Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

Politinės partijos patikrinimo Auditoriaus atskaitos dėl pastebėtų faktų rekomenduojama forma

2021-03-03
Lietuvos Auditorių Rūmų
 
Audito komiteto pranešimas 
 
Pranešame, kad Vyriausioji rinkimų komisija 2021 02 11 sprendimu Nr. Sp-38 (nuo 2021 02 12) pakeitė Politinės partijos patikrinimo techninę užduotį.
 
LAR yra patvirtinusi Politinės partijos patikrinimo Auditoriaus atskaitos dėl pastebėtų faktų rekomenduojamą formą. 
 
Kviečiame susipažinti su  Auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų atnaujinta forma, suderinta su pakeista technine užduotimi. 

Finansų ministerijai pateikti pasiūlymai dėl mokestinių lengvatų peržiūros

2021-03-03
2021 m. vasario 10 d. Finansų ministerijai buvo pateikta pasiūlymų dėl mokestinių lengvatų peržiūros suvestinė, kurioje pristatoma apibendrinta profesionali LAR pozicija (įvertinus tiek gautus pasiūlymus iš LAR bendruomenės narių, tiek iš LAR Apskaitos ir mokesčių komiteto).
 
Ministerija iniciavo specialią ekspertų grupę, kurios pirmasis posėdis įvyko šių metų vasario 23 d. Jame Finansų viceministrė Rūta Bilkštytė apžvelgė daugiau nei 200 siūlymų, kuriuos pateikė įvairios asociacijos, tame tarpe ir LAR, gyventojai ar darbo grupės narių atstovaujamos institucijos.
Apibendrinant teiktus siūlymus, galime prognozuoti tam tikrus mokesčių lengvatų pokyčius šiose kryptyse:
 1. Pelno reinvestavimo skatinimas. Siekiama labiau skatinti produktyvias investicijas, prisidėti prie aukštųjų technologijų dalies didinimo pramonės struktūroje.
 2. Žaliasis kursas. Lietuvai norint įvykdyti ES klimato kaitos suvaldymo tikslus ir įgyvendinti EBPO rekomendacijos plečiant aplinkosauginius mokesčius, galimai bus siekiama atsisakyti iškastinio kuro lengvatų, didinti taršos apmokestinimą ir diegti paskatas, siekiant pereiti prie atsinaujinančių technologijų naudojimo.
 3. Pajamų nelygybės mažinimas. Galimai bus siekiama mažinti neapmokestinamųjų pajamų dydį, augant pajamoms. Taip pat bus diskutuojama dėl įmokų progresyvumo, šeimos pajamų apmokestinimo koncepcijos.
 4. Specialiųjų apmokestinimo sąlygų ir lengvatų peržiūra. Siekiama surasti taiklesnę valstybės paramos formą ir efektyvesnį lengvatų modelį, numatoma peržiūrėti neapmokestinamas tiesiogines išmokas žemės ūkio subjektų pajamų lygiui palaikyti, diskutuojamas pelno mokesčių lengvatų, skirtų atskiroms verslo grupės ir PVM lengvatos taikymo viešbučiams efektyvumas.
 5. Investavimo ir ilgalaikio taupymo instrumentų modelis. Peržiūra sietina su GPM paskatos kaupimu ir investavimu bei pelno mokesčio lengvatos gyvybės draudimo sektoriuje plėtra, tuo pačiu įvertinant taikomų mokesčių lengvatų efektyvumą ir jų tęstinumo prasmę ar plėtrą.
 6. Savivaldos finansinio savarankiškumo stiprinimas. Siūloma nekilnojamo turto ir žemės mokestį įskaityti į savivaldybių biudžetus ir tuo pačiu suteikti daugiau teisių spręsti dėl  lengvatų savivaldos lygiu.
LAR ekspertų grupėje LAR atstovauja Apskaitos ir mokesčių komiteto narė Aistė Mikelionienė.
 
Susipažinti su mokestinių lengvatų peržiūros pristatymu galite čia.

Derinama pozicija dėl auditorių ir audito įmonių įtraukimo į DORA reglamentą

2021-03-01
2021 m. vasario 24 d. įvyko Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje, Finansų ministerijos ir LAR atstovų susitikimas dėl vieningos pozicijos pareiškimo taikant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje (DORA) auditoriams ir audito įmonėms.
Europos Komisija 2020 m. rugsėjo 24 d. paskelbė Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014.
 
Reglamentu siekiama nustatyti detalią ir išsamią Europos Sąjungos finansų sektoriaus subjektų skaitmeninės veiklos atsparumo sistemą. Ja bus sustiprintas ir racionalizuotas finansų sektoriaus subjektų atliekamas informacijos ir ryšių technologijų (toliau – IRT) rizikos valdymas, nustatytas išsamus IRT sistemų testavimas, padidintas priežiūros institucijų informuotumas apie kibernetinę riziką ir su IRT susijusius incidentus, su kuriais susiduria finansų sektoriaus subjektai, be to, finansų priežiūros institucijoms bus suteikti įgaliojimai prižiūrėti riziką, kylančią dėl finansų sektoriaus subjektų priklausomybės nuo IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių. 
Šiuo metu į Reglamento taikymo apimtį įeina ir teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės.
Susitikime nutarta pareikšti poziciją, kad Lietuva pasisako už tai, kad auditoriai ir audito įmonės būtų išbraukti iš reglamento apimties. Jei valstybių narių sprendimu į tai būtų neatsižvelgta, tuomet DORA apimtis būtų taikoma tik toms audito įmonėms, kurios atlieka auditą finansų įstaigose, o šios įstaigos yra priskiriamos viešojo intereso kategorijai.
 
LAR susitikime atstovavo direktorius Marius Lanskoronskis.

Preliminarus Prezidiumo posėdžių 2021 m. grafikas

2021-02-23
Informuojame, jog patvirtintas preliminarus visų 2021 m. LAR prezidiumo posėdžių grafikas. 
 
Su grafiku susipažinti ir pakeitimus stebėti kviečiame čia: Struktūra –> Prezidiumas –> Prezidiumo posėdžių grafikas.

Prieš pateikiant Prezidiumo kompetencijai priskirtinus klausimus, prašytume pasitikslinti, kada bus organizuojamas artimiausias Prezidiumo posėdis ir klausimą bei medžiagą pateikti ne vėliau kaip 5 d. d. iki Prezidiumo posėdžio datos, kad Prezidiumo nariai galėtų tinkamai ir išsamiai išnagrinėti pateiktą informaciją.

Dėl 2021-02-11 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2021-02-23
Pranešame, kad paskelbtas 2021 m. vasario 11 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 3 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2021 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2021-02-16
Istorinė Laisvė kuriama šiandien, kiekvieną dieną, – mūsų pasirinkimuose ir mūsų atsakomybėje. Švęsdami Vasario 16 mes ne tik gerbiame ir prisimename istorinius įvykius, stiprios valios ir aiškaus pasirinkimo pagalba vedusius į Nepriklausomą ir laisvą valstybę, tačiau kiekvieną kart savo sprendimais liudijant, jog prisiimame asmeninę atsakomybę už šios laisvės saugojimą ir puoselėjimą. Be šios asmeninės atsakomybės išraiškos Laisvė neįmanoma.
 
Mūsų profesija liudija itin aukštą nepriklausomumo ir atsakomybės pasirinkimą laisvu apsisprendimu ir noru visa tai įprasminti kasdieniais savo darbais ir siekiais. Būdami sąžiningi patys prieš save, prieš visuomenę, esame atsakingi už šiandienos ir rytdienos gerovę.
 
Prasmingų darbų, lai kasdieniai pasirinkimai išlieka laisvi ir Nepriklausomi. 

Su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
 
vasario_16-oji_puslapis.png

Pasiūlymai dėl mokesčių lengvatų peržiūros

2021-02-11
Dalinamės Finansų ministerijai 2020-02-10 d. pateiktų pasiūlymų dėl mokestinių lengvatų peržiūros suvestine, kurioje pateikiame apibendrintą profesionalią Lietuvos auditorių rūmų poziciją (įvertinus tiek gautus pasiūlymus iš LAR bendruomenės narių, tiek iš LAR Apskaitos ir mokesčių komiteto). Nuoširdžiai dėkojame Apskaitos ir mokesčių komiteto nariams už skirtą dėmesį ir laiką. 
 
Ministerija inicijuoja specialią ekspertų grupę, kurioje bus diskutuojama apie dabar galiojančių mokestinių lengvatų tikslingumą ir poveikį, ministerijai peržiūrint specialias sąlygas ir išimtis, iškreipiančias apmokestinimo teisingumą. 
 
Lietuvos auditorių rūmus ekspertų grupėje atstovaus Apskaitos ir mokesčių komiteto narė Aistė Mikelionienė.   
 
Mokestinių lengvatų peržiūros darbo grupės pirmasis susirinkimas planuojamas vasario 23 d., kurio metu būtų pristatyti ir Lietuvos auditorių rūmų 2020-02-10 d. pateiktų pasiūlymų bei atlikti pirminiai mokesčių lengvatų ir specialių apmokestinimo sąlygų analizės rezultatai.   
Susipažinti su mokestinių lengvatų peržiūros suvestine galite čia.

Susitikimas su VMI dėl pagalbos priemonių

2021-02-10
Valstybinė mokesčių inspekcija auditorių bendruomenės narius kviečia penktadienį, vasario 12 d., 10:30 val. dalyvauti nuotoliniame susitikime, 
kuriame pristatys mokestinių pagalbos priemonių ir subsidijų savarankiškoms įmonėms paraiškų teikimo bei vertinimo procesus, aptars pagrindinius įmonėms keliamus kriterijus. 
 
Susitikimo metu bus aptariami šie klausimai:Mokestinės pagalbos priemonės:
 • Įtraukimas į 2021 m. nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą.
 • Kokios įmonės pretenduoja į mokestinę pagalbą – pagrindiniai vertinimo kriterijai.
Subsidijos savarankiškoms įmonėms:
 • Paraiškos negrąžintinai subsidijai teikimas ir terminai.
 • Paraiškų vertinimas – ką verta žinoti prieš teikiant paraišką.
 • Kada ir kokių papildomų duomenų gali paprašyti VMI. Susitikimas truks iki 11 val
Dėl didelio dalyvių skaičiaus VMI kviečia iš anksto, raštu teikti klausimus apie bendrus mokestinių pagalbos priemonių ir subsidijų skyrimo procesus ir tvarkas. 
Klausimų VMI lauks iki ketvirtadienio 12.00 val. el. pašto adresu: vmi.informacija@vmi.lt. Laiško temoje prašome nurodyti: pagalba nukentėjusiems nuo COVID-19 – klausimai.
 
Susitikime dalyvaus VMI vadovė Edita Janušienė. Jo metu aktualias temas pristatys bei atsakys į klausimus VMI Nepriemokų administravimo vyresnioji patarėja Džiuginta Balčiūnienė, Atrankos ir paramos auditui vyresnioji patarėja Rūta Giedrienė.

Dėl kainodaros tarp asocijuotų asmenų taisyklių

2021-02-09
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ 

APSKAITOS IR MOKESČIŲ KOMITETO PRANEŠIMAS

2021-02-09
 
Lietuvos audito rūmų Apskaitos ir mokesčių komiteto iniciatyva 2021 m sausio 29 d. įvyko Lietuvos auditorių rūmų interaktyvioji diskusija su Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -VMI) „Dėl kainodaros tarp asocijuotų asmenų taisyklių pasikeitimų ir taikymo naujovių 2020 ir 2021 metais“. 
 
Diskusijoje dalyvavo auditorių bendruomenės atstovai (27 dalyviai) ir VMI atsakingi asmenys, kurie pateikė savo atsakymus į audito bendruomenės suformuotus diskusijos klausimus. Dalinamės su visa auditorių bendruomene susitikimo medžiaga bei Lietuvos auditorių rūmų apskaitos ir mokesčių komiteto paruoštais atsakymų į klausimus apibendrinimais. 
 
Dėkojame Vaidei Riškutei Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento vyresniajai patarėjai ir Joanai Lileikei Tarptautinių sandorių kontrolės skyriaus vyriausiajai specialistei už dalyvavimą ir geranorišką bendradarbiavimą. 
 
Dalinamės susirinkimo medžiaga:
 
 

Dėl LAR nario mokesčio už 2021 m. I pusmetį

2021-02-08
Pranešame, kad jau paskelbti 2021 m. sausio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2021 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2021 m. vasario 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 642 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 272020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.