferencijų programinę įrangą ar ryšio priemones (telefonus), o ne vykti asmeniškai, iki bus nustatyta kitaip. Raginame bendrauti elektroninėmis komunikacijos priemonėmis (el. paštu ir kita) ir apsikeičiant reikalinga darbams atlikti dokumentacija bei informacija.   
 
Taip pat LAR narius informuojame, kad karantino laikotarpiu LAR administracija toliau vykdo visas priskirtas funkcijas, todėl su visais atsakingais specialistais ir toliau galima susisiekti elektroniniu paštu.    

Elektrėnų savivaldybės administracijos audito paslaugų pirkimas

2020-03-13
Gerbiami kolegos,
 
Elektrėnų savivaldybės administracijos prašymu dalinamės informacija apie audito paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Perkamos 2017-11-30 Savivaldybės ilgalaikio turto nuomos sutarties Nr. 03S-519 nepriklausomo išorinio audito paslaugos. Dokumentus konkursui galite rasti paspaudę šią nuorodą.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

LAR vasaros konferencija 2020 m. birželio 19 d.
Visuotinis LAR narių susirinkimas
2020 m. gruodžio 18 d.

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.