Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Dėl duomenų bazės, skirtos rizikos vertinimui audito įmonėje pagal 1-ojo TKVS reikalavimus, platinimo

2023-05-31
Informuojame, kad Lietuvos auditorių rūmai (toliau - LAR) pradėjo platinti LAR sukurtą duomenų bazę, skirtą rizikos vertinimui audito įmonėje pagal 1-ojo tarptautinio kokybės valdymo standarto reikalavimus (toliau - Duomenų bazė). Duomenų bazė tai susisteminta ir metodiškai sutvarkyta rizikos vertinimo audito įmonėje metodika, kuria bus galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu.

Duomenų bazės kaina 242,00 Eur su PVM (200 Eur be PVM). Dėl duomenų bazės įsigijimo galite kreiptis tel. (8 5) 203 2871, mob. +370 698 72360 arba el. paštu lar@lar.lt
 
Taip pat kviečiame auditorius, auditorių padėjėjus ir audito įmonių darbuotojus dalyvauti LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose tema „Rizikos vertinimas audito įmonėje pagal 1-ąjį TKVS“ (lektorė auditorė Vaida Kačergienė). Šių kursų metu bus supažindinama su sukurta Duomenų baze ir kaip ja naudotis. Audito įmonėms, kurių atstovai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pageidaus įsigyti duomenų bazę, bus pritaikyta 30 Eur nuolaida, kuri galioja iki 2023 m. liepos 8 d.

Kursai vyks: 2023 m. birželio 8 d.
Vieta:  verslo centro "Kamanė" konferencijų salė (I aukštas), Ukmergės g. 369A, Vilnius
Laikas: 9:45 – 12:00 (trukmė – 3 ak. val.) 
 

Užuojauta

2023-05-29
Užjaučiame auditorę Dalią Daujotaitę dėl mylimos mamos mirties. Atsisveikinimas vyksta nuo šiandien 16 val. Viršuliškėse, Matulaičio a. 3. Laidotuvės gegužės 30 d. 13.30. 

Netektis

2023-05-23
Dalinamės liūdna žinia, kad netekome mūsų bendruomenės nario auditoriaus Andriaus Giedraičio. Atsisveikinimas su Andriumi vyks gegužės 26 d. nuo 10 iki 13 val. laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ Vilniuje, Ąžuolyno g. 10.  Laidojama gegužės 26 d. 13 val. Sudervės kapinėse.
Artimųjų prašymas pagerbti velionį vienu gėlės žiedu.

Auditorių kontrolierių papildoma atranka 2022-2024 metų kadencijai

2023-05-23
Kviečiame auditorius dalyvauti papildomoje auditorių kontrolierių atrankoje 2022-2024 metų kadencijai. Asmuo, pageidaujantis būti auditoriumi kontrolieriumi, Lietuvos auditorių rūmams (adresas Ukmergės g. 369A, Vilnius, el. paštas lar@lar.lt, faks. +370 5 203 2870) iki 2023 m. gegužės 31 d. turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. prašymą; 
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
 3. išsilavinimo ir darbo patirties aprašymą, kuriame turi būti nurodyta per paskutinius 5 metus atliktų auditų skaičius, iš jų atskirai - viešojo intereso įmonių;
 4. auditoriaus pažymėjimo kopiją; 
 5. dviejų praktikuojančių auditorių rekomendacijas;
 6. raštišką sutikimą, jeigu toks teikiamas (šis sutikimas nėra privalomas), kad būdamas auditoriumi kontrolieriumi sustabdytų praktinę audito veiklą visai auditoriaus kontrolieriaus kadencijai (tvirtinant auditorius kontrolierius, toks sutikimas būtų laikomas privalumu).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi, auditoriai kontrolieriai turi atitikti šiuos reikalavimus:
 
 1. turėti ne mažesnę kaip 5 metų finansinių ataskaitų audito ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį, nuo kurios įgijimo pabaigos iki sudarant sutartį, nurodytą Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje, praėjo ne daugiau kaip 3 metai;
 2. būti Lietuvos Respublikos ir (arba) valstybės narės pilietis; 
 3. neturėti galiojančių poveikio priemonių; 
 4. turėti dviejų praktikuojančių auditorių rekomendacijas; 
 5. neturėti neišnagrinėtų klientų ar trečiųjų asmenų pretenzijų dėl atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės ar Buhalterių profesionalų etikos kodekso laikymosi; 
 6. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą, finansinių ataskaitų auditą, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų atlikimą.
 
Prašome susipažinti su Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu. Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į kontaktinį asmenį kokybės kontrolės specialistę Eglę Bogužaitę-Miliauskienę el. paštu egle.boguzaite@lar.lt arba Mob. +370 609 11959.

Užuojauta

2023-05-16
Dėl tragiškos auditoriaus Andriaus Giedraičio žūties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Atsisveikinimo data ir laikas vėliau bus patikslinti.

2022 m. auditorių kvalifikacijos kėlimo ataskaita

2023-05-09
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas 2023 m. balandžio 20 d. vykusiame posėdyje priėmė nutarimą Nr. 1.4-22.5.2.9 patvirtinti 2022 m. auditorių kvalifikacijos kėlimo ataskaitą, paskelbti ją LAR svetainėje LAR narių susipažinimui ir teikti susipažinimui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos. Su ataskaita galite susipažinti čia.

Dėl Elektroninio audito įmonių metinių ataskaitų pateikimo sistemos

2023-04-28
Informuojame, kad Elektroninio audito įmonių metinių ataskaitų pateikimo sistemos (toliau - EAĮMAPS) taisymo darbai yra baigti. Tačiau jeigu pastebėtumėte, kad EAĮMAPS, kokios nors funkcijos neveikia, prašau kreiptis į Lietuvos auditorių rūmų kokybės kontrolės specialistę Eglę Bogužaitę-Miliauskienę (+370 609 11959). 
Taip pat primename, kad audito įmonės audito įmonių metines ataskaitas Lietuvos auditorių rūmams turi pateikti per 4 mėn. pasibaigus jų finansiniams metams, t. y. tos įmonės, kurių finansiniai metai pasibaigė 2022 m. gruodžio 31 d., audito įmonių metines ataskaitas privalo pateikti iki 2023 m. balandžio 30 d.

Dėl 2023-04-20 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2023-04-28
Pranešame, kad paskelbtas 2023 m. balandžio 20 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 5 nuasmenintas protokolas.
 
Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra –> Prezidiumas –> Prezidiumo posėdžių protokolai –> 2023 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Dėl konsultacinės išvados rengimo

2023-04-25
Kviečiame susipažinti su Audito komiteto pranešimu dėl konsultacinės išvados rengimo, kuriame pateikiamos rekomendacijos dėl konsultacinio pobūdžio užduočių, kurios yra atliekamos ne pagal profesinius standartus, o vadovaujantis kitais teisės aktais. Minėtame pranešime ypatingas dėmesys skiriamas paslaugoms teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu. Su minėtu pranešimu galite susipažinti čia.

Kvietimas teikti baigiamuosius darbus Lietuvos auditorių rūmų premijai gaiti

2023-04-25
Lietuvos auditorių rūmai kviečia iki 2023 metų liepos 1 d. aukštojo mokslo institucijų studentus ir absolventus teikti baigiamuosius darbus finansinių ataskaitų audito ir užtikrinimo bei susijusių paslaugų temomis LAR premijai gauti. 
 
Su premijų skyrimo tvarka galite susipažinti čia
 
Laisvos formos prašymą ir Premijų skyrimo tvarkoje nurodytus dokumentus prašome siųsti e.paštu lar@lar.lt 
 
Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu darbus gali siųsti tik tų aukštojo mokslo institucijų, su kuriomis LAR yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis, studentai ir absolventai. 
 
Šiuo metu LAR bendradarbiauja su: 
 • Vilniaus universitetu 
 • Mykolo Romerio universitetu 
 • Kauno technologijos universitetu 
 • Kazimiero Simonavičiaus universitetu
 • Tarptautine teisės ir verslo aukštąja mokykla
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.