Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  


Naujienos

 • 1

Su šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais

2013-12-23
Sveikiname gražiausių žiemos švenčių proga ir siunčiame šilčiausius linkėjimus!

Dėl audito reformos

2013-12-19
Informuojame, kad 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamente buvo pasiektas susitarimas dėl Europos Sąjungos audito reformos įstatyminių dokumentų paketo. Gruodžio 18 d. audito reforma buvo patvirtinta Taryboje ir, planuojama, kad bus tvirtinama Europos Parlamento plenariniame posėdyje 2014 m. pradžioje. Audito reformos naujovės įsigalios 20 dienų po to, kai bus paskelbta Oficialiame leidinyje (t. y., nebus reikalingas perkėlimas į nacionalinius įstatymus).

Pagrindiniai audito reformos aspektai:

Rotacija – visoms viešojo intereso įmonėms taikoma 10 metų rotacija su galimybe šalims narėms šį laikotarpį pailginti dar 10 metų, arba dar 14 metų, jei visą laikotarpį buvo atliekamas jungtinis auditas.

Pereinamojo laikotarpio susitarimas – 6 metų rotacija audito užduotims, atliekamoms 20 metų ir daugiau, bei 9 metų rotacija audito užduotims, atliekamoms 11-20 metų ir mažiau nei 11 metų (abiem atvejais galimas laikotarpio pailginimas 10+10/14).

Ne audito paslaugos – buvo susitarta dėl „juodojo sąrašo“, t.y. draudžiamų teikti paslaugų, į kurį be kitų paslaugų, įeina:
 • Vertinimo paslaugos;
 • Vidaus kontrolės kūrimo ir įgyvendinimo paslaugos;
 • Paslaugos audito klientui, susijusios su finansais, kapitalo struktūra ir paskirstymu bei investavimo strategija;
 • Paslaugos, susijusios su vadovybės darbu ar sprendimų priėmimo procesu audituojamoje įmonėje;
 • Mokesčių konsultavimo paslaugos;
 • Mokestinių prievolių vykdymo paslaugos: šalys narės neturės galimybės leisti net tokių paslaugų priežiūros, net jeigu įtrauktas Audito komitetas, jei taikomas finansinių ataskaitų reikšmingumas, šioms paslaugoms: mokesčių deklaracijos rengimas, muitai, valstybės subsidijų ir mokesčių lengvatų nustatymas;
 •  ...
Šalys narės šį sąrašą galės praplėsti.

Audito komiteto vaidmuo išliks svarbus ne audito paslaugų teikimo procese, norint teikti ne audito paslaugas bus reikalingas Audito komiteto pritarimas. Kitoms auditorių pajamoms, gaunamoms iš ne audito paslaugų, buvo uždėtas 70 procentų limitas per trejus iš eilės einančius finansinius metus.

Viešoji audito priežiūra Europos Sąjunga lygiu – buvo susitarta dėl Europos audito priežiūros institucijų komiteto steigimo. Šis komitetas bus sudarytas iš nacionalinių ir Europos priežiūros institucijų, komiteto veiklos tikslas – keistis gerąja praktika, gerinti bendradarbiavimą, duoti patarimus Europos Komisijai dėl tarptautinių audito standartų įgyvendinimo ir trečiųjų šalių viešosios priežiūros sistemos techninis vertinimas.

Audito ataskaitos – papildomi audito ataskaitų reikalavimai apima reikalavimus pateikti informaciją dėl daugumos reikšmingų iškraipymų rizikų tik audituojant viešojo intereso įmones, taip pat pateikti informaciją dėl reikšmingų neatitikimų/veiklos tęstinumo, audituojant visas įmones.

Daugiau informacijos anglų k.:
     

Dėl bendradarbiavimo sutarties su Vilniaus universistetu

2013-12-19
2013 m. gruodžio 2 d. Lietuvos auditorių rūmai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu. Už sutarties vykdymą ir vykdymo koordinavimą atsakingi Lietuvos auditorių rūmų mokymo komitetas ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedra.

Minėta sutartimi buvo susitarta dėl ilgalaikio bendradarbiavimo, siekiant glaudesnio tarpusavio mokslo ir praktinės patirites sąveikos, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus audito srityje, skatinant jų nuolatinį tobulinimasį, vykdant mokslinius-praktinius tyrimus ir užtikrinant jų rezultatus bei informacijos apie audito specialybę sklaidą.

2013 m. apžvalga dėl viešojo intereso įmonių 2012 m. finansinių ataskaitų auditorių išvadų, audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir nepriklausomumo patvirtinimų

2013-12-17
Įgyvendindama audito viešąją priežiūrą ir siekdama užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę ir patikimumą, Audito ir apskaitos tarnyba atliko viešojo intereso įmonių 2012 m. finansinių ataskaitų auditorių išvadų analizę, taip pat stebėjo, kaip audito įmonės atlikusios viešojo intereso įmonių auditą vykdo Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatas. Minėtos analizės rezultatai apibendrinti 2013 m. lapkričio 21 d. apžvalgoje, su kuria galite susipažinti Audito ir apskaitos tarnybos interneto svetainėje čia. 

Dėl viešojo intereso įmonių 2011 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvadų, audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir nepriklausomumo patvirtinimų apžvalgos

2013-12-17
Informuojame, kad įgyvendindama audito viešąją priežiūrą ir siekdama užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę ir patikimumą, Audito ir apskaitos tarnyba parengė apžvalgą dėl viešojo intereso įmonių 2011 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvadų, audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir nepriklausomumo patvirtinimų. Audito ir apskaitos tarnybos parengtą apžvalgą galite rasti Audito ir apskaitos tarnybos interneto svetainėje, adresu http://www.aat.lt/get.php?f.2041. Kviečiame susipažinti.

Užuojauta auditorei Elenai Jankevičienei

2013-12-14
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia auditorę Eleną Jankevičienę dėl mamos mirties. Užuojautą galite pareikšti 2013 m. gruodžio 14 d. nuo 14 val. laidojimo namuose "Nutrūkusi styga" (Ąžuolyno g. 10, Vilnius).

Vyksta visuotinis LAR narių susirinkimas

2013-12-13
Informuojame, kad 2013 m. gruodžio 13 d. Litexpo parodų rūmuose vyksta visuotinis LAR narių susirinkimas. LAR administracijos LAR patalpose nebus. Iškilus klausimams, prašome kreiptis mob. tel. +370 698 72360.

Dėl Visuotinio LAR narių susirinkimo

2013-12-03
Informuojame, kad š. m. gruodžio 13 d. šaukiamas Visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau - susirinkimas). 
Kviečiame susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais bei visa papildoma medžiaga. Išsamesnę informaciją galite rasti čia.

Dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos teikimo Juridinių asmenų registrui

2013-12-03
Informuojame, kad remiantis VĮ Registrų centras pateikta informacija, kartu su 2013 m. finansinių ataskaitų rinkiniais pateikiamų dokumentų teikimo tvarka nesikeis, t. y. auditoriaus išvada ir audito ataskaita Juridinių asmenų registrui  turi būti teikiama kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu viename faile.

Išsamiau apie auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pasirašymą el. parašu ir teikimą Juridinių asmenų registrui 2012 m. kovo 5 d. LAR audito komiteto pranešime.

Dėl 2013-12-09 Prezidiumo posėdžio Nr. 25

2013-12-03
Kviečiame susipažinti su 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 25 darbotvarke.

Dėl TBF MVAĮ apklausos

2013-11-18
Tarptautinė buhalterių federacija (toliau - TBF) atlieka TBF mažų ir vidutinių audito įmonių (toliau - MVAĮ) apklausą, siekiant išsiaiškinti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria MVAĮ ir jų klientai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Prašome užpildyti apklausos anketą, adresu http://IFAC.SMP-Quick-Poll-November-December-2013.sgizmo.com/s3/.

Apklausos anketą galima pildyti ir lietuvių kalba, pildymas truks apie 5 minutes.

Apklausa vyks iki 2013 m. gruodžio 31 d. Apklausos rezultatai bus paskelbti 2014 m. pradžioje.

Dėl 2013-11-25 Prezidiumo posėdžio Nr. 23

2013-11-18
Kviečiame susipažinti su 2013 m. lapkričio 25 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 23 darbotvarke.

Dėl diskusijos „Politinių partijų ir kampanijų finansavimas Lietuvoje: reguliavimas, priežiūra, patirtis“

2013-11-14
2013 m. lapkričio 12–15 dienomis  Lietuvoje lankosi delegacija iš Makedonijos. Susipažinti su Lietuvos patirtimi politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo srityje atvyko Makedonijos Valstybinės korupcijos prevencijos komisijos, Valstybės kontrolės, Valstybinės rinkimų komisijos ir Teisingumo ministerijos atstovai.

2013 m. lapkričio 14 d. vyko diskusija „Politinių partijų ir kampanijų finansavimas Lietuvoje: reguliavimas, priežiūra, patirtis“. Diskusijoje, be Seimo Audito komiteto, Teisingumo ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybės kontrolės, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Transparency International, taip pat ir  politinių partijų atstovų, dalyvavo ir LAR atstovai.

LAR direktorė Rasa Pajaujytė Makedonijos delegacijos narius supažindino su LAR veiklos pobūdžiu, vykdomomis funkcijomis, apžvelgė Lietuvos audito sistemą ir pristatė Lietuvos audito rinkos tendencijas pastaraisiais metais. Auditorius Genadij Makušev (UAB "Grant Thornton Rimess" direktorius) pasidalino patirtimi audituojant politines partijas ir politines kampanijas, pristatė politinių partijų ir politinių kampanijų tikrinimo sistemą ir apžvelgė, kaip ją įgyvendinti Lietuvoje padeda atestuoti auditoriai.

Dėl 2013-11-04 Prezidiumo posėdžio Nr. 21

2013-10-28
Kviečiame susipažinti su 2013 m. lapkričio 4 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 21 darbotvarke.

Dėl LAR parengtų tvarkų aprašų projektų derinimo

2013-10-22
Lietuvos auditorių rūmų (toliau - LAR) darbo grupė, kuri rengia auditorių veiklos, išskyrus audito atlikimą, kontrolės tvarkos projektą, yra parengusi LAR skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo projektą, Auditorių ir audito įmonių teikiamų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo projektą bei Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo laikymosi užtikrinimo tvarkos aprašo projektą. Kviečiame susipažinti su minėtais tvarkų aprašų projektais čia.
Prašome pastabas dėl LAR skundų nagrinėjimo tvarkos, Auditorių ir audito įmonių teikiamų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybės užtikrinimo tvarkos bei Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo laikymosi užtikrinimo tvarkų aprašų projektų teikti iki 2013 m. lapkričio 8 d. el. paštu lar@lar.lt.

Dėl 2013 m. lapkričio 12-14 dienomis organizuojamų mokymų

2013-10-18
Kviečiame auditorius, auditoriaus padėjėjus 2013 m. lapkričio 12-14 d. į mokymus tema "Tarptautinių audito standartų vadovas atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą" (I dalis, t. y. privalomoji dalis). Lektorius Nick Blackwell.
Šie mokymai bus įskaityti, kaip išeitas lygiavertis kursas į 2013 m. auditorių kursų valandas.
Visas tris dienas mokymų pradžia 9 val. pabaiga 16.30 val., trukmė 24 ak. val.
Mokymų kaina be pietų  - 960 Lt.Mokymų kaina su pietumis - 1032 (960 + (3x24) Lt
Seminaras vyks viešbučio „Panorama“ konferencijų centre, Sodų g. 14, Vilnius
Registracija paspaudus šią nuorodą.

Dėl visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo

2013-10-17
Informuojame, kad visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas bus šaukiamas 2013 m. gruodžio 13 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, adresu Laisvės pr. 5, Vilnius.
Susirinkimo darbotvarkė bei medžiaga bus pateikta renginiui artėjant ir apie tai visus auditorius informuosime atskira žinute bei elektroniniu paštu.

Informacija LAR 2013-2015 metų mokymų projekto partneriams

2013-10-16
Informuojame, kad šiuo metu vyksta supaprastintas atviras pirkimo konkursas LAR 2013-2015 metų mokymų projekte numatytų specializuotų profesinių mokymų audito, apskaitos, mokesčių, informacinių technologijų srityse paslaugų įsigijimui. Lapkričio - gruodžio mėn. planuojama pasirašyti paslaugų teikimo sutartį ir atlikti parengiamuosius mokymų organizavimo darbus. Atkreipiame dėmesį, kad mokymus planuojama pradėti vykdyti tik nuo 2014 m. sausio mėn., todėl visiems auditoriams siūlome atkreipti dėmesį į 2011 ir 2012 m. išklausytų valandų skaičių, kad pagal Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo nuostatas skaičiuojant 2011 - 2013 metais išklausytą valandų skaičių būtų ne mažiau kaip 120 val. Detaliau pačiame tvarkos apraše.

Dėl LR Valstybės kontrolės rengiamų mokymų

2013-10-16
Informuojame, kad spalio 31 d. ir lapkričio 5 d. LR Valstybės kontrolė rengia įvadinius mokymus naujiems darbuotojams ir juose nemokamai dalyvauti kviečia 3 LAR narius.

Susipažinti su mokymų temomis galite čia.

LR Valstybės kontrolės organizuojamuose mokymuose galės dalyvauti pirmieji trys užsiregistravę LAR nariai.

Registracija baigta. Dėkojame užsiregistravusiems dalyviams!

Dėl "Descartes" apklausos

2013-10-16
2013 m. spalio 10 d. vyko Norvegijos auditorių instituto platinamos “Descartes” audito programinės įrangos pristatymas. LAR siekia išsiaiškinti “Descartes” programinės įrangos poreikį Lietuvoje ir atlieka audito įmonių apklausą.

Prašome visų audito įmonių (nepriklausomai nuo to, ar Jus domina galimybė įsigyti “Descartes”) užpildyti trumpą apklausos anketą čia.

Esant 100 vartotojų, “Descartes” programa būtų verčiama į lietuvių k. Preliminari “Descartes” licenzijos kaina 1000 eurų per metus (įskaitant duomenų bazę), papildomo vartotojo kaina 315 eurų per metus.

Išsamesnė informacija apie "Descartes" apklausą tel. (8~5) 203 2872 arba el. paštu toma.skiriute@lar.lt.

Dėl Mokymo komiteto ataskaitos "2012 m. atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimas"

2013-10-16
Kviečiame susipažinti su Mokymo komiteto ataskaita "2012 m. atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimas".

Dėl auditorių ir audito įmonių duomenų

2013-10-16
LAR tvarkomi auditorių ir audito įmonių sąrašai yra vienintelis oficialus informacijos šaltinis, kuriame pateikiama informacija apie auditorius ir audito įmones.

Siekiant, kad visuomenė nebūtų klaidinama dėl galimai pasenusių duomenų, primename, kad Audito įstatyme
auditoriams ir audito įmonėms yra numatyta pareiga pranešti LAR apie duomenų, nurodytų Audito įstatymo 23 ir 24 straipsniuose, pasikeitimus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo dienos.

Raginame visus auditorius ir audito įmones peržiūrėti auditorių sąraše ir audito įmonių sąraše skelbiamus duomenis ir esant neatitikimams,
kuo skubiau pateikti informaciją LAR, naudojantis šiomis formomis:
Atkreipiame dėmesį, kad už nustatytų pareigų nevykdymą Audito įstatymo 13 ir 21 straipsniuose yra numatyta galimybė inicijuoti auditoriaus ar audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo procedūrą.  

Dėl Etikos komiteto pranešimo

2013-10-16
Etikos komitetas per 2011-2013 m. ataskaitinius laikotarpius svarstė 11 situacijų, kai auditoriai galimai pažeidė Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau – TBF) Buhalterių profesionalų etikos kodekse ar LR audito įstatyme išdėstytus profesinės etikos principus. Siekiant auditorių visuomenę supažindinti su dažniausiai pasitaikančiais galimais TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso pažeidimais, Etikos komitetas nutarė parengė pranešimą, kuriame aprašytos minėtos situacijos.

Kviečiame susipažinti su LAR etikos komiteto parengtu pranešimu „Dėl galimų Tarptautinės buhalterių federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodekso pažeidimų“.

Šiame Etikos komiteto pranešime aptartos situacijos svarstytos Etikos komiteto posėdžiuose paskutiniu metu, tačiau neapima visų galimų TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso pažeidimo atvejų. Pranešime aptarti TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso pažeidimai nėra baigtinas sąrašas. Išsamus auditorių profesinės etikos principų sąrašas ir jų taikymo ypatybės aptarti TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekse, kurį galite rasti LAR interneto svetainėje, adresu http://www.lar.lt/www/new/request.php?3448 (lietuvių k.) ir TBF interneto svetainėje, adresu http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2013-IESBA-Handbook.pdf (anglų k.) bei LR audito įstatyme.

Iškilus klausimams dėl profesinės etikos ir etikos principų taikymo ir neradus gairių minėtuose reglamentuose, kviečiame kreiptis į Etikos komitetą el. paštu etika@lar.lt.

Dėl Europos Komisijos užsakymu vykdomos apklausos

2013-10-16
Informuojame, kad VVA Europe Ltd. Europos Komisijos užsakymu vykdo apklausą, kurios tikslas yra įvertinti Europos sąjungos šalyse įgyvendintų fiskalinių priemonių poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms, lyginant su didelėmis įmonėmis. Didžiausias dėmesys apklausoje teikiamas pelno apmokęstinimo aspektams.

Prašome užpildyti Europos komisijos apklausos anketą, adresu http://kwiksurveys.com/s.asp?sid=lo3ohwzkeo991ty125970.

Dėl investicinių ir pensijų fondų finansinių ataskaitų auditorių išvadų

2013-10-16
Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 6 d. vyko Audito ir apskaitos tarnybos ir audito įmonių atstovų susitikimas, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl investicinių ir pensijų fondų finansinių ataskaitų auditorių išvadose pateikiamų nuomonių formuluočių tinkamumo.

Susitikime buvo nuspręsta, kad atsižvelgiant į bendruosius auditoriaus išvados reikalavimus bei investicinių ir pensijų fondų finansinių ataskaitų specifiką, tinkamiausias auditoriaus nuomonės patekimo būdas būtų, kad auditorus pareikštų nuomonę dėl investicinio ir pensijų fondo finansinės būklės ir grynųjų aktyvų pokyčių. Susitikime taip pat sutarta, kad ateityje bus laikomasi vienodos šios auditoriaus nuomonės pateikimo formos.

Išsamesnė informacija Audito ir apskaitos tarnybos rašte.

Kvietimas dalyvauti AAT ir EFRAG organizuojamame susitikime dėl finansinės atskaitomybės pagrindų naujos koncepcijos apžvalgos

2013-10-16
Informuojame, kad Audito ir apskaitos tarnyba ir Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė (toliau – EFRAG) kviečia dalyvauti susitikime dėl Tarptautinių apskaitos standartų valdybos parengto diskusijų projekto “Finansinės atskaitomybės pagrindų naujos koncepcijos apžvalgta”.

Susitikimas vyks Finansų ministerijos mokymo centre (Birutės g. 56, Vilnius) 2013 m. lapkričio 5 d. 13 val. Pranešėjas EFRAG vyresnysis techninis vadovas Rasmus Sommer. Susitikimui vadovaus Audito ir apskaitos tarnybos direktorius Audrius Linartas. Diskusija vyks anglų kalba, vertimo į lietuvių kalbą nebus.

Pageidaujančių dalyvauti diskusijoje, prašome registruotis iki 2013 m. spalio 21 d. el. paštu k.volodkovic@aat.lt, nurodant asmens vardą, pavardę, atstovaujamą įstaigą ar įmonę ir el. pašto adresą. Išsamesnė informacija Audito ir apskaitos tarnybs rašte.

Dėl dalyvavimo Apskaitos ir mokesčių komiteto veikloje

2013-10-16
Informuojame, kad baigėsi Apskaitos ir mokesčių komiteto kadencijos laikas ir formuojamas naujos sudėties Apskaitos ir mokesčių komitetas.

Apskaitos ir mokesčių komiteto tikslai yra šie:
 • teikti pasiūlymus dėl apskaitos ir mokesčių teisinio reglamentavimo;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant teisės aktų ir jų įgyvendinimo aiškumo;
 • šviesti visuomenę aiškinant apskaitos ir mokesčių teisinį reglamentavimą;
 • skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, tobulinant apskaitos ir mokesčių sistemą, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Apskaitos ir mokesčių komiteto darbo reglamentą galite rasti čia. Su Apskaitos ir mokesčių komiteto veikla galite susipažinti LAR interneto svetainėje, komiteto veiklos skiltyje.

Norinčius dalyvauti Apskaitos ir mokesčių komiteto veikloje, prašome teikti prašymus iki 2013 m. lapkričio 15 d. el. paštu lar@lar.lt. Apskaitos ir mokesčių komitetas sudaromas LAR prezidiumo nutarimu 3 metų laikotarpiui.

Kviečiame auditorius prisijungti prie Mokymo komiteto veiklos

2013-10-16
 Atsižvelgdami į tai, kad Mokymo komiteto narių skaičius sumažėjo iki 6 asmenų, ir siekdami užtikrinti efektyvų komiteto darbą, kviečiame auditorius prisijungti prie Mokymo komiteto veiklos.
Plačiau su Mokymo komiteto veikla galite susipažinti skiltyje "Mokymo komitetas".
Auditorių, pageidaujančių dalyvauti Mokymo komiteto veikloje, prašome teikti laisvos formos prašymus Lietuvos auditorių rūmams, el. paštu lar@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.
Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį prisidedant prie kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimo.

Dėl 2013-10-21 Prezidiumo posėdžio Nr. 20

2013-10-14
Kviečiame susipažinti su 2013 m. spalio 21 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 20 darbotvarke.

Dėl 2013-10-07 Prezidiumo posėdžio Nr. 18

2013-10-01
Kviečiame susipažinti su 2013 m. spalio 7 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 18 darbotvarke.

Dėl LAR konfidencialios informacijos apsaugos tvarkos aprašo projekto

2013-09-30
Lietuvos auditorių rūmų (toliau - LAR) veiklos tobulinimo darbo grupė yra parengusi LAR konfidencialios informacijos apsaugos tvarkos aprašo projektą, kuriame reglamentuojamas LAR konfidencialios informacijos naudojimas, perdavimas, apsauga, įslaptinimas ir išslaptinimas. Kviečiame susipažinti su minėtu tvarkos aprašo projektu čia.
Šis tvarkos aprašas bus teikiamas tvirtinti visuotiniame LAR narių susirinkime 2013 m. gruodžio 13 d.
Prašome pastabas dėl LAR konfidencialios informacijos apsaugos tvarkos aprašo teikti iki 2013 m. spalio 15 d. el. paštu lar@lar.lt.

Dėl LAR išduodamų pažymų užsakymo, rengimo ir išdavimo tvarkos aprašo

2013-09-30
Lietuvos auditorių rūmų (toliau - LAR) prezidiumas 2013 m. rugsėjo 16 d. patvirtino LAR išduodamų pažymų užsakymo, rengimo ir išdavimo tvarkos aprašą, kuris įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d. Kviečiame susipažinti su minėtu aprašu ir jo priedu (Prašymo dėl pažymos išdavimo forma).
LAR išduodamų pažymų ušsakymo, rengimo ir išdavimo tvarkos aprašą bei jo priedą taip pat galite rasti čia.

"Descartes" programinės įrangos pristatymas 2013 m. spalio 10 d.

2013-09-24
2013 m. birželio 14 d. vykusioje LAR konferencijoje Norvegijos auditorių instituto atstovai pristatė audito programinę įrangą „Descartes“ („Descartes“ interneto svetainė, pristatymas anglų k., pristatymas lietuvių k.). Konferencijos dalyviams susidomėjus galimybe įsigyti šią programinę įrangą, LAR buvo sukurta “Descartes” darbo grupė. “Descartes” darbo grupės nariai susipažino su “Descartes” ir nutarė, kad ši programa yra tinkama ir patenkintų Lietuvos auditorių lūkesčius. Įvardinti šie “Descartes” privalumai:
 • programa veikia greitai;
 • patogi vartotojo sąsaja, paprastas įdiegimas ir naudojimas;
 • programa nuolat atnaujinama, keičiantis tarptautinių audito standartų ar kitų teisės aktų reikalavimams;
 • yra tiesioginė prieiga prie atitinkamų tarptautinių audito standartų dalių;
 • yra galimybė pridėti įvairaus formato failus.
2013 m. spalio 10 d. į Lietuvą atvyksta Norvegijos auditorių instituto atstovas Kai Morten Hagen, kuris pristatys “Descartes” programą. Pristatymo metu (anglų k.) bus demonstruojamas pavyzdinis audito atlikimas, naudojant “Descartes”. Pristatymas vyks 2013 m. spalio 10 d. 12 val. Viešbutyje Park Inn, adresu Ukmergės g. 363, Vilnius. Kviečiame registruotis (dalyvavimas nemokamas) čia.

Esant 100 vartotojų, “Descartes” programa būtų verčiama į lietuvių k. Preliminari “Descartes” licenzijos kaina 1000 eurų per metus (įskaitant duomenų bazę), papildomo vartotojo kaina 315 eurų per metus.

Siekiant išsiaiškinti “Descartes” poreikį Lietuvoje, LAR atlieka audito įmonių apklausą. Prašome užpildyti trumpą apklausos anketą čia.
Jei planuojate dalyvauti “Descartes” pristatyme, siūlome anketą pildyti po pristatymo.

Išsamesnė informacija apie "Descartes" pristatymą ir apklausą tel. (8~5) 203 2872 arba el. paštu toma.skiriute@lar.lt.

Užuojauta

2013-09-16
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia auditorę Almą Gasiulę dėl sesers Editos Gasiulytės mirties.

Dėl 2013-09-16 Prezidiumo posėdžio Nr. 16

2013-09-12
Kviečiame susipažinti su 2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 16 darbotvarke.

Projekto partnerių susitikimas

2013-09-11
Rugsėjo 10 d. Vilniuje, Park Inn viešbutyje, vyko LAR įgyvendinamo ES projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo apie 60 projekto partnerių įmonių vadovų ir atstovų. Susitikimo metu LAR direktorė Rasa Pajaujytė pristatė projekto paraiškos rengimo eigą ir iššūkius, su kuriais susidūrė LAR, rengdama projektą, bendrą informaciją apie projektą, projekto finansavimą ir biudžetą, aptarė projekto mokymus ir projekto valdymą. Susitikimo metu buvo pristatytas projektą administruojantis personalas, projekto viešųjų pirkimų grupė ir patvirtinta projekto valdymo grupė, kurią sudarys 7 nariai (J. Kirvaitienė, S. Lapšinskas, G. Makuševas, Š. Radavičius, B. Petrauskienė, O. Žilionienė ir R. Matulienė). Susitikimo pabaigoje projekto partneriams, kurie domisi ACCA mokymais, Eleonora Čaikovskaja, PwC Akademijos vadovė, pristatė ACCA mokymus ir ACCA diplomus. Visi susitikime dalyvavę projekto partneriai pasirašė jungtinės veiklos sutartį, kuri bus pagrindas bendram projekto įgyvendinimui.  Rugsėjo 17 d. panašus susitikimas numatomas ir Klaipėdoje, į kurį pakviesti visi projekto partneriai iš Klaipėdos ir aplinkinių miestų.

ACCA kvalifikacija Lietuvoje

Projekto „Audito įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant profesinio efektyvumo ir konkurencingumo“ pristatymas

Dėl 2013-09-09 Prezidiumo posėdžio Nr. 15

2013-09-02
Kviečiame susipažinti su 2013 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 15 darbotvarke.

Dėl paslaugų teikimo pagal tarptautinius užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų standartus

2013-08-26
   
2013 m. gegužės 30 d. LAR gavo audito įmonės prašymą pateikti poziciją dėl paslaugų teikimo pagal tarptautinius užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų standartus, t. y., ar ne audito įmonės gali teikti paslaugas, vadovaujantis minėtais standartais.

2013 m. liepos 17 d. LAR kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją (toliau – Finansų ministerija) dėl išaiškinimo dėl paslaugų teikimo pagal tarptautinius užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų standartus. 2013 m. liepos 24 d. gautas Finansų ministerijos atsakymas. Teikiame Finansų ministerijos atsakymą susipažinti.  

Dėl atlikto audito kokybės peržiūros metodikos projekto

2013-08-20
Darbo grupė dėl teisės aktų, reglamentuojančių atlikto audito kokybės peržiūros atlikimą, projektų rengimo baigė svarstyti Atlikto audito kokybės peržiūros metodikos projektą (toliau – metodikos projektas). Pagal Audito įstatymą, Metodikos projektas yra rengiamas LAR, tačiau jis yra tvirtinamas Audito ir apskaitos tarnybos, gavus Audito priežiūros komiteto pritarimą. Prieš teikiant Metodikos projektą Audito ir apskaitos tarnybai, teikiama LAR nariams susipažinti ir teikti pastabas.

Pastabas dėl Metodikos projekto prašome teikti iki 2013 m. rugsėjo 9 d. el. paštu lar@lar.lt.

Metodikos projektą ir jo priedus galite rasti adresu  https://drive.google.com/folderview?id=0B4vlFlSijP1hY0NHeFdSSHZFOGs&usp=sharing (norint peržiūrėti Microsoft Excel failus, reikia išsaugoti kompiuteryje).

Dėl visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo

2013-08-14
Informuojame, kad visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas bus šaukiamas 2012 m. gruodžio 14 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, adresu Laisvės pr. 5, Vilnius. Susirinkimo darbotvarkė bei medžiaga bus pateikta renginiui artėjant ir apie tai visus auditorius informuosime atskira žinute bei elektroniniu paštu.

Dėl 2012-06-08 LAR vasaros konferencijos Palangoje

2013-08-14
KVIEČIAME Į LAR VASAROS KONFERENCIJĄ "PASIRENGIMO 2014 - 2020 M. PERIODUI IŠŠŪKIAI: DARNUS POŽIŪRIS Į VALDYMĄ IR KONTROLĘ", kuri vyks š. m. birželio 8 d. (penktadienį) Palangoje, viešbutyje "Vanagupė" (Vanagupės g. 31). Informuojame, kad 2012 m. gegužės 21 d. Prezidiumo posėdyje buvo nutarta auditoriams dalyvavusiems LAR vasaros konferencijoje "Pasirengimo 2014 - 2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir kontrolę", įskaityti 4 ak. val., kaip išeitą lygiavertį kursą į auditorių kursų valandas. Atkreipiame dėmesį, kad 2012 m. gegužės 28 d. - paskutinė registracijos ir registracijos tikslinimo diena. Registracija: 2012 m. birželio 8 d. (penktadienis) nuo 9 val. iki 10 val. Oficialiosios konferencijos dalies eiga: LAR prezidentės sveikinimo žodis, pranešimai, pietūs, pranešimai, kavos pertraukėlė, pranešimai, oficialiosios konferencijos dalies pabaiga (vyno taurių pakėlimas). Oficialiosios konferencijos dalies darbotvarkės projektas. Šventinės vakarienės programoje:alaus degustacija "Belgiško alaus iššūkis lietuviškam", vaišės, muzika (muzikantas Jurgis Bruzga), staigmenos ir turiningas laikas kartu. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Dėl ACCA atviro vakaro

2013-08-14
Informuojame, kad š. m. sausio 25 d. audito įmonė PricewaterhouseCoopers (toliau - PwC) organizuoja ACCA (angl. Association of Chartered Certified Accountants) atvirą vakarą. Vakaro metu susidomėjusiems bus suteikta informacija: Kas yra ACCA? Kam skirta ši profesinę kvalifikacija? Kaip pasiruošti ACCA egzaminams? Pageidaujantys galės daugiau sužinoti apie ACCA mokymus ir iš arčiau supažindinti su ACCA mokymų metu naudojama medžiaga bei ACCA dėstytojais. Renginys vyks š. m. sausio 25 d. J. Jasinskio g. 16B (15 aukštas), Vilnius (PwC biuras), pradžia 17:30. Dalyvavimas nemokamas. Registruotis galite el. paštu livija.kontvainiene@lt.pwc.com. Išsamesnė informacija PwC interneto svetainėje, adresu http://www.pwc.com/lt/en/assets/academy/ACCA-Open-Evening-invitation-Vilnius.pdf, ir telefonu (8 5) 239 2300. Daugiau informacijos apie ACCA kursus adresu http://www.pwc.com/lt/en/academy/ACCA.jhtml.

Dėl 2013-08-19 Prezidiumo posėdžio Nr. 14

2013-08-12
Kviečiame susipažinti su 2013 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 14 darbotvarke

Pasirašyta projekto finansavimo sutartis

2013-07-29
Lietuvos auditorių rūmai 2013 m. liepos 25 d. pasirašė projekto „Audito įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant profesinio efektyvumo ir konkurencingumo“ finansavimo ir administravimo sutartį. Pagal šią sutartį projektas bus įgyvendinamas 2 metus, t. y. nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d. Projekto tikslas - kelti audito įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, tobulinti žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie audito įmonių reikmių ir darbo rinkos bei audito sistemos pokyčių. Pagrindinė projekto veikla - mokymai, suteikiantys ir tobulinantys darbuotojų bei vadovų kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius bei bendruosius įgūdžius. 53 audito įmonių vadovai kels savo kvalifikaciją mokymuose „Susijusios paslaugos“ Londone, 105 projekto dalyviai turės galimybę dalyvauti licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos – ACCA – mokymuose, apie 400 darbuotojų dalyvaus specializuotuose profesiniuose mokymuose audito, apskaitos, mokesčių, informacinių technologijų srityse bei tobulins savo verslo planavimo ir organizavimo bei vadybinius įgūdžius. 165 projekto dalyviai projekto metu mokysis verslo anglų kalbos. Projekto vertė – 3 774 619 Lt, iš jų 2 642 233 Lt sudarys Europos Sąjungos parama, Lietuvos auditorių rūmai ir projekto partneriai, kurių projekte yra 82, skirs 1 132 386 Lt. Šiuo metu tai didžiausias žmogiškųjų išteklių projektas.

Dėl LAR finansinių ataskaitų ir LAR veiklos audito atlikimo paslaugų pirkimo konkurso

2013-07-25
Kviečiame audito įmones dalyvauti Lietuvos auditorių rūmų finansinių ataskaitų audito už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. ir Lietuvos auditorių rūmų veiklos audito už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. atlikimo paslaugų pirkimo konkurse. Prašome susipažinti su minėtų paslaugų pirkimo konkurso sąlygomis, technine užduotimi, paslaugų pirkimo sutarties projektu. Konkurso sąlygose atnaujinti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos pastabas. Atsiprašome už galimus nepatogumus. Pasiūlymų laukiame iki 2012 m. birželio 4 d. 10 val. 00 min., taip pat informuojame, kad vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.

Pasirašyta projekto finansavimo sutartis

2013-07-25
Lietuvos auditorių rūmai 2013 m. liepos 25 d. pasirašė projekto „Audito įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant profesinio efektyvumo ir konkurencingumo“ finansavimo ir administravimo sutartį. Pagal šią sutartį projektas bus įgyvendinamas 2 metus, t. y. nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d. Projekto tikslas - kelti audito įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, tobulinti žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie audito įmonių reikmių ir darbo rinkos bei audito sistemos pokyčių. Pagrindinė projekto veikla - mokymai, suteikiantys ir tobulinantys darbuotojų bei vadovų kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius bei bendruosius įgūdžius. 53 audito įmonių vadovai kels savo kvalifikaciją mokymuose „Susijusios paslaugos“ Londone, 105 projekto dalyviai turės galimybę dalyvauti licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos – ACCA – mokymuose, apie 400 darbuotojų dalyvaus specializuotuose profesiniuose mokymuose audito, apskaitos, mokesčių, informacinių technologijų srityse bei tobulins savo verslo planavimo ir organizavimo bei vadybinius įgūdžius. 165 projekto dalyviai projekto metu mokysis verslo anglų kalbos. Projekto vertė – 3 774 619 Lt, iš jų 2 642 233 Lt sudarys Europos Sąjungos parama, Lietuvos auditorių rūmai ir projekto partneriai, kurių projekte yra 82, skirs 1 132 386 Lt. Šiuo metu tai didžiausias žmogiškųjų išteklių projektas.

Dėl LAR finansinių ataskaitų ir LAR veiklos audito atlikimo paslaugų pirkimo konkurso

2013-07-25
Kviečiame audito įmones dalyvauti Lietuvos auditorių rūmų finansinių ataskaitų audito ir Lietuvos auditorių rūmų veiklos audito už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d., nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. bei nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. atlikimo paslaugų pirkimo konkurse. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Pasiūlymų, kurie turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, laukiame iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. 10 val. 00 min., taip pat informuojame, kad vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.

Dėl „Descartes“ darbo grupės kūrimo

2013-07-25
2013 m. birželio 14 d. vykusioje LAR konferencijoje Norvegijos auditorių instituto atstovai pristatė audito programinę įrangą „Descartes“ (pristatymas anglų k., pristatymas lietuvių k.). Konferencijos dalyviams susidomėjus galimybe įsigyti šią programinę įrangą, LAR organizuoja „Descartes“ darbo grupę. Ši darbo grupė dirbs su nemokama demonstracine „Descartes“ versija, analizuos programos funkcijas, galimybes ir tinkamumą bei tirs programos platinimo poreikį Lietuvoje. Kviečiame dalyvauti „Descartes“ darbo grupėje. Prašymus dalyvauti darbo grupės veikloje prašome siųsti LAR el. paštu lar@lar.lt iki 2013 m. rugpjūčio 9 d.

Dėl FEE straipsnio “Ar Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai diskusijos Europoje dėl audito politikos pajudės teigiama linkme?“

2013-07-25
Kviečiame susipažinti su 2013 m. liepos mėn. Europos buhalterių federacijos (FEE) išleistu straipsniu „Ar Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai diskusijos Europoje dėl audito politikos pajudės teigiama linkme?“. Straipsnyje aptariamas audito politikos teisėkūros procesas, tikimasi, kad Lietuvai perėmus pirmininkavimą iš Airijos, valstybės narės susitars ir audito politikos formavimas pajudės teigiama linkme.
Straipsnis lietuvių k.

Dėl 2013-07-19 Prezidiumo posėdžio Nr. 12

2013-07-17
Kviečiame susipažinti su 2013 m. liepos 19 d. Lietuvos auditorių rūmų neeilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 12 darbotvarke.

Kvietimas dalyvauti AAT ir EFRAG organizuojamame susitikime dėl TFAS "Nuoma" projekto

2013-07-10
Audito ir apskaitos tarnyba (toliau - AAT) kviečia dalyvauti AAT ir Europos finansinės atskaitomybės patariamosios (angl. European Financial Reporting Advisory Group, toliau - EFRAG) organizuojamame susitikime dėl tarptautinio finansinės atskaitomyvės standarto "Nuoma" projekto.

Susitikimas vyks 2013 m. liepos 22 d. 13 val., adresu Ukmergės g. 222, V aukšte. Pranešėjai: EFRAG projektų vadovas Robert Stojek ir Tarptautinių apskaitos standartų valdybos techninė vadovė Sarah Geisman. Diskusija vyks anglų kalba, vertimo į lietuvių kalbą nebus.

Pageidaujantys dalyvauti diskusijoje iki 2013 m. liepos 17 d. gali registruotis el. paštu k.volodkovic@aat.lt, nurodydami dalyvaujančio asmens vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją ar įmonę ir el. pašto adresą.

Dėl Europos buhalterių federacijos išleistos atmintinės

2013-07-09
2013 m. liepos 3 d. Europos buhalterių federacija (FEE) išleido atmintinę apie Europos Komisijos (EK) teisėkūros siūlymus, susijusius su nefinansine ir įvairovės informacija.

2013 m. balandžio 16 d. EK priėmė pasiūlymą parengti direktyvą, kuria būtų iš dalies keičiamos apskaitą reglamentuojančios direktyvos dėl nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo. Tikslas – padidinti bendrovių skaidrumą ir veiksmingumą aplinkosaugos ir socialiniais klausimais, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visoje ES ir skatinti pakankamo lygio įvairovę bendrovių valdybose. Šis pasiūlymas yra pirmasis žingsnis po daugybės iniciatyvų siekiant pabrėžti būtinybę gerinti nefinansinės informacijos kokybę ir skaidrumą.

FEE atmintinės tikslas yra bendrais bruožais nusakyti ir išryškinti pagrindinius pasiūlymo aspektus, siekiant palengvinti pasiūlymo ir jo poveikio supratimą. Su atmintine anglų k. galite susipažinti čia.

LAR atmintinę išvertė į lietuvių k., su vertimu galite susipažinti čia.

Tarptautinės buhalterių federacijos straipsnis "Mažesnių įmonių audito kokybės gerinimas ir veiksmingumo didinimas"

2013-07-09
Per pastaruosius keletą metų audito ir finansinės atskaitomybės standartai buvo keičiami itin sparčiai, nuolat sudėtingėjo ir galėjo turėti nevienodos įtakos mažesnėms audito įmonėms, paprastai audituojančioms mažesnes įmones. Šią naštą dar labiau apsunkina sudėtinga ekonominė aplinka, dėl kurios klientai daro spaudimą apskaitos specialistams ir reikalauja sumažinti savo įkainius. Todėl audito įmonėms tapo sunkiau pakankamai uždirbti iš audito veiklos. Atsižvelgiant į tai, Tarptautinės buhalterių federacijos Mažų ir vidutinių audito įmonių komitatas išleido straipsnį "Mažesnių įmonių audito kokybės gerinimas ir veiksmingumo didinimas".

Kviečiame susipažinti su straipsnių "Mažesnių įmonių audito kokybės gerinimas ir veiksmingumo didinimas" lietuvių k.

Dėl Europos Komisijos užsakymu vykdomos apklausos

2013-06-26
Europos Komisijos užsakymu, VVA Europe ir ZEW atlieka Europos Sąjungos valstybių įmonių, teikiančių mokesčių konsultavimo paslaugas, apklausą, susijusią su pelno apmokestinimu mažose ir vidutinėse įmonėse. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti, kaip dabartinės Europos Sąjungos fiskalinės nuostatos veikia mažas ir vidutines įmones, lyginant su didelėmis įmonėmis.

Kviečiame dalyvauti tyrime ir iki 2013 m. liepos 21 d. atsakyti į apklausos klausimus internetu, adresu http://kwiksurveys.com/s.asp?sid=lo3ohwzkeo991ty125970.

Prieš dalyvaudami apklausoje galite susipažinti su VVA Europe ir ZEW kreipimusi ir apklausos klausimais.

Dėl Tarptautinės buhalterių federacijos Mažų ir vidutinių audito įmonių komiteto apklausos

2013-06-26
Kviečiame dalyvauti Tarptautinės buhalterių federacijos Mažų ir vidutinių audito įmonių (toliau - MVAĮ) komiteto apklausoje, susijusioje su MVAĮ bei jų klientų - mažų ir vidutinių įmonių veikla bei problemomis.

Apklausa vyks iki 2013 m. liepos 8 d. internetu, adresu http://ifac.smpquickpoll-may-june-2013.sgizmo.com/s3/. Apklausa vykdoma anglų bei kitomis užsienio kalbomis. Ateityje MVAĮ komiteto vykdomos apklausos bus pateikiamos ir lietuvių kalba.

Daugiau informacijos apie MVAĮ komitetą galite rasti MVAĮ komiteto nario Mats Olsson pranešime (lietuvių k. ir anglų k.), skaitytame 2013 m. LAR konferencijoje.

Dėl LR finansų ministerijos viešinimo renginio

2013-06-21
2013 m. birželio 14 d. įvyko LR finansų ministerijos organizuotas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai iniciatyvų ekonomikos ir finansų srityje viešinimo renginys socialiniams partneriams. Šio renginio metu LR finansų ministerijos atstovai pristatė aktualiausius pirmininkavimo metu planuojamus svarstyti klausimus. Pristatymo medžiagą, susijusią su apskaitos ir audito reglamentavimo klausimais, galite rasti čia.

Dėl Apskaitos ir Skaidrumo direktyvų

2013-06-20
2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamentas (toliau – EP) balsų dauguma priėmė Apskaitos ir Skaidrumo direktyvas. EP nariai ir Europos Komisija pabrėžė, kad šis balsavimas yra istorinis žingsnis link skaidresnių reguliuojamų rinkų, ypač svarbus investuotojams, kovai su korupcija, pinigų plovimu ir vengimu mokėti mokesčius.
  
Europarlamentarai taip pat pritarė apskaitos reikalavimų mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) paprastinimui ir specialioms išimtims mikroįmonėms. Atsižvelgiant į tai, kad per nelyg dideli apskaitos reikalavimai MVĮ gali sukelti ES rinkos nestabilumą, tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai nebus privalomi MVĮ.   Direktyvos turi būti perkeltos į šalių narių teisę per dvejus metus po direktyvų įsigaliojimo, t.y., iki 2015 m. pabaigos. Su priimtais direktyvų tekstais anglų k. galite susipažinti čia:

Lietuvos auditorių rūmų vasaros konferencija „Kelias aukštesnės audito kokybės link“

2013-06-20
2013 m. birželio 14 d. vasaros sostinėje Palangoje vyko kasmetinė Lietuvos auditorių rūmų vasaros konferencija, kuri tradiciškai pažymi auditorių darbo sezono pabaigą. Šiais metais konferencijos tema buvo pasirinkta audito kokybė – neatsiejama ir fundamentali finansinių ataskaitų audito ypatybė. Kaip ir nėra ribų tobulumui, tą patį galima pasakyti ir apie auditą –  „audito kokybei ribų nėra“. Audito kokybė yra procesas – tobulėjimo procesas, ir visi auditoriai nuolatos privalo siekti dar aukštesnės audito kokybės nei buvo anksčiau. Šis procesas yra sudėtingas ir nelengvas, tačiau tai kiekvieno auditoriaus pasirinktas profesinės veiklos kelias – kelias aukštesnės audito kokybės link. Kviečiame susipažinti su konferencijos pranešimais: Konferencijos akimirkos LAR Facebook paskyroje čia.

Dėl 2013-06-17 Prezidiumo posėdžio Nr. 11

2013-06-10
Kviečiame susipažinti su 2013 m. birželio 17 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 11 darbotvarke.

Dėl 2013-05-20 Prezidiumo posėdžio Nr. 9

2013-05-13
Kviečiame susipažinti su 2013 m. gegužės 20 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 9 darbotvarke.

Auditorių diena

2013-05-11
Gerb. auditoriai, Sveikiname Jus su Auditorių diena ir siunčiame šį sveikinimą!

Sveikiname su Buhalterių diena!

2013-05-10
Gerb. Auditoriai ir buhalteriai, Sveikiname su Buhalterių diena, linkime niekada nepritrūkti entuziazmo ir kantrybės dirbant atsakingą ir sudėtingą darbą. Profesinės sėkmės ir optimizmo!

Lietuvos auditorių rūmų atstovai 2013 m. gegužės 7 d. dalyvavo susitikime su Lietuvos draudikų asociacija

2013-05-09
Lietuvos auditorių rūmų atstovai 2013 m. gegužės 7 d. dalyvavo susitikime su Lietuvos draudikų asociacija ir aptarė kiekvienai audito įmonei ir auditoriui aktualius draudimo klausimus. Atsižvelgiant į tai, kad audito įmonės sulaukia pretenzijų iš savo klientų dėl teikiamų paslaugų, diskusijos metu aptarta draudimo reikšmė, diskutuota dėl šiuo metu rinkoje siūlomų draudimo paslaugų. Lietuvos draudikų asociacijos atstovai atkreipė auditorių dėmesį, kad draudimo kompanijos siūlo ne tik auditorių profesinės civilinės atsakomybės draudimo produktą, kuris yra privalomas pagal Audito įstatymo 20 straipsnio sąlygas ir Lietuvos banko patvirtintą draudimo sąlygų aprašą, tačiau ir kitus civilinės atsakomybės draudimo produktus, kurie neatitinka Audito įstatymo 20 straipsnio reikalavimų ir gali būti naudojami tik kaip papildoma savanoriška draudimo apsauga, tačiau ne kaip privalomo draudimo pagal 20 straipsnį alternatyva. LAR prašo atkreipti dėmesį į sudaromas draudimo sutartis ir taisykles. Siekiant auditorius detaliau informuoti apie visas esamas draudimo galimybes, papildomas apsaugas, kurias gali pasiūlyti draudimo kompanijos, Lietuvos draudikų asociacijos atstovais pakviesti skaityti trumpą pranešimą 2013 m. birželio 14 d. organizuojamoje konferencijoje Palangoje „Kelias aukštesnės audito kokybės link“ bei sutarta, kad auditoriams ši tema būtų itin aktuali klausyti LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose šių metų rudenį.

2012 metų audito rinkos apžvalga

2013-05-02
Kviečiame susipažinti su Lietuvos auditorių rūmų parengta 2012 metų audito rinkos apžvalga.

Dėl 2013-06-14 LAR vasaros konferencijos Palangoje

2013-04-29
 
KVIEČIAME Į LAR VASAROS KONFERENCIJĄ "KELIAS AUKŠTESNĖS AUDITO KOKYBĖS LINK", kuri vyks  š. m. birželio 14 d. (penktadienį) Palangoje, viešbutyje "Gabija" (Vytauto g. 40, Palanga).

Registracija konferencijos dieną: 2013 m. birželio 14 d. (penktadienis) nuo 9 val. iki 10 val.
Oficialiosios konferencijos dalies eiga: LAR prezidentės sveikinimo žodis, pranešimai, pietūs, pranešimai, kavos pertraukėlė, pranešimai, oficialiosios konferencijos dalies pabaiga (vyno taurių pakėlimas, bei tortas).
Šventinės vakarienės "Pramogų kelias" programoje: vaišės, muzika, linksmas žaidimas "Pramogų kelias" staigmenos ir turiningas laikas kartu. Su Jumis visą vakarą bus renginio vedėjas Robertas Petrauskas, kuris įtrauks Jus į nuotaikingą žaidimą "Pramogų kelias", bei vakaro muzikinę nuotaiką kurs Egidijus Sipavičius.
Šventinėje vakarienėje taip pat laukiami auditorių ar auditorių padėjėjų artimieji, draugai ir pažįstami.

Konferencijos dalyvio mokestis:
 • jeigu dalyvaujate tik dieninėje dalyje - 75 Lt su PVM;
 • jeigu dalyvaujate tik vakarinėje dalyje - 200 Lt su PVM;
 • jeigu dalyvaujate tiek dieninėje, tiek vakarinėje dalyse - 250 Lt su PVM.
Apgyvendinimas: Jūsų patogumui viešbutis "Gabija" LAR organizuojamos konferencijos dalyviams, kurie gyvens viešbutyje "Gabija" pateikia ypatingas kainas apgyvendinimui:
   Standartinis vienvietis kambarys už 1 nakvynę būtų 220 Lt,
   Standartinis dvivietis kambarys už 1 nakvynę būtų 250 Lt.
Registruojantis paminėti, kad esate LAR organizuojamos konferencijos dalyvis.
Kitos apsistojimo Palangoje galimybės: http://www.priejuros.lt; http://www.booking.com

Kviečiame registruotis prisijungus asmeniniu vartotojo vardu LAR interneto svetainėje www.lar.lt, meniu punkte "Registracija į mokymus ir kursus" -> "Konferencijos" -> "Konferencija "Kelias aukštesnės audito kokybės link"".

Atkreipiame dėmesį, kad 2013 m. birželio 3 d. - paskutinė registracijos ir registracijos tikslinimo diena.

Apmokėjimas už konferenciją: Mokestis už konferenciją turi būti pervedamas ir įskaitytas į LAR sąskaitas ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 4 d. Dalyvis, sumokėjęs mokestį ir nusprendęs nedalyvauti konferencijoje, apie tai privalo informuoti LAR raštu ne vėliau kaip iki birželio 7 d. Šiuo atveju sumokėtas mokestis už konferenciją dalyviui - grąžinamas. Nurodytu laiku nepranešus ir neatvykus į konferenciją, grąžinama 50 (penkiasdešimt) procentų sumokėtos sumos.

Dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pasirašymo elektroniniu parašu

2013-04-18
2012 m. balandžio 17 d. vyko LAR iniciatyva organizuotas susitikimas su LR finansų ministerijos, LR teisingumo ministerijos, VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos ir VĮ Registrų centro atstovais dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pasirašymo elektroniniu parašu bei šių dokumentų teikimo klientui ir VĮ Registrų centrui. Kaip išdėstyta 2012 m. balandžio 6 d. rašte Nr. 1.9-S0698, LAR laikosi pozicijos, kad siekiant LR teisės aktų ir tarptautinių audito standartų laikymosi, auditoriaus išvada tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu klientui turi būti pateikta kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu, apie kurį yra pareikšta auditoriaus nuomonė. Minėto susitikimo metu buvo apsikeista nuomonėmis, galutinis sprendimas nebuvo priimtas. LAR kreipsis į LR teisingumo ministeriją ir LR finansų ministeriją su siūlymu 2012 m. palikti auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pasirašymo elektroniniu parašu tokią tvarką, kokią rekomendavo LAR, arba atidėti reikalavimą pasirašyti auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą elektroniniu parašu ir sudaryti darbo grupę iš suinteresuotų institucijų šiam klausimui spręsti.

Dėl Tarptautinės buhalterių federacijos leidinio "Pagalba mažoms ir vidutinėms audito įmonėms, kaip įveikti būsimas problemas ir pasinaudoti ateities galimybėmis"

2013-04-18
Kviečiame susipažinti su į lietuvių kalbą išverstu interviu su Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau - TBF) Mažų ir vidutinių audito įmonių komiteto pirmininku Giancarlo Atollini. Šiame leidinyje aptariama, su kokiomis problemomis, remiantis TBF atliktu tyrimu, dažniausiai susiduria mažos ir vidutinės audito įmonės, bei, kokiais savo privalumais ir galimybėmis jos gali pasinaudoti, plėsdamos savo verslą.

Dėl Belgijos Karalystės Įmonių auditorių instituto atstovų vizito

2013-04-18
2013 m. balandžio 12 d. į Lietuvą atvyko Belgijos Karalystės Įmonių auditorių instituto (L’Institut des Réviseurs d'Entreprises IRE-IBR) atstovai: instituto prezidentas Michel De Wolf, Viceprezidentas Daniel Kroes,  generalinis sekretorius David Szafran ir konsultantas Paul van Geyt.

Susitikimo metu buvo pristatyta LAR veikla, apsikeista nuomonėmis dėl Europos Sąjungos siūlomų audito direktyvos pakeitimo ir reglamento, taip pat diskutuota kitomis aktualiomis audito temomis, pvz. atlikto audito kokybės užtikrinimas, nuobaudų skyrimas ir pan.

Kviečiame susipažinti su pranešimu "Audito profesija Lietuvoje" (anglų k.), kurį LAR prezidentė Jurgita Kirvaitienė pristatė belgų vizito metu, ir vizito akimirkomis.


Tarptautinių audito standartų vadovas atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą

2013-04-17
Kviečiame susipažinti su Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau - TBF) išleistu Tarptautinių audito standartų vadovu atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą (III leidimas) (toliau - Vadovas) lietuvių k.:

Vadovas, kuris pirmą kartą buvo išleistas 2007 m. ir patobulintas padedant Kanados atestuotųjų apskaitininkų institutui (Canadian Institute of Chartered Accountants CICA), kartu su jame pateikiamais paaiškinimais ir pavyzdžiais skirtas suteikti galimybę auditoriams geriau suprasti auditą, vykdomą vadovaujantis tarptautiniais audito standartais.

Vadove pateiktos neprivalomos gairės dėl tarptautinių audito standartų taikymo, tačiau Vadovo tekstas nepakeičia pačių standartų. Jis turi būti naudojamas kaip papildoma priemonė, skirta padėti auditoriams suprasti ir nuosekliai taikyti standartus atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą. Vadovas neapima visų tarptautinių audito standartų aspektų, ir neturėtų būti naudojamas kaip priemonė, kuria nustatoma ar parodoma, kad laikomasi tarptautinių audito standartų.

Kviečiame skaitytojus apsilankyti TBF svetainėje, mažų ir vidutinių audito įmonių komiteto skirsnyje (www.ifac.org/smp), kuriame galima rasti daugiau informacijos apie šio TBF komiteto darbą ir daugiau kitų leidinių ir šaltinių (anglų k.).

Dėl 2013-04-15 Prezidiumo posėdžio Nr. 6

2013-04-08
Kviečiame susipažinti su 2013 m. balandžio 15 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 6 darbotvarke.

Informacija asmenims planuojantiems 2013 m. teikti dokumentus laikyti egzaminus

2013-04-04

Pranešame, kad jau prasidėjo dokumentų priėmimas iš asmenų pageidaujančių 2013 m. laikyti kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus bei užsiskaityti bendrąjį egzaminą. Detalesnė informacija dėl dokumentų teikimo čia.

LAR prezidiumas 2013 m. vasario 18 d. vykusiame LAR prezidiumo posėdyje nustatė kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų 2013 metų sesijos grafiką.

LAR prezidiumas 2013 m. vasario 18 vykusiame LAR prezidiumo posėdyje nutarė pardavinėti 2012 m. kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų užduotis. Detalesnė informacija dėl pardavinėjamų egzaminų užduočių čia.

Egzaminų komisija 2013 m. balandžio 2 d. vykusiame Egzaminų komisijos posėdyje patvirtino 2013 m. kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų programas.

Atnaujinta informacija skiltyje "Pranešimai" dėl apmokėjimo už kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus ir kvalifikacinio atestuoto auditoriaus bendrojo egzamino užskaitymą.

 

Dėl Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašo pakeitimo

2013-04-04

Informuojame, kad nuo 2013 m. kovo 31 d. įsigaliojo Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašo pakeitimai.

Keitėsi šios pagrindinės nuostatos:
 • sutrumpėjo kiekvieno egzamino trukmė viena astronomine valanda;
 • vienam egzaminui skiriama ne mažiau kaip po vieną tvarkytoją penkiolikai kandidatų;
 • Ekspertų ir vertintojų komisijos naudoti užduočių be atsakymų ir su atsakymais egzemplioriai, taip pat atsarginiai užduočių egzemplioriai yra sunaikinami.
Su pakeitimais galite susipažinti paspaudę čia.

Prašome susipažinti su Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašu, priedais.

Kviečiame specialistus teikti savo kandidatūras rengti kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų užduotis

2013-04-04

Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR) kiekvienais metais organizuoja kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus. Iš viso yra 5 egzaminai: teisės, apskaitos, bendrasis, mokesčių ir audito. Prieš egzaminus LAR ieško specialistų, kurie paruoštų teisės, apskaitos, mokesčių ir audito egzaminų užduotis.
Užduočių rengėjai turi būti atitinkamų mokslų: teisės, mokesčių, apskaitos, audito specialistai. LAR sudaro sutartis su rengėjais (autoriais), labiausiai atitinkančiais keliamus reikalavimus, kurių kandidatūras patvirtina Užduočių rengimo komisija.
Rengėjų (autorių) atrankos kriterijai yra: egzaminų programos išmanymas, techninės žinios, rašymo gebėjimai, sugebėjimas kurti originalius klausimus.
Rengėjai (autoriai) turi suprasti egzamino specifiką, išmanyti gero testo ir užduočių savybes bei savo vaidmenį visame egzamino procese. Jeigu pageidaujate rengti arba žinote, kas pageidautų rengti šių egzamino užduotis, informuokite mokymų organizavimo specialistę Ingą Norkevičienę pateikiant gyvenimo aprašymą (CV) elektroniniu paštu inga.norkeviciene@lar.lt iki 2013 m. balandžio 9 d.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į mokymų organizavimo specialistę Ingą Norkevičienę el.paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba telefonu (8~5)  203 2872.

Pradėjo veikti nauja interneto svetainė „Auditas viešajame sektoriuje“

2013-04-04
Valstybės kontrolė, bendradarbiaudama su viešojo sektoriaus vidaus auditoriais, savivaldybių kontrolieriais, atestuotais auditoriais, atliekančiais išorės auditą viešajame sektoriuje, įgyvendina 2011–2015 m. bendradarbiavimo programą, kurios pagrindinis tikslas – padėti gerinti viešojo sektoriaus valdymą, išorės ir vidaus audito kokybę.
Įgyvendinant bendradarbiavimo tikslą – didinti visuomenės pasitikėjimą auditą atliekančiais asmenimis, 2013 m. kovo 26 d. pradėjo veikti nauja interneto svetainė (www.vkontrole.lt/vsa), kurioje teikiama aiški, profesionali ir objektyvi informacija apie viešajame sektoriuje atliekamą auditą. Nuo šiol aktualiausią informaciją iš įvairių organizacijų, vienijančių auditorius, galėsite rasti vienoje vietoje.

Sveikinimai artėjančių šv. Velykų proga!

2013-03-29
Tegu šventės spinduliai apšviečia jūsų sielas, išvargintas sunkumų.
Tegu Jūsų širdžių šiluma sušildo artimuosius, kurie lyg saulės išsiilgo nuoširdžiausių žodžių.

Ir tegu sudaužius kiaušinius, sudūžta visos bėdos, sudūžta pyktis ir pagieža!


LAR sveikina Jus su šv. Velykomis!

Dėl diskusijos "Mokėtino PVM mažinimo dėl beviltiškų skolų praktikos formavimas"

2013-03-26
Kaip anksčiau informavome, 2013 m. kovo 7 d. vyko LAR apskaitos ir mokesčių komiteto organizuoja diskusija su Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) atstovais "Mokėtino pridėtinės vertės mokesčio mažinimo dėl beviltiškų skolų praktikos formavimas".

Diskusijos metu buvo aptarti klausimai, konkrečios situacijos, susijusios su PVM įstatymo 891 straipsnio taikymu, apsikeista nuomonėmis dėl šio straipsnio įgyvendinimo galimybių.

Kviečiame susipažinti su diskusijos protokolu.

Taip pat kviečiame susipažinti su LAR apskaitos ir mokesčių komiteto pirmininkės Galinos Ivanovos straipsniu "Kaip susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų", 2013 m. kovo 25 d. skelbtu savaitraštyje "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" Nr. 12.

Dėl 2013-03-18 Prezidiumo posėdžio Nr. 4

2013-03-12
Kviečiame susipažinti su 2013 m. kovo 18 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 4 darbotvarke.

Dėl Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo

2013-03-04

Informuojame, kad nuo 2013 m. vasario 8 d. įsigaliojo Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas.
Keitėsi šios pagrindinės nuostatos:
 • auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų turinio reikalavimai;
 • auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų valandų paskirstymas;
 • reikalavimai ne LAR organizuojamiems auditorių kursams;
 • reikalavimai lygiaverčiam profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursui;
 • dokumentų teikimo tvarka ir terminai;
Prašome susipažinti su Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu, 1 priedas, 2-4 priedai.

Dėl 2013 m. kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų sesijos grafiko

2013-02-26
Lietuvos auditorių rūmai kiekvienais metais pagal Audito įstatymo 11 straipsnį organizuoja kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus. 2013 m. vasario 18 d. vykusiame Prezidiumo posėdyje, Prezidiumas nustatė 2013 m. kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų sesijos grafiką.

Tarptautinės buhalterių federacijos interviu su Ronald Baker

2013-02-20
Kviečiame susipažinti su Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau - TBF) interviu su Ronald Baker, VeraSage instituto įkurėju, „Rytojaus audito įmonė ir kainodaros vaidmuo“. Šiame interviu (anglų k.) apžvelgiama audito įmonių paslaugų kainodara, kuri neseniai TBF atliktoje apklausoje buvo įvardinta kaip pagrindinė problema, su kuria susiduria mažos ir vidutinės audito įmonės.

Dėl planuojamų Kovos su pinigų plovimu direktyvos pakeitimų

2013-02-19
2013 m. vasario 6 d. Europos Komisija patvirtino siūlymą peržiūrėti Kovos su pinigų plovimu direktyvą. Ši direktyva paskutinį kartą buvo peržiūrėta 2007 metais, jos dėka buvo sukurta sistema, kuria siekiama nustatyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones. Europos Komisijos sprendimas peržiūrėti dabartinę direktyvą buvo priimtas atsižvelgiant į Finansinių veiksmų darbo grupės priimtą naują tarptautinį standartą.

Planuojami direktyvos pakeitimai turėtų išplėsti dabartinius teisės aktus, taip pat aiškiau apibrėžti esamas taisykles:
 • Sugriežtinti tikrinimo procedūras; 
 • Su mokesčiais susiję nusikaltimai būtų laikomi finansiniais nusikaltimais;
 • Būtų aiškiau apibrėžta sąvoka, kas yra laikomi įmonės tikraisiais savininkais;
 • Būtų sustiprintos finansinių nusikaltimų prevencijos tarnybų galios ir sugriežtintos minimalios sankcijos.
 • Nauji reikalavimai dėl politinio pabėgėlio statusą turinčių asmenų.
Išsamesnė informacija apie planuojamus Kovos su pinigų plovimu direktyvos pakeitimus (anglų k.) čia.

Dėl Audito komiteto pranešimo "Dėl metinio pranešimo"

2013-02-19
Kviečiame susipažinti su Audito komiteto pranešimu "Dėl metinio pranešimo". Šiame pranešime pateiktos Audito komiteto rekomendacijos, kaip turėtų elgtis auditorius, kai atliekant metinių finansinių ataskaitų auditą, jam nepateikiamas metinis pranešimas, nors pagal teisės aktus įmonė privalo jį parengti.

Šį ir kitus Audito komiteto pranešimus galite rasti LAR interneto svetainėje, adresu http://www.lar.lt/www/new/page.php?38.

Kvietimas į 2013.02.28 seminarą

2013-02-11

Kviečiame auditorius, auditoriaus padėjėjus, audito įmonių darbuotojus 2013 m. vasario 28 d. į seminarą temomis:  
 Auditoriaus profesinės rizikos valdymas – audito paslaugų sutartys ir kt.
Pranešimo metu bus analizuojamos auditoriaus profesinės rizikos valdymo galimybės. Daugiausia dėmesio bus skiriame audito paslaugų teikimo sutarčiai ir sutartiniai auditoriaus atsakomybei. Bus analizuojamos dažniausios audito paslaugų teikimo sutarčių probleminės nuostatos, galimi sutartiniai saugikliai, aktuali teismų praktika šiuo klausimu, pateikiami praktiniai pavyzdžiai. Taip pat bus analizuojami ir kiti auditoriaus profesinę riziką galintys padėti valdyti dokumentai.  
Pranešėjas teisininkas Rokas Janauskas.
Audito įmonių civilinės atsakomybės draudimas
1. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš sudarant audito įmonės civilinės atsakomybės draudimo sutartį;
2. Į ką būtina atkreipti dėmesį, kad nebūtų draudimo apsaugos spragų;

3. Kokios yra pagrindinės draudėjo pareigos ir jų nevykdymo pasekmės;

4. Draudėjo veiksmai įvykus draudžiamajam įvykiui.
Pranešėjas vyresnysis teisininkas Tomas Talutis. 
Praktiniai auditoriaus atsakomybės aspektai
Vykdant auditoriaus profesinę veiklą egzistuoja atsakomybės kilimo rizika. Seminaro metu aptarsime auditoriaus civilinės, administracinės ir drausminės atsakomybės kilimo sąlygas, įstatyme įtvirtintą atsakomybės dydį. Apžvelgsime praktinius auditoriaus atsakomybės kilimo atvejus, padiskutuosime apie priemones, kaip išvengti auditoriaus profesinės klaidos padarymo ar nuo jos apsisaugoti.
Pranešėja vyresnioji teisininkė, advokatė Laura Čereškaitė-Kinčiuvienė.
 „Auditorių teikiamų mokesčių konsultacijų reikšmė ir rizikosSeminare bus aptariama auditorių praktika konsultuojant klientus mokesčių klausimais ir galimos su tuo susijusios rizikos klientams bei patiems auditoriams. Taipogi trumpai pristatysime mokesčių inspekcijos konsultacijų ir komentarų teisinę galią ir jų taikymo problematiką bei paskutinę teismų praktiką mokestinėse bylose.
Pranešėja mokesčių teisininkė Rasa Mikutienė. 

Seminaro pradžia 9 val. pabaiga 16.30 val., trukmė 8 ak. val.
Seminaro kaina 280 Lt.Seminaras vyks viešbutyje „Park Inn“ Ukmergės g. 363, Vilnius
Registracija paspaudus šią nuorodą.

Kviečiame aktyviai dalyvauti 2013 m. Užduočių rengimo komisijos darbe

2013-02-06

Dirbdami Užduočių rengimo komisijoje, auditoriai atlieka svarbų vaidmenį kvalifikacinių auditorių egzaminų organizavime, t.y. atrenka ir pakoreguoja paruoštas minetų egzaminų užduotis ir teikia jas Egzaminų komisijos tvirtinimui. Užduočių rengimo komisijos nariai turi galimybę atnaujinti savo žinias informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų, verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo pagrindinių principų, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito srityse.
Užduočių rengimo komisijos narių darbas vyksta LAR patalpose, Užduočių rengimo komisijos nariams sudaromos reikiamos sąlygos darbui, pagal sutartis darbas yra apmokamas.
Auditorių, pageidaujančių dalyvauti 2013 m. Užduočių rengimo komisijos darbe, prašome iki 2013 m. vasario 14 d., 12 val. teikti prašymus Lietuvos auditorių rūmams, el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.
Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų kokybę.

Auditorių kontrolierių atranka 2013-2015 metų kadencijai

2013-01-22
 
Kviečiame auditorius dalyvauti auditorių kontrolierių atrankoje 2013-2015 metų kadencijai. Asmuo pageidaujantis būti auditoriumi kontrolieriumi, Lietuvos auditorių rūmams (adresas Ukmergės g. 369A, Vilnius, el. paštas lar@lar.lt, faks. +370 5 203 2870) iki 2013 m. vasario 6 d. 17 val. turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimo ir darbo patirties aprašymą, kuriame turi būti nurodyta per paskutinius 5 metus atliktų auditų skaičius, iš jų atskirai - viešojo intereso įmonių;
4. auditoriaus pažymėjimo kopiją;
5. dviejų atestuotų ir praktikuojančių auditorių rekomendacijas;
6. raštišką sutikimą, jeigu toks teikiamas (šis sutikimas nėra privalomas), kad būdamas auditoriumi kontrolieriumi sustabdytų praktinę audito veiklą visai auditoriaus kontrolieriaus kadencijai (tvirtinant auditorius kontrolierius, toks sutikimas būtų laikomas privalumu).
 
Vadovaujantis Reikalavimų auditoriams kontrolieriams, auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo nuostatomis, kandidatai į auditorius kontrolierius turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. turėti ne mažesnę kaip 5 metų auditoriaus ar valstybės narės auditoriaus patirtį;
2. būti atestuotasis auditorius Lietuvoje arba valstybės narės auditorius, kuriam auditoriaus vardą suteikė Audito ir apskaitos tarnyba;
3. kandidatas į kontrolierius neturi turėti neišnagrinėtų klientų ar trečiųjų asmenų pretenzijų dėl audito atlikimo kokybės ar etikos kodekso pažeidimų;
4. neturėti galiojančių drausminių nuobaudų.

Prašome susipažinti su Reikalavimų auditoriams kontrolieriams, auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu. Jeigu kiltų klausimų kreipkitės į kontaktinį asmenį audito kokybės kontrolės specialistę Eglę Bogužaitę el. paštu egle.boguzaite@lar.lt arba Tel. +370 5 203 2871.

Dėl prašymų teikimo už išklausytus ne LAR organizuotus kursus ir (ar) išeitą lygiavertį kursą

2013-01-10

Primename, kad prašymus dėl 2012 m. išklausytų ne LAR organizuotų kursų ir (ar) išeito lygiaverčio kurso įskaitymo galite pateikti 2012 m. eigoje, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 15 d.
Teikiant prašymus dėl 2012 metais išklausytų ne LAR organizuotų kursų įskaitymo, išskyrus mokymosi LAR kursuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, reikia pateikti pažymėjimų, patvirtinančių šių kursų išklausymą, kopijas. Jeigu ne LAR organizuotų kursų organizatoriai neišduoda pažymėjimų, patvirtinančių apie šių kursų išklausymą, auditorius turi pateikti kursų organizatorių laisvos formos raštą, kuriame nurodyta informacija, reikalinga auditorių kursų užskaitymui.
Teikiant prašymus dėl 2012 m. išeito lygiaverčio kurso, išskyrus informaciją apie auditoriaus dėstymą LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose, LAR kursuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir dalyvavimą LAR kolegialių organų veikloje, reikia pateikti:        
 • publikacijos – straipsnius elektroniniu „Word“ formatu, įrašytus į kompaktinį diską, leidinius, kuriuose jie buvo išspausdinti, parašytų knygų ar brošiūrų vieną egzempliorių; ·        
 • pranešimų skaitymas dalyvaujant tarptautinėse ir Lietuvoje rengiamose konferencijose – įrodymus apie pranešimo skaitymą (konferencijos darbotvarkę, pranešimą ir kt.). 
Prašymus prašome teikti Lietuvos auditorių rūmams el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.

Dėl 2013-01-14 Prezidiumo posėdžio Nr. 1

2013-01-09
Kviečiame susipažinti su 2013 m sausio 14 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 1 darbotvarke.

Diskusija „LR Vyriausybės patvirtintos inventorizacijos tvarkos tobulinimas”

2013-01-08
Informuojame, kad 2012 m. lapkričio 29 d. vyko LAR Apskaitos ir mokesčių komiteto organizuota diskusija "LR Vyriausybės patvirtintos inventorizacijos tvarkos tobulinimas". Diskusijoje dalyvavo LAR Apskaitos ir mokesčių komiteto atstovai, LR finansų ministerijos atstovai, Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai prie LR finansų ministerijos ir Audito ir apskaitos tarnybos atstovai.

Kviečiame susipažinti su minėtos diskusijos protokolu.

Dėl instrukcijos, kaip elektroniniu parašu pasirašyti auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą

2013-01-03
Kviečiame susipažinti su patikslinta instrukcija, kaip elektroniniu parašu pasirašyti auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą. Patikslintoje instrukcijoje įterpta pastaba dėl kvalifikuotus elektroninius sertifikatus platinančių tiekėjų - čia pateiktas sąrašas tų tiekėjų, kurių išduotais sertifikatais patvirtintais elektroniniais parašais pasirašytas auditoriaus išvadas ir audito ataskaitas priima Juridinių asmenų registro informacinė sistema.
 • 1 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.