Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

2020 m. vasario 21 d. renginys

2020-02-20
Gerbiami kolegos,   
 
Primename apie artėjantį renginį jau šį penktadienį, vasario 21 d. 14 val. Tai puiki galimybė net tik simboliškai paminėti LAR 20-ąjį gimtadienį, bet ir išgirsti tikrai įdomų ir aktualų pranešimą apie elektroninių mokėjimų įstaigas.   
Šis sektorius šiai dienai užima apie 10 proc. Lietuvos mokėjimo rinkos ir toliau auga. Lietuvos banko duomenimis vien per praėjusius metus licencijuotų Fintech įmonių skaičius išaugo nuo 87 iki 119 praėjusių metų pabaigai. Remiantis 15min.lt informacija pagal elektroninių pinigų įstaigų licencijų išdavimą Lietuva Europoje nusileidžia tik Jungtinei Karalystei.   
Reikšminga dalis šio sektoriaus jau yra arba artimiausiu metu taps audito paslaugų klientais, todėl kviečiame betarpiškai iš pranešėjo išgirsti, kaip šio sektoriaus įmonės įgyvendina Lietuvos banko, FNTT ir kitų įstaigų reikalavimus pinigų plovimo prevencijos bei kitais aktualiais klausimais. Taip pat turėsite puikią galimybę užduoti jums aktualius klausimus.   
Tikime, kad pranešimas bus aktualus ne tik su Fintech sektoriumi dirbantiems auditoriams, bet ir tiems, kurie dirba su inovatyviomis ir į procesų skaitmenizavimą bei automatizavimą orientuotomis įmonėmis. 
 
Maloniai kviečiame dalyvauti ir registruotis čia.

Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2020-02-16
Gerbiami kolegos,
 
Nuoširdžiai sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo diena! Linkime pakilios ir prasmingos Vasario 16-osios!
 
LAR kolektyvas

LAR 20 metų sukakties paminėjimo renginys

2020-02-14
Gerbiami nariai,
 
Vakar LAR Prezidiumas patvirtino pagrindinio LAR dvidešimtmečiui skirto renginio datą, vietą ir temas. Lietuvos auditorių rūmų 20-ečio konferencija vyks birželio 19 d. Palangoje, „Gabijos“ viešbutyje, maloniai kviečiame rezervuoti laiką. 
 
Lietuvos auditorių rūmai prieš dvidešimt metų įregistruoti 2000 m. vasario 22 d. Šios datos išvakarėse, vasario 21 d. (penktadienį), LAR atveria duris trumpam susitikimui ir pabendravimui. Popietėje su LAR maloniai kviečiame, esančius ar atvykusius į sostinę auditorius, pabendrauti su kolegomis bei simboliškai pakelti šampano taurę. 
Renginyje taip pat turėsime kviestinį svečią Raimund Marcinkevič. Pranešėjas pristatys elektorinių pinigų rinkos ypatumus, tendencijas Lietuvoje, įstaigose naudojamus pinigų plovimo prevencijos bei skaidrumo užtikrinimo instrumentus, atsakys į kitus auditoriams aktualius klausimus, susijusius su finansinių technologijų (Fintech) įmonėmis.
Pranešėjas yra elektorinių pinigų įstaigos (EPĮ) GPay vykdantysis direktorius, taip pat turintis praktinės patirties smulkaus ir vidutinio verslo procesų optimizavimo, verslo valdymo sistemų diegimo projektuose, aktyvus Projektų vadybos asociacijos narys.
Planuojama pranešimo trukmė apie 30 min.

Renginio vieta – verslo centro „Kamanė“ konferencijų salė (tame pačiame pastate, kaip ir LAR, tik I aukšte), Ukmergės g. 369A, Vilnius.
Renginio pradžia – vasario 21 d. 14.00 val.
Planuojama trukmė – iki 16.00 val. 
 
Dalyvavimas, žinoma, nemokamas, tačiau prašome užsiregistruoti čia.

Elektrėnų savivaldybės administracijos audito paslaugų pirkimas

2020-02-11
Gerbiami kolegos,
 
Elektrėnų savivaldybės administracijos prašymu dalinamės informacija apie audito paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Perkamos 2017-11-30 Savivaldybės ilgalaikio turto nuomos sutarties Nr. 03S-519 nepriklausomo išorinio audito paslaugos. Dokumentus konkursui galite rasti paspaudę šią nuorodą.

LAR susitikimas su Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovais

2020-02-10
Stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) prezidentė Ingrida Pūrienė ir LAR direktorius Marius Lanskoronskis susitiko su Savivaldybių kontrolierių asociacijos (toliau SKA) atstovais: SKA prezidentu Gintaru Radavičiumi, valdybos pirmininke Zita Valiauskiene, Audito kokybės gerinimo ir gerosios praktikos sklaidos komiteto pirmininke Daiva Čeporiūte.

Buvo aptariama organizacijų struktūra: panašumai ir skirtumai, domimasi dabartinio bendradarbiavimo spektru bei aptariamos galimybės ir sąlyčio taškai ateityje kelių audito asociacijų bendradarbiavimo galimybėms. Savivaldybių kontrolierių asociacija (SKA) - savarankiška ir savanoriška, nesiekianti pelno visuomeninė organizacija, sprendžianti savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, koordinuojanti narių pagrindines funkcijas ir uždavinius, kryptingą veiklą, atstovaujanti narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Savivaldybių kontrolierių asociacijos veiklos strategiją, stiprinanti vietos savivaldos finansinių išteklių naudojimo kontrolę, turto valdymo kontrolę ir užtikrinanti tinkamas savivaldybių išorės audito funkcijas. SKA bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Europos regionų išorės audito institucijų organizacija (EURORAI). 

Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole Tarnybų darbuotojams organizuojami mokymai finansinio ir veiklos auditų metodikų taikymo bei kitais profesinio tobulinimo klausimais. Dalyvaujama Europos regionų išorės audito institucijų organizacijos seminaruose ir konferencijose savivaldybių audito tema. Šios asociacijos nariais yra 60-ies rajono savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų. SKA vadovybė išsakė situaciją, jog didžiųjų miestų ir regionų audito tarnybų lygis yra labai nevienodas, tad pagrindinis asociacijos darbas šiuo metu sukurti vieningą skaitmeninę platformą ne tik padėsiančią audito tarnyboms atlikti numatytas užduotis, bet ir naikinti atskirtį tarp didžiųjų ir mažųjų savivaldybių kontrolės tarnybų, o taip pat siekti užsibrėžtų tikslų socialinio audito bei veiklos audito atlikimo efektyvinimo procese.

LAR ir SKA aptarė institucinių partnerių rolę, rengiant ir dalyvaujant Europos Sąjungos fondų bei kitų šalių ir organizacijų rengiamuose projektuose, svarstyta ir kitos galimos bendradarbiavimo formos – metodologinė ir švietimo. Susitikimo dalyviai pozityviai pasisakė dėl galimo bendradarbiavimo formų, jog galėtų būti apsikeista straipsniais ar kita metodine medžiaga aktualiomis audito temomis bei organizuoti bendrieji mokymai tiek vienos, tiek kitos asociacijos nariams, galėtų vykti susitikimai apsikeičiant nuomonėmis tam tikrose teminėse diskusijose ar dalyvaujant konferencijose.

Dr. Martin Manuzi vizitas Lietuvos auditorių rūmuose

2020-02-10
Vasario 5 d. Lietuvos auditorių rūmuose lankėsi ICAEW Europos regiono direktorius dr. Martin Manuzi. Susitikime dalyvavusiems LAR nariams buvo pristatytos aktualijos audito kokybės užtikrinimo srityje, aptartos Europos šalyse vykstančios tendencijos. Svečias taip pat išsamiai atsakė į dalyvių klausimus, susijusius su Brexit bei ICAEW veikla Europoje po šio istorinio žingsnio. M. Manuzi patikino, kad ICAEW įsipareigojimai nariams nesikeičia, o instituto Europos skyrius ir toliau aktyviai dalyvaus kokybės užtikrinimo tinklo veikloje bei tęs jau pradėtas diskusijas su Europos Komisijos bei audito priežiūros institucijų atstovais.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir lauksime ateityje planuojamuose organizuoti panašaus pobūdžio susitikimuose. Taip pat, dalinamės pranešėjo skaidrėmis, kurias galite atsisiųsti čia.

Dėl LAR nario mokesčio už 2020 m. I pusmetį

2020-02-10
Pranešame, kad jau paskelbti 2020 m. sausio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2020 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2020 m. vasario 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 607 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2020-02-13 Prezidiumo posėdžio Nr. 2 darbotvarkės

2020-02-10
Kviečiame susipažinti su 2020 m. vasario 13 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 2 darbotvarke.

PRIMINIMAS dėl kvietimo dalyvauti 2020–2023 m. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos darbe

2020-02-05
LAR nariams primenama apie kvietimą dalyvauti Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos (toliau – Egzaminų komisija) 2020–2023 m. kadencijos darbe. 
 
Plačiau apie komisijos fukcijas ir darbo principus kviečiame pasiskaityti pirminiame kvietime, taip pat, – Egzaminų komisijos darbo reglamente.
 
Auditorių, pageidaujančių dalyvauti (kadencija 2020.03 – 2023.03) Egzaminų komisijos darbe, prašome iki 2020 m. vasario 10 d., 12 val. teikti laisvos formos prašymus Lietuvos auditorių rūmams bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių auditoriaus egzaminų kokybę.

Dėl 2020-01-16 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2020-01-30
Pranešame, kad paskelbtas 2020 m. sausio 16 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 1 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2020 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

LAR vasaros konferencija 2020 m. birželio 19 d.
Visuotinis LAR narių susirinkimas
2020 m. gruodžio 18 d.

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.