Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

Kvalifikacijos kėlimo kursai 2020 m. birželio mėn.

2020-06-02
Kviečiame auditorius ir auditorių padėjėjus į 2020 m. birželio mėn. vyksiančius tiesioginės transliacijos būdu vykdomus kursus.

2020 m. birželio 18 d. (ketvirtadienį) vyks kursai „COVID-19 įtaka auditui ir apskaitai“, kuriuos ves lektoriai Saulius Bakas ir Jurgita Kerpė, Deloitte Lietuva įmonės ekspertai. Pradžia – 10 val., trukmė – 4 ak. val.
2020 m. birželio 19 d. (penktadienį) vyks kursai „TFAS pokyčiai nuomos srityje bei kitų įstatymų numatomų pokyčių apžvalga“, kuriuos ves auditorė, lektorė Daiva Žumbakienė. Pradžia – 10 val., trukmė – 4 ak. val.
 
Apie tiesioginę transliaciją: dalyviui bus suteikiama galimybė realiu laiku dalyvauti kursuose, matyti perteikiamą lektorių ir jų naudojamos medžiagos vaizdą, užduoti klausimus raštu bei žodžiu. Dalyviai gaus prisijungimo instrukcijas, jiems bus suteikta galimybė dalyvauti bandomajame pokalbyje, kurio metu jie susipažins su pagrindinėmis naudojamos programos funkcijomis.
Techniniai reikalavimai dalyviams: interneto prieiga, kompiuteris ar telefonas su mikrofonu (būtina, rekomenduojame naudoti ausines su mikrofonu) ir video kamera (rekomenduojama).
 
Registracija: čia.

Dėl 2020-05-14 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2020-05-27
Pranešame, kad paskelbtas 2020 m. gegužės 14 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 5 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2020 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Viešoji įstaiga CPO LT paskelbė centralizuotą finansinių ataskaitų audito atlikimo paslaugų pirkimą

2020-05-26
Gerbiami kolegos,   
 
Viešosios įstaigos CPO LT prašymu dalinamės informacija apie paskelbtą centralizuotą finansinių ataskaitų audito atlikimo paslaugų pirkimą.  
Jeigu domintų dalyvavimas, audito įmonių prašoma pateikti paraiškas iki 2020 m. birželio 4 d.  8.30 val. (terminas pirmosioms paraiškoms pateikti).   
 

Kvalifikacijos kėlimo kursai „Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra 2019 m.“

2020-05-21
Kviečiame auditorius, auditorių padėjėjus ir audituojamas įmones į kvalifikacijos kėlimo kursus „Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra 2019 m.: auditoriaus vaidmuo“, kurie vyks 2020 m. gegužės 29 d. Pradžia – 10 val., trukmė – 4 ak. val.
Kursai bus vykdomi tiesioginės transliacijos būdu.   
 
Kursus ves lektorė, auditorė Justė Tušaitė ir kviestiniai ekspertai Tomas Kairys ir Rapolas Striūkas, įmonės UAB „Vilnius economics“, parengusios Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties projektą, ekspertai.
 
Remdamiesi nuasmenintais realių įmonių pavyzdžiais, lektorė bei ekspertai:
 • supažindins dalyvius su RVA patikros proceso dalimis,
 • nurodys, kokie duomenys bei šaltiniai naudojami konkrečių techninės užduoties procedūrų metų,
 • aptars daugiausia iššūkių auditoriams keliančius aspektus.
 
Apie tiesioginę transliaciją: dalyviui bus suteikiama galimybė realiu laiku dalyvauti kursuose, matyti perteikiamą lektorių ir jų naudojamos medžiagos vaizdą, užduoti klausimus raštu bei žodžiu. Dalyviai gaus prisijungimo instrukcijas, jiems bus suteikta galimybė dalyvauti bandomajame pokalbyje, kurio metu jie susipažins su pagrindinėmis naudojamos programos funkcijomis.

Techniniai reikalavimai dalyviams: interneto prieiga, kompiuteris ar telefonas su mikrofonu (būtina, rekomenduojame naudoti ausines su mikrofonu) ir video kamera (rekomenduojama).
 
Registracija auditoriams: čia.
Registracija audituojamoms įmonėms vykdoma el. paštu lar@lar.lt. Laiške prašome nurodyti dalyvio vardą ir pavardę, kontaktus bei duomenis sąskaitai faktūrai.

Dėl 2020 m. LAR vasaros konferencijos perkėlimo

2020-05-19
LAR Prezidiumas, atsižvelgdamas į šalyje besitęsiantį karantino laikotarpį, 2020 m. gegužės 14 d. posėdyje Nr. 5 priėmė nutarimą perkelti LAR vasaros konferenciją.
LAR konferencija įvyks 2020 m. rugsėjo 11 d., Palangoje, „Gabijos“ viešbutyje.
 
Jau užsirezervavusiems nakvynę „Gabijos“ viešbutyje birželio mėn., siūlome kreiptis į viešbutį dėl nakvynės perkėlimo el. paštu info@gabija.lt arba telefonu +370 699 95973, nurodant, kad prašote perkelti rezervaciją dėl pasikeitusios LAR konferencijos datos.

Dėl subsidijų už prastovas apskaitos

2020-05-13
Informuojame, kad LAR Apskaitos ir mokesčių komiteto iniciatyva gautas LR finansų ministerijos darbinis išaiškinimas dėl subsidijų iš Užimtumo tarnybos už prastovas apskaitos, su kuriuo kviečiame susipažinti. 
 
Pelno nesiekiančių subjektų apskaitoje iš Užimtumo tarnybos gautinos sumos būtų registruojamos kaip finansavimo sumos.  LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.1K-372 patvirtintų Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 107 punktas nustato, kad finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai panaudojamos – padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Pagal minėtų taisyklių 109 punktą, jei padaromos sąnaudos, kurios pagal pasirašytą sutartį bus apmokamos iš tikslinio finansavimo sumų, tačiau finansavimo sumos dar negautos, vertinama finansavimo sumų gavimo tikimybė. 
 
Jei pelno nesiekiantis juridinis asmuo turi pasirašytą sutartį ar kitą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad lėšos bus gautos, padarytų sąnaudų suma pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos finansavimo pajamos ir gautinos finansavimo sumos. Tokiu būdu, pelno nesiekiančių subjektų apskaitoje sąnaudos nemažinamos, o fiksuojamos finansavimo finansavimo pajamos. Pelno siekiančių subjektų apskaitoje pagal 21 VAS "Dotacijos ir subsidijos" aptariamos sumos būtų registruojamos kaip su pajamomis susijusios dotacijos. Pagal 21 VAS 17.2 punktą dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, ir tokia pat dalimi mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnio suma. 
 
Pelno siekiančio subjekto atveju mažinamos sąnaudos, pvz., pateiktu atveju registravus sąnaudas, taip pat registruojamas gautinos dotacijos panaudojimas, t. y. mažinamos sąnaudos. Atkreipiame dėmesį, kad šį išaiškinimą taip pat galima rasti Apskaitos ir mokesčių komiteto veiklai skirtoje skiltyje: LAR –>Apskaitos ir mokesčių komitetas –> Apskaitos ir mokesčių komiteto veikla

2020-05-22 tiesioginės transliacijos būdu bus vykdomi kvalifikacijos kėlimo kursai

2020-05-11
Kviečiame auditorius ir auditorių padėjėjus į kvalifikacijos kėlimo kursus „Auditoriaus profesinių rizikų valymas ir atsakomybės prevencija“, kurie įvyks 2020 m. gegužės 22 d. 
Kursai bus vykdomi tiesioginės transliacijos būdu (pradžia – 10 val., trukmė – 4 ak. val.).
 
Auditorių atsakomybės taikymas jau nebėra naujovė, o didėjantis profesinės atsakomybės bylų skaičius atskleidžia, kad profesinės veiklos rizikas valdyti būtina. Skatiname daugiau dėmesio kreipti į profesinės atsakomybės specifiką, kylančias rizikas ir jų tinkamą valdymą. Mokymų metu bus aptartos šios temos:
 • Auditoriaus profesinės rizikos
 • Auditorių profesinės civilinės atsakomybės specifika ir taikymo atvejai
 • Auditorių drausminė atsakomybė
 • Auditorių administracinė atsakomybė
 • Auditorių baudžiamoji atsakomybė
 • Sėkmingas profesinių rizikų valdymas
 • Praktiniai rizikų valdymo patarimai
Mokymus ves advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai” asocijuotoji partnerė Jovita Gabnienė ir asocijuotoji teisininkė Rūta Jasilionė. Teisininkės yra patyrusios komercinėse bylose, reguliariai konsultuoja įvairių sričių profesionalus jų profesinės atsakomybės rizikos valdymo ir jau kilusių ginčų atvejais. Specifinius klausimus iš anksto galite atsiųsti iki kursų pradžios jovita.gabniene@ellex.lt.

Apie tiesioginę transliaciją: dalyviui bus suteikiama galimybė realiu laiku dalyvauti kursuose, matyti perteikiamą lektorių ir jų naudojamos medžiagos vaizdą, užduoti klausimus raštu bei žodžiu. Dalyviai gaus prisijungimo instrukcijas, jiems bus suteikta galimybė dalyvauti bandomajame pokalbyje, kurio metu jie susipažins su pagrindinėmis naudojamos programos funkcijomis.
Techniniai reikalavimai dalyviams: interneto prieiga, kompiuteris ar telefonas su mikrofonu (būtina, rekomenduojame naudoti ausines su mikrofonu) ir video kamera (rekomenduojama).
 
Kviečiame registruotis čia.

Dėl LAR nario mokesčio už 2020 m. I pusmetį

2020-05-11
Pranešame, kad jau paskelbti 2020 m. balandžio 30 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2020 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2020 m. vasario 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 607 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Sveikiname su Buhalterio profesionalo diena!

2020-05-08
Gerbiami Kolegos, 
 
mus visus jungiantis vardas – Buhalteris profesionalas – skatina nesustoti savo profesiniame kelyje, nuolat ieškoti naujų sprendimų, mokytis ir tobulėti. 
Šios šventės proga linkiu neblėstančio ryžto, kantrybės bei neišsemiamo kūrybiškumo. Tegu Buhalterio profesionalo veikla teikia Jums daug džiaugsmo bei progų dalintis savo patirtimi ir sprendimais!
 
LAR Prezidentė Ingrida Pūrienė

„Accountancy Europe“ išleido straipsnį, kuriame tiriamas koronaviruso poveikis profesionalių buhalterių ir auditorių darbui.

2020-05-07
„Accountancy Europe“ išleido straipsnį, kuriame tiriamas koronaviruso poveikis profesionalių buhalterių ir auditorių darbui. 
 
Spustelėkite, jei norite pasiekti šią informaciją. 
 
Straipsnyje nagrinėjamas koronaviruso poveikis: 
1. 2019 m. buhalterinei apskaitai ir atskaitomybei; 
2. apskaitai ir atskaitomybei įmonėms 2020 m.; 
3. finansinės atskaitomybės auditui – laikotarpiui iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau, bei praktiniai finansinės atskaitomybės audito klausimai. 
 
Lietuvos auditorių rūmai ir toliau seka naujienų, straipsnių ir šaltinių, susijusių su COVID-19 pokyčiais, kurie pabrėžia kai kuriuos svarbiausius apskaitos ir informacijos atskleidimo klausimus, kuriuos turi apsvarstyti ūkio subjektai, kurie gali kilti dėl COVID-19 rengiant finansines ataskaitas taikant TFAS standartus.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

LAR vasaros konferencija 2020 m. rugsėjo 11 d.
Visuotinis LAR narių susirinkimas
2020 m. gruodžio 18 d.

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.