Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

Dėl LAR teisės akto pasikeitimų ir AVNI sistemos naudojimo

2021-01-21
Gerb. auditoriaus padėjėjai,
 
Informuojame, kad 2021 m. sausio 14 d. Teisės aktų registre įsigaliojo šis atnaujintas LAR tvarkos aprašas: 
Pagrindiniai tvarkos pasikeitimai susiję su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR finansų ministerijos (toliau – AVNT) Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (toliau – AVNI sistema) funkcionalumų pritaikymu auditorių bendruomenei.
 
Įsigaliojus tvarkos aprašo pasikeitimams, auditoriaus padėjėjai informaciją apie asmens bei kontaktinių duomenų pasikeitimą privalo teikti vien el. būdu per AVNI sistemą, adresu: 
Sistemoje pateiktus pranešimus tvarkys LAR administracija.
 
Atkreipiame dėmesį, kad:
 • nuo šiol visa LAR auditoriaus padėjėjui adresuota informacija bus siunčiama tik AVNI sistemoje nurodytais kontaktais, todėl auditoriaus padėjėjai yra atsakingi už pateiktų duomenų teisingumą;
 • šiuo metu AVNI sistemoje suvesti duomenys gali neatitikti aktualių Jūsų fizinio asmens duomenų, todėl visų auditoriaus padėjėjų prašome prisijungti, pasitikrinti ir, esant neatitinkimams, atsinaujinti duomenis.
Dalinamės audito sričiai parengtu AVNI sistemos vartotojo vadovu.

Esant techniniams AVNI sistemos sutrikimams ar sunkumams prisiregistruojant sistemoje, prašome kreiptis el. paštu pagalba@avnt.lt.
Kylant klausimams dėl duomenų teikimo ir / ar keitimo, kviečiame kreiptis į LAR kokybės kontrolės specialistę Eglę Čiurlytė el. paštu egle.ciurlyte@lar.lt arba mob. tel. +370 646 20025.

Užuojauta

2021-01-19
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia auditorę Birutę Petrauskaitę dėl mamos mirties.

Kviečiame dalyvauti 2021 m. Užduočių rengimo komisijos darbe

2021-01-14
Dirbdami Užduočių rengimo komisijoje, auditoriai atlieka svarbų vaidmenį organizuojant kvalifikacinius auditorių egzaminus, t. y. atrenka ir pakoreguoja paruoštas minėtų egzaminų užduotis ir teikia jas tvirtinti Egzaminų komisijai. Užduočių rengimo komisijos nariai turi galimybę atnaujinti savo žinias informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų, verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo pagrindinių principų, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito srityse.

Užduočių rengimo komisijos narių darbas vyksta LAR patalpose, komisijos nariams sudaromos reikiamos sąlygos darbui, pagal sutartis darbas yra apmokamas.

Auditorių, pageidaujančių dalyvauti 2021 m. Užduočių rengimo komisijos darbe, prašome iki 2021 m. vasario 3 d., 12 val. teikti prašymus Lietuvos auditorių rūmams bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių auditoriaus egzaminų kokybę.

Dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje

2021-01-14
2021-01-13 d. gautas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymas prisidėti prie Lietuvos pozicijos formavimo Dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje. 
 
Pridedame visus susijusius dokumentus:
 
 
 
Pastabos bus svartomos LAR audito komiteto posėdyje, todėl laukiame jūsų pastabų ir komentarų iki sausio 18 d. 12 val. 
 
Pastabas ir komentarus prašome siųsti LAR Audito metodologijos specialistui elektroniniu paštu adresu andzej.radivonik@lar.lt nurodant savo tel. numerį, jeigu reikėtų susisiekti patikslinant pastabas.

Dėl LAR teisės aktų pasikeitimų ir AVNI sistemos naudojimo

2021-01-14
Gerb. auditoriai ir audito įmonės,
 
Informuojame, kad šiandien Teisės aktų registre įsigalioja šie atnaujinti LAR tvarkos aprašai: 
Pagrindiniai tvarkų pasikeitimai susiję su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR finansų ministerijos (toliau – AVNT) Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (toliau – AVNI sistema) funkcionalumų pritaikymu auditorių bendruomenei.
 
Įsigaliojus tvarkos aprašų pasikeitimams, auditoriai ir audito įmonės informaciją apie asmens bei kitų tvarkose nurodytų duomenų pasikeitimą privalo teikti vien el. būdu per AVNI sistemą, adresu: 
Sistemoje pateiktus pranešimus tvarkys LAR administracija.
 
Atkreipiame dėmesį, kad:
 • nuo šiol visa LAR auditoriui ar audito įmonei adresuota informacija bus siunčiama tik AVNI sistemoje nurodytais kontaktais, todėl auditoriai ir audito įmonės yra atsakingi už pateiktų duomenų teisingumą;
 • šiuo metu AVNI sistemoje suvesti duomenys gali neatitikti aktualių Jūsų fizinio ar juridinio asmens duomenų, todėl visų auditorių ir audito įmonių prašome prisijungti, pasitikrinti ir, esant neatitinkimams, atsinaujinti duomenis.
Dalinamės audito sričiai parengtu AVNI sistemos vartotojo vadovu.

Esant techniniams AVNI sistemos sutrikimams ar sunkumams prisiregistruojant sistemoje, prašome kreiptis el. paštu pagalba@avnt.lt.
Kylant klausimams dėl duomenų teikimo ir / ar keitimo, kviečiame kreiptis į LAR kokybės kontrolės specialistę Eglę Čiurlytė el. paštu egle.ciurlyte@lar.lt arba mob. tel. +370 646 20025.

Dėl prašymo sudaryti JADIS duomenų teikimo sutartį

2021-01-13
 
2021-01-13 d. VĮ Registrų centras informavo Lietuvos auditorių rūmus, kad anksčiau siųsta JADIS sutarties forma, kurią turėtų pasirašyti auditoriai, norėdami gauti JADIS duomenis, įgyvendindami LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, yra pakeista.   
 
Registrų centras, atsižvelgdamas į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pastabas, parengė ir su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija suderino atnaujintos formos sutartį, todėl anksčiau siųsta sutartis yra nebeaktualios formos ir negali būti pasirašoma.    
 
Auditoriai, norėdami gauti JADIS duomenis, įgyvendindami LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, turi sudaryti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenų teikimo sutartį. Tam reikia užpildyti prašymą dėl duomenų teikimo sutarties sudarymo. 
 
Prašymo formą galima atsisiųsti čia.
 
Norėdami sudaryti duomenų gavimo iš JADIS sutartį:
 1. Užpildykite ir pasirašykite prašymą sudaryti duomenų teikimo sutartį. Pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tinka kvalifikuotu e. parašu pasirašytas dokumentas arba skanuotas dokumentas.
 2. Ją siųskite el. paštu info@registrucentras.lt.

Dėl LAR nario mokesčio už 2021 m. I pusmetį

2021-01-13
Pranešame, kad jau paskelbti 2021 m. sausio 1 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2021 m. I pusmetį turi būti apmokėtas iki 2021 m. vasario 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 642 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Laisvės gynėjų diena

2021-01-12
Gerbiamieji kolegos,
 
prieš trisdešimt metų daugelis mūsų buvome dalyviai ir liudininkai lemtingos mūsų šaliai dienos – 1991 m. sausio 13 d., pasukusios Lietuvą laisvės ir nepriklausomybės keliu.
 
Jaunai, atkūrusiai savo Nepriklausomybę valstybei, po išmėginimų ir praeitų blokadų, iškilo iššūkių apginti Laisvę, įtvirtinti savo siekius ir lūkesčius mokytis, dirbti ir vaikus auginti Nepriklausomoje Lietuvoje. Su begaliniu entuziazmu siekėme įteisinti demokratinius principus savo šalyje, negailėdami darbo valandų, su dideliu užsidegimu statėme ir savo profesijos pamatus.
 
Minint Laisvės gynėjų dieną ir šiandien mintimis grįžtame į praeitį ir užsimerkę, atmintyje matome laužus prie Aukščiausios Tarybos, tankus prie televizijos bokšto, Lietuvos žmones, dainuojančius dainas prie Radijo ir televizijos pastato, budinčius mūsų vyrus: brolius, tėvus, senelius prie visų svarbiausių ryšio retransliavimo stočių, kitų svarbių strateginių objektų. Pamenu tą naktį ir aš, ir jūs - budėjome, laukėme, susikibę už rankų, dėkodami Aukščiausiam už stiprybę stovėti iki galo.
 
Simboliška, jog mūsų, auditorių profesija, kaip vieną svarbiausių savybių vertina Nepriklausomumą. Profesija mums, it mūsų valstybė, subrendusi ir žinanti laisvės kainą, atsakinga už save ir už kolegą, branginanti pasiektas žinias ir suprantanti viso to kainą. Jaunesniems kolegoms perteikime Nepriklausomumo žinią, o vyresniems – reiškime pagarbą.
 
Atmintis gyva, nes liudija!
 
LAR prezidentė Ingrida Pūrienė
 

Dėl LAR nario mokesčio už 2020 m. II pusmetį

2021-01-11
Pranešame, kad jau paskelbti 2020 m. gruodžio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2020 m. II pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2020 m. lapkričio 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 2020 m. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje buvo 607 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2021-01-14 Prezidiumo posėdžio Nr. 1 darbotvarkės

2021-01-08
Kviečiame susipažinti su 2021 m. sausio 14 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 1 darbotvarke.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 252020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.