Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  


Naujienos

 • 1

Dėl Visuotinio LAR narių susirinkimo

2014-12-23
2014 m. gruodžio 19 d. įvyko Visuotinis LAR narių susirinkimas. Susirinkime buvo išrinktas naujas LAR prezidentas ir LAR prezidiumas.
 
LAR prezidentu tapo Saulius Lapšinskas (2010 - 2014 metais buvęs LAR viceprezidentu).
 
LAR prezidiumo nariais tapo:
 • Ričardas Bagdonas;
 • Daiva Čibirienė;
 • Lina Drakšienė;
 • Inga Gudinaitė;
 • Vaida Kačergienė;
 • Jurgita Kirvaitienė;
 • Genadij Makušev;
 • Romanas Skrenbnevskis.
Sveikiname naują LAR prezidentą ir LAR prezidiumą ir linkime ryžto, siekiant tikslų LAR visuomenės labui, bei sėkmės darbuose!
 
Visuotinio LAR narių susirinkimo akimirkos nuotraukų albume.

Su šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais

2014-12-21
Artėjant gražiausioms metų šventėms - šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams - linkime Jums geros nuotaikos ir siunčiame šį sveikinimą. Tegu kartu su 2015-aisiais atstraksintis ožiukas atneša Jums tik pačias gražiausias emocijas!

Dėl dalyvavimo Apskaitos ir mokesčių komiteto veikloje

2014-12-08
Kviečiame iki 2015 m. sausio 5 d. teikti kandidatūras į Apskaitos ir mokesčių komiteto narius. 
 
Šio komiteto tikslai:
 • teikti pasiūlymus dėl apskaitos ir mokesčių teisinio reglamentavimo;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant teisės aktų ir jų įgyvendinimo aiškumo;
 • šviesti visuomenę aiškinant apskaitos ir mokesčių teisinį reglamentavimą;
 • skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, tobulinant apskaitos ir mokesčių sistemą, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Savo prašymus dalyvauti Apskaitos ir mokesčių komiteto veikloje prašome teikti el. paštu lar@lar.lt. Daugiau apie komiteto veiklą čia.

LAR boulingo komanda užėmė III vietą

2014-12-03
2014 m. gruodžio 2 d. vykusiame XI-ajame „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio taurės boulingo kalėdiniame turnyre Lietuvos auditorių rūmų boulingo komanda užėmė III vietą. Tai kol kas geriausias Lietuvos auditorių rūmų pasirodymas „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio taurės boulingo turnyrų istorijoje.
 
LAR boulingo komandoje žaidė:
 • Saulius Čereška (komandos kapitonas);
 • Vidas Grigaliūnas;
 • Vilmantas Karalius;
 • Inga Norkevičienė;
 • Simonas Rimašauskas;
 • Artūras Zdanavičius.
 
„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio taurę laimėjo audito įmonė UAB „Grant Thornton Rimess“, o II-ąją vietą užėmė audito įmonė UAB „PROVISUS“.
 
Sveikiname prizinių vietų laimėtojus!

Žaidimo akimirkos LAR facebook paskyroje, šiame albume

Išrinkta IFAC prezidentė

2014-11-14
Informuojame, kad 2014 m. lapkričio 7 d. Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC), kurios nariu yra LAR, Tarybos posėdyje buvo išrinkta nauja IFAC prezidentė. Ja tapo Olivia Kirtley iš Jungtinių Amerikos Valstijų prieš tai buvusi IFAC prezidento pavaduotoja. Olivija Kirtley yra pirmoji IFAC prezidentė moteris. Nauja IFAC prezidentės pavaduotoja išrinkta Rachel Grimes iš Australijos.

Tarybos posėdyje taip pat buvo išrinkti 5 nauji IFAC Valdybos nariai iš Kinijos, Australijos, Indijos, Japonijos ir Kanados, Be to IFAC Taryba patvirtino 3 naujus asocijuotus narius: Serbijos, Indonezijos ir Rusijos profesines organizacijas. 3 profesinės organizacijos (Nigerijos, Šri Lankos ir Olandijos) tapo IFAC narėmis.

IFAC mažų ir vidutinių audito įmonių apklausa

2014-11-14
Informuojame, kad Tarptautinė buhalterių federacija (IFAC) atlieka mažų ir vidutinių audito įmonių apklausą. Kviečiame dalyvauti visas mažas ir vidutines audito įmones.

Apklausa vyks iki 2014 m. gruodžio 15 d., ją galite atlikti čia: Take the 2014 IFAC Global SMP Survey. Apklausos rezultatai bus skelbiami 2015 m. pradžioje IFAC interneto svetainėje, adresu www.ifac.org/SMP.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos auditorių rūmai apklausą išvertė, todėl ją atlikti galite ir lietuvių kalba.

Dėl konferencijos

2014-11-12
Kviečiame į Lietuvos auditorių rūmų kartu su Tarptautine teisės ir verslo aukštąja mokykla organizuojamą konferenciją „Euro įvedimas – iššūkiai įmonėms ir auditoriams“, kuri vyks  š. m. gruodžio 8 d. (pirmadienį) Vilniuje, Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, adresu Laisvės pr. 58, 3 auditorija.  

Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti čia.

Dėl Pasaulinio buhalterių kongreso

2014-11-11
Informuojame, kad 2014 m. lapkričio 10-13 d. Romoje vyks Pasaulinis buhalterių kongresas, organizuojamas Tarptautinės buhalterių federacijos (kongreso programa).

Tiesioginę kongreso transliaciją galite stebėti internetu, adresu http://www.wcoa2014rome.com/live.aspx.

Informacija apie mažos vertės pirkimus

2014-10-14
Vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 dalimi skelbiame informaciją apie LAR vykdytus mažos vertės pirkimus 2014 m. III ketvirtį.

2013 metų audito rinkos apžvalga

2014-10-07
Kviečiame susipažinti su Lietuvos auditorių rūmų parengta 2013 metų audito rinkos apžvalga.

Dėl 2014 m. LAR organizuojamų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų

2014-09-17
2014 m. LAR organizuoja auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus Palangoje, Kaune ir Vilniuje. Šiuo metu jau pradėta registracija į LAR organizuojamus auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus Palangoje. Daugiau informacijos dėl Palangoje LAR organizuojamų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų rasite čia.
Informacija apie LAR organizuojamus auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus Kaune ir Vilniuje ir registracijos į juos bus pateikta vėliau.

Informacija apie mažos vertės pirkimus

2014-08-07
 Vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 dalimi skelbiame informaciją apie LAR vykdytus mažos vertės pirkimus 2014 m. II ketvirtį.
 

Dėl iniciatyvinės grupės dėl SAF-T galimybių analizės ir klasifikatorių rengimo

2014-07-23
2014 m. birželio 4 d. vyko LR finansų ministerijos organizuotas susitikimas dėl Standartinės audito rinkmenos mokesčiams (angl. Standard audit file – taxes, toliau SAF-T), kuriame LAR atstovavo LAR direktorė Rasa Pajaujytė ir LAR audito komiteto pirmininkė Elena Jankevičienė.

Šiuo metu Buhalterinės apskaitos įstatyme yra nustatyta bendra pareiga įmonėms pateikti standartines rinkmenas teisės aktų nustatytais atvejais ir dirbama ties klausimais, kokia apimtimi, kokioms institucijoms, kokiais periodais ir pan. šios rinkmenos būtų pateikiamos. Minėto susitikimo metu VMI atstovai pristatė atliktus darbus ir nurodė, kada dabartiniame projekte yra siūloma įdiegti du klasifikatorius, t.y. PVM ir pelno mokesčio.

Audito ir apskaitos tarnyba, įvertinusi suinteresuotų šalių susidomėjimą, kreipėsi į LAR, siūlydami sudaryti iniciatyvinę grupę SAF-T galimybių analizei ir klasifikatorių parengimui.

Pirmasis šios iniciatyvinės grupės susitikimas planuojamas 2014 m. rugpjūčio 11 d. Į iniciatyvinės grupės sudėtį siūloma įtraukti informacinių technologijų specialistus, kurie audito įmonėse yra atsakingi už audituojamų įmonių apskaitos sistemų analizę ir apskaitos duomenų importavimą, kadangi grupės užduotis būtų pasiūlyti, kaip XLM formatu iš SAF-T gaunamą informaciją tinkamai klasifikuoti ir pritaikyti finansinių ataskaitų audito ir peržiūros poreikiams ir/ar finansinių ataskaitų patikimumo vertinimui. Taip pat bus svarstoma, ar SAF-T duomenys galėtų būti praplėsti audito (peržiūros) tikslams, ir ar galėtų būti numatytas papildomas duomenų klasifikatorius, pavyzdžiui, paremtas finansinių ataskaitų elementų (sąskaitų) detalizavimu.

Kviečiame auditorius, norinčius dalyvauti šios iniciatyvinės grupės veikloje, registruotis el. paštu lar@lar.lt iki liepos 31 d.  

Dėl LAR interneto svetainės atnaujinimo

2014-07-21
Informuojame, kad buvo atnaujinta LAR interneto svetainė. Kviečiame susipažinti su naujosios svetainės pristatymu.

Pastebėjus netikslumų ar informacijos trūkumų LAR interneto svetainėje, prašom apie juos informuoti el. paštu lar@lar.lt.

Dėl Valstybės kontrolės pristatymo apie bendradarbiavimą su auditoriais

2014-06-25
Informuojame, kad Hagoje viešėjusi Valstybės kontrolės delegacija dalyvavo Belgijos audito institucijos darbinėje sesijoje, kur pristatė savo patirtį bendradarbiaujant su auditoriais, atliekančiais auditus viešajame sektoriuje, ir ateities planus.

Su Valstybės kontrolės parengtu pristatymu galite susipažinti čia. Rengiant pristatymą, buvo kalbinti Valstybės kontrolės, viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių, atestuotų auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, 2011-2015 m. bendradarbiavimo programos šalių, tarp kurių ir Lietuvos auditorių rūmai, atstovai, jų pasisakymai pristatymo pabaigoje.

Dėl viešojo sektoriaus vidaus kontrolės vertinimo gairių

2014-06-25
Kaip informavome anksčiau, Valstybės kontrolė, Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmai, Vidaus auditorių asociacija ir Savivaldybių kontrolierių asociacija įgyvendina 2011 - 2015 metų bendradarbiavimo programą, kurios pagrindinis tikslas – padėti gerinti viešojo sektoriaus valdymą, išorės ir vidaus audito kokybę.

Bendradarbiavimo šalys kasmet organizuoja bendrus renginius, kuriuose aptariamos audito metodikos naujovės, pristatomi metiniai audito rezultatai, dalijamasi patirtimi. 2014 m. birželio 11 d. vyko bendradarbiavimo šalių atstovų susitikimas, kuriame buvo patvirtintos Vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams.

Šios gairės parengtos peržiūrėjus skirtingų audito grandžių naudojamas viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės vertinimo metodikas, įvertintus bendrus vertinimo aspektus. Parengtas dokumentas gali padėti ne tik auditoriams vertinti vidaus kontrolę, bet ir viešojo sektoriaus subjektų atsakingiems asmenims tinkamai sukurti ir palaikyti vidaus kontrolės funkcionavimą. Su gairėmis galite susipažinti interneto svetainės www.vkontrole.lt/vsa skiltyje "Metodika". Be to, nuolat galite teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šių gairių tobulinimo tam skirtame lange "Pastabos ir pasiūlymai vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gairėms".

Dėl Europos buhalterių federacijos organizuojamos diskusijos

2014-06-25
Informuojame, kad Europos buhalterių federacija (FEE) organizuoja apvaliojo stalo diskusiją tema "Viešojo sektoriaus apskaita Europoje".

Diskusija vyks 2014 m. liepos 17 d., Briuselyje. Dalyvavimas diskusijoje nemokamas, tačiau dalyvių skaičius ribotas. Išsamesnė informacija ir diskusijos programa FEE interneto svetainėje, čia.

Dėl Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašo pakeitimo

2014-06-20
Informuojame, kad teisės aktų registre yra paskelbtas Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas dėl Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos parašo pakeitimo. Minėto tvarkos aprašo pakeitimai įsigalioja 2014 m. birželio 20 d. Su Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad keičiasi auditoriaus padėjėjų praktikos vertinimo procedūra: pateikiami dokumentai (reikės pateikti tik pažymą apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą pagal nustatytą formą), auditoriaus padėjėjų praktikos metai, kurie sutampa su audito įmonės, kurioje auditoriaus padėjėjas atlieka praktiką, finansiniais metais, pažymų apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą pateikimo terminai ir kita. Kilus klausimams prašome skambinti (8 5) 203 2873 arba rašyti el. paštu lar@lar.lt.

2014 m. LAR vasaros konferencija

2014-06-09
2014 m. birželio 6 d. Palangoje vyko kasmetinė LAR vasaros konferencija, kurioje pranešimus skaitė Finansų ministerijos Apskaitos departamento metodologijos departamento direktorė Ingrida Muckutė, Audito ir apskaitos tarnybos direktorius Audrius Linartas ir LAR audito kokybės kontrolės komiteto pirmininkė Ilona Matusevičienė.

Kviečiame susipažinti su konferencijos pranešimais:
2014 m. LAR vasaros konferencijos akimirkos nuotraukų albume.

Užuojauta

2014-06-05
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia auditorių Česlavą Korvelį dėl mamos mirties.

Dėl Ukrainos audito įmonės kreipimosi

2014-06-03
Informuojame, kad į LAR kreipėsi Ukrainos audito įmonė "De Visu", prašydama rekomenduoti auditorius, turinčius patirties taikant IFRS nevalstybinių pensijų fonduose, dalyvauti darbo grupėje rengiant IFRS gaires nevalstybiniams pensijų fondams.

Išsamesnė informacija čia ir el. paštu i.katsal@devisu.ua.

Kandidatai paraiškas turėtų pateikti iki 2014 m. birželio 9 d. el. paštu i.katsal@devisu.ua.

Dėl audito reformos įgyvendinimo Europos Sąjungoje

2014-05-28

Dėl konferencijos "Apskaitos direktyvos įtaka apskaitai ir verslui"

2014-05-20
Informuojame, kad Lietuvos apskaitos įmonių asociacija organizuoja konferenciją "Apskaitos direktyvos įtaka apskaitai ir verslui" (konferencijos programa) ir kviečia dalyvauti auditorius.

Konferencija vyks 2014 m. gegužės 23 d. adresu Gedimino pr. 38, Vilnius, LR ūkio ministerijos 212 salėje.

Lietuvos auditorių rūmų prezidentė Jurgita Kirvaitienė konferencijoje skaitys pranešimą tema „Apskaitos direktyvos įgyvendinimas auditoriaus akimis“.

Registracija į konferenciją vyksta iki 2014 m. gegužės 20 d. el. paštu vilys@laia.lt arba telefonu (8~607) 83 338.  

Del auditorių teismo ekspertų susitikimo

2014-05-09
LAR audito komitetas organizuoja auditorių, kurie dirba kaip teismo ekspertai, susitikimą. Susitikimo tikslas – aptarti poreikį ir galimybę parengti teismo eksperto išvados formą.

Kviečiame dalyvauti auditorių teismo ekspertų susitikime 2014 m. gegužės 22 d. (ketvirtadienį) 10 val., kuris vyks LAR patalpose, adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius. Norinčių dalyvauti susitikime, prašome iki 2014 m. gegužės 19 d. užsiregistruoti el. paštu toma.skiriute@lar.lt arba telefonu (8~5) 203 2872.  

Apklausa dėl transporto į / iš neeilinį Visuotinį LAR nariu susirinkimą / konferenciją

2014-05-08
2014 m. birželio 6 d. Palangoje vyks neeilinis Visuotinis LAR narių susirinkimas ir kasmetinė LAR vasaros konferencija.

LAR administracija atlieka apklausą, siekdama išsiaiškinti transporto į Palangą ir iš Palangos poreikį. Esant tokiam poreikiui, būtų organizuojamas autobusas birželio 6 d. ryte Vilnius - Palanga ir birželio 6 d. vakare Palanga - Vilnius.

Kelionės kaina tik į vieną pusę 50 lt / asmeniui (įskaitant PVM). Kelionės kaina į abi puses 75 lt / asmeniui (įskaitant PVM).


Prašome atsakyti į anketos klausimus iki 2014 m. gegužės 16 d. ir iš anksto dėkojame: http://apklausa.lt/f/2014-m-birzelio-6-d-lar-konferencijos-visuotinio-susirinkimo-transportas-n71m9q6.fullpage.

Dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio patikrinimo

2014-04-30
2014 m. vasario 12 d. Vyriausioji rinkimų komisija sprendimu Nr. Sp-29 patvirtino Savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninę užduotį ir pripažino netekusiu galios Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimą Nr. Sp-62 „Dėl Politinės kampanijos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo“.

Kviečiame susipažinti su LAR audito komiteto
atnaujintomis atsižvelgiant į šiuos sprendimus LAR rekomenduojamomis formomis:
Šiuos dokumentus galite rasti ir LAR interneto svetainės sklityje "Naudinga informacija auditoriams".

Dėl licenzijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos patikrinimo

2014-04-30
Šiuos dokumentus galite rasti ir LAR interneto svetainės skiltyje "Naudinga informacija auditoriams".

Dėl auditoriaus vardo panaikinimo ir audito įmonės išbraukimo iš audito įmonių sąrašo

2014-04-28
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Virginija Lukošienė ir UAB "Admonitus" neturi teisės atlikti Lietuvos Respublikos audito įstatyme numatyto finansinių ataskaitų audito, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 2 dalimi, Virginijos Lukošienės auditoriaus vardas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikintas ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu, UAB "Admonitus" išbraukta iš audito įmonių sąrašo nuo 2014 m. balandžio 23 d.

Sveikinimas šv. Velykų proga

2014-04-18
Sveikiname artėjančių šv. Velykų proga!

Informacija apie mažos vertės pirkimus

2014-04-18
Vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 dalimi skelbiame informaciją apie LAR vykdytus mažos vertės pirkimus 2014 m. I ketvirtį.
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2014 m. I ketv.

Kviečiame specialistus teikti savo kandidatūras rengti kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų užduotis

2014-04-08
Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR) kiekvienais metais organizuoja kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus. Iš viso yra 5 egzaminai: teisės, apskaitos, bendrasis, mokesčių ir audito. Prieš egzaminus LAR ieško specialistų, kurie paruoštų teisės, apskaitos, mokesčių ir audito egzaminų užduotis.
Užduočių rengėjai turi būti atitinkamų mokslų: teisės, mokesčių, apskaitos, audito specialistai. LAR sudaro sutartis su rengėjais (autoriais), labiausiai atitinkančiais keliamus reikalavimus, kurių kandidatūras patvirtina Užduočių rengimo komisija.
Rengėjų (autorių) atrankos kriterijai yra: egzaminų programos išmanymas, techninės žinios, rašymo gebėjimai, sugebėjimas kurti originalius klausimus.
Rengėjai (autoriai) turi suprasti egzamino specifiką, išmanyti gero testo ir užduočių savybes bei savo vaidmenį visame egzamino procese. Jeigu pageidaujate rengti arba žinote, kas pageidautų rengti šių egzamino užduotis, informuokite mokymų organizavimo specialistę Ingą Norkevičienę pateikiant gyvenimo aprašymą (CV) elektroniniu paštu inga.norkeviciene@lar.lt iki 2014 m. balandžio 10 d.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į mokymų organizavimo specialistę Ingą Norkevičienę el.paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba telefonu (8~5)  203 2872.

Dėl teisės aktų projektų

2014-04-04
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė teisės aktų projektus derinti su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene:
 • Nr. 14-3790 "Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos audito įstatymo Nr. VIII-1227 3, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui" projektas", pasiekiamas adresu http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230752;
Teisės aktų projektus lydintys dokumentai:
 • Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos įmonių grupių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos audito įstatymo Nr. VIII-1227 3, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas, pasiekiamas adresu http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230755&p_org=&p_fix=y&p_gov=n;
Kviečiame susipažinti su minėtais teisės aktų projektais ir teikti pastabas bei pasiūlymus Lietuvos auditorių rūmams (el. paštu lar@lar.lt) iki 2014 m. balandžio 11 d.

Dėl audito reformos

2014-04-04
2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamentas oficialiai pritarė audito reformai: pakeisti audito direktyvą ir priimti reglamentą dėl viešojo intereso įmonių audito.

Numatyti šie audito reglamentavimo Europos Sąjungoje pakeitimai:
 • sugriežtinti auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo ir skaidrumo reikalavimai;
 • detalesnė ir išsamenė auditoriaus išvada;
 • privaloma audito įmonių rotacija;
 • pajamų iš ne audito paslaugų ribojimas (iki 70 proc. pastarųjų 3 metų už auditą gautų pajamų vidurkio);
 • sustiprintas audituojamų įmonių audito komiteto vaidmuo ir Europos Sąjungos audito viešosios priežiūros institucijų bendradarbiavimas;
 • nustatytas ne audito paslaugų, draudžiamų teikti audito klientams, sąrašas;
 • sukonkretintos sankcijos auditoriams ir audito įmonėms ir jų taikymas .
Planuojama, kad direktyva ir reglamentas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje bus paskelbti 2014 m. II ketvirtyje, po to, kai reformą oficialiai patvirtins Europos Taryba.

Dėl ACCA mokymų LAR įgyvendinamo projekto dalyviams

2014-03-14
Informuojame, kad įgyvendinant LAR projektą ,,Audito įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant profesinio efektyvumo ir konkurencingumo“ finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, 2014-02-11 pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su UAB ,,PricewaterhouseCoopers“ dėl apskaitininkų mokymų tarptautinei kvalifikacijai įgyti organizavimo. Įgyvendinant šią sutartį projekto metu jame dalyvaujančių Lietuvos audito įmonių darbuotojai, siekiantys ACCA kvalifikacijos, turės galimybę dalyvauti mokymo kursuose ir laikyti kvalifikacinius egzaminus. Projekto dalyviams Europos socialinio fondo lėšomis bus iš dalies kompensuojamos ne tik ACCA mokymo kursų sąnaudos, tačiau ir ACCA pirminės registracijos mokestis bei ACCA egzaminų mokesčiai. Projektas tęsis iki 2015 m. liepos 31 d. ir apims tris ACCA egzaminų sesijas. Daugiau informacijos apie projekto metu organizuojamus ACCA mokymus rasite čia.

Dėl ADD_IS programos atnaujinimų

2014-03-03
Informuojame, kad remiantis LAR vykdytos Audito darbo dokumentų informacinės sistemos (ADD_IS) vartotojų apklausos duomenimis, ADD_IS atnaujinimai bus rengiami tik atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir nuo šiol bus mokami. LAR interneto svetainėje www.lar.lt/addis patalpinta nauja patobulinta ADD_IS versija 12.4 (atlikti programos pakeitimai).

Demonstracine ADD_IS 12.4 versija nemokamai galite naudotis 30 dienų.

Norėdami įsigyti ADD_IS 12.4 licenziją, kreipkitės el. paštu toma.skiriute@lar.lt. LAR prezidiumo sprendimu, nustatyta ADD_IS atnaujinimų kaina 350 Lt + PVM.

Dėl LAR turimos literatūros

2014-03-03
Informuojame, kad turite galimybę naudotis LAR turima lietuvių, anglų ir rusų k. literatūra audito, apskaitos, informacinių sistemų, verslo ir kt. tematika.

Literatūros sąrašą rasite čia.

Dėl pranešimo "Finansinių ataskaitų peržvalgos"

2014-02-27
Auditas yra bene plačiausiai paplitusi finansinių ataskaitų kokybės užtikrinimo forma pasaulyje, tačiau ji nėra vienintelė ir ne visais atvejais yra pati tinkamiausia. Daugeliui mažų įmonių auditas nėra privalomas. Kadangi dažnai tokių įmonių veikla nebūna tokia sudėtinga kaip didelių ar vidutinių įmonių, jų auditas ne visada turi prasmę, o audito sąnaudos gali viršyti iš audito gaunamą naudą.

Tačiau mažų įmonių finansinės informacijos patikimumas gali būti svarbus šios informacijos vartotojams ir tokios informacijos patikimumą ir vartotojų pasitikėjimą gali padidinti tam tikras nepriklausomos šalies užtikrinimas. Tokiu atveju nepriklausomo atestuoto auditoriaus atliekama peržvalga, suteikianti ribotą užtikrinimą dėl finansinės informacijos kokybės, gali būti idealus sprendimas.

Kviečiame susipažinti su LAR parengtu lankstinuku "Finansinių ataskaitų peržvalgos".

Dėl auditoriaus vardo panaikinimo ir audito įmonės išbraukimo iš audito įmonių sąrašo

2014-02-27
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Marytė Lapinaitienė ir UAB "Auditas plius" neturi teisės atlikti Lietuvos Respublikos audito įstatyme numatyto finansinių ataskaitų audito, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 2 dalimi, Marytės Lapinaitienės auditoriaus vardas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikintas ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu, UAB "Auditas plius" išbraukta iš audito įmonių sąrašo nuo 2014 m. vasario 25 d.

Dėl dalyvavimo Audito komiteto veikloje

2014-02-19
Informuojame, kad baigėsi Audito komiteto kadencijos laikas ir formuojamas naujos sudėties Audito komitetas.

Audito komiteto tikslai yra šie:
 • siekti tobulinti audito veiklos reglamentavimą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant teisės aktų vykdymo aiškumo;
 • šviesti visuomenę aiškinant audito veiklos  reglamentavimą;
 • skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, tobulinant audito veiklos sistemą, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Audito komiteto darbo reglamentą galite rasti čia. Su Audito komiteto veikla galite susipažinti LAR interneto svetainėje, komiteto veiklos skiltyje.

Norinčius dalyvauti Audito komiteto veikloje, prašome teikti prašymus iki 2014 m. kovo 10 d. el. paštu lar@lar.lt. Audito komitetas sudaromas LAR prezidiumo nutarimu 3 metų laikotarpiui.

Del auditoriaus vardo panaikinimo ir įmonės išbraukimo iš audito įmonių sąrašo

2014-02-04
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Vytautas Jarmala ir UAB "Ekskontrolierių konsultacijos" neturi teisės atlikti Lietuvos Respublikos audito įstatyme numatyto finansinių ataskaitų audito, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 2 dalimi, Vytauto Jarmalos auditoriaus vardas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikintas nuo 2013 m. gruodžio 3 d. ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu, UAB "Ekskontrolierių konsultacijos" išbraukta iš audito įmonių sąrašo nuo 2014 m. sausio 25 d.

Dėl LAR nario mokesčio už I pusmetį

2014-02-03
Gerbiamieji, Auditoriai,

Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo LAR nario mokestį už 2014 m. I pusmetį.
Tiems, kurie to dar nepadarė, primename, kad LAR nario mokestis už 2014 m. I pusmetį lygus 250 Lt yra mokamas iki 2014 m. vasario 1 d. Informaciją apie LAR nario mokesčio nustatymą galite rasti čia.

Savo nario mokesčio įsiskolinimą 2014 m. sausio 31 d. duomenimis arba susidariusią permoką galite sužinoti prisijungę su Jums skirtu vartotoju vardu ir slaptažodžiu meniu punkte "Mokesčių apskaita".

Nario mokesčio pavedimą prašome atlikti į Lietuvos auditorių rūmų (įm.k. 125262221) a.s. Nr. LT03 7044 0600 0143 2346 AB SEB banke arba a.s. LT95 4010 0424 0278 8000 AB DNB banke. Siekiant, kad nario mokestis būtų priskirtas konkrečiam auditoriui, prašome pavedime nurodyti auditoriaus, kurio nario mokestis mokamas, vardą ir pavardę bei mokėjimo paskirtį „Nario mokestis“.

Iš anksto dėkojame!

Dėl patvirtinto tvarkos aprašo

2014-02-03
Informuojame, kad visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas 2013 m. gruodžio 13 d. vykusiame susirinkime patvirtino Lietuvos auditorių rūmų konfidencialios informacijos apsaugos tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja Lietuvos auditorių rūmų konfidencialios informacijos naudojimą, perdavimą, apsaugą, įslaptinimą bei išplatinimą. Kviečiame susipažinti su minėtu tvarkos aprašu.    

Dėl ACCA atviro vakaro

2014-01-27
Informuojame, kad š. m. vasario 5 d. audito įmonė UAB "PricewaterhouseCoopers" (toliau - PwC) organizuoja ACCA (angl. Association of Chartered Certified Accountants) atvirą vakarą. Vakaro metu susidomėjusiems bus suteikta informacija:
 • Kas yra ACCA?
 • Kokie yra pagrindiniai ACCA pasikeitimai 2014?
 • Kokia yra ACCA studijų schema ir studijų medžiaga?
 • Kaip pasiruošti ACCA egzaminams 2014?
Pageidaujantys galės daugiau sužinoti apie ACCA mokymus ir iš arčiau susipažinti su ACCA mokymų metu naudojama medžiaga bei ACCA dėstytojais.

Renginys vyks š. m. vasario 5 d. viešbutyje Ratonda (Gedimino pr. 52/1, Vilnius), pradžia 17:30. Dalyvavimas nemokamas. Registruotis galite el. paštu giedre.paliokaite@lt.pwc.com arba telefonu +370 5 2392 300.

ACCA atviro vakaro kvietimas pridedamas.

Dėl ne LAR organizuotų kvalifikacijos kėlimo kursų įskaitymo

2014-01-24
Primename, kad prašymus dėl 2013 m. išklausytų ne LAR organizuotų auditorių ir (ar) jiems lygiaverčių kursų įskaitymo galite pateikti iki 2014 m. vasario 1 d.
Teikiant prašymus dėl 2013 metais išklausytų ne LAR organizuotų auditorių ar jiems lygiaverčių kursų įskaitymo, reikia pateikti dokumentų patvirtinančių auditorių ar jiems lygiaverčių kursų išklausymą, kopijas, auditorių ar jiems lygiaverčių kursų programas (aprašymus, kursų medžiagą ar pan.), informaciją apie mokymo organizatorius, dėstytojus ir jų kvalifikaciją. Jeigu ne LAR organizuotų auditorių ar jiems lygiaverčių kursų organizatoriai neišduoda pažymėjimų, patvirtinančių apie šių kursų išklausymą, auditorius turi pateikti kursų organizatorių laisvos formos raštą, kuriame nurodyta informacija, reikalinga auditorių kursų užskaitymui.
Teikiant prašymus dėl 2013 m. išeito lygiaverčio kurso, išskyrus informaciją apie auditoriaus dėstymą LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose ir dalyvavimą LAR kolegialių organų veikloje, reikia pateikti:     
 • publikacijos – straipsnius elektroniniu „Word“ formatu, įrašytus į kompaktinį diską, leidinius, kuriuose jie buvo išspausdinti, parašytų knygų ar brošiūrų vieną egzempliorių;    
 • pranešimų skaitymas dalyvaujant tarptautinėse ir Lietuvoje rengiamose konferencijose – įrodymus apie pranešimo skaitymą (konferencijos darbotvarkę, pranešimą ir kt.). 
Prašymus prašome teikti Lietuvos auditorių rūmams el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.

Dėl dalyvavimo Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos darbe

2014-01-24
Gerbiami Auditoriai,
 
atsižvelgiant į tai, kad Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos narė auditorė Dalia Vinauskienė 2013 m. gruodžio 13 d. vykusiame Visuotiniame LAR narių susirinkime buvo išrinkta į Etikos komiteto narius, ir nebegalės tęsti darbo Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijoje, kviečiame Jus dalyvauti Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos darbe iki artimiausio Visuotinio LAR narių susirinkimo, kol bus išrinktas naujas Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos narys. 
Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisija vaidina svarbų vaidmenį kvalifikacinių auditorių egzaminų organizavime atlikdama šias funkcijas: tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų programas, tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų užduotis ir jų vertinimo metodika, tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimus.
Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos narių darbas vyksta LAR patalpose.
 
Auditorių, pageidaujančių dalyvauti Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos darbe, prašome iki 2014 m. vasario 10 d., 12 val. teikti prašymus Lietuvos auditorių rūmams, el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.
Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų kokybę.

Užuojauta

2014-01-16
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia auditorę Alminą Gužienę dėl mamos mirties.

Dėl Etikos komiteto

2014-01-15
2013 m. gruodžio 13 d. vykusiame visuotiniame Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) narių susirinkime buvo išrinkti nauji LAR etikos komiteto nariai: Laima Adamonienė, Ona Dadonienė, Laima Gerikienė, Ingrida Pūrienė, Jovita Siniauskienė, Asta Štreimikienė, Dalia Vinauskienė.

2014 m. sausio 14 d. naujasis komitetas pradėjo savo darbą – vyko pirmasis LAR etikos komiteto posėdis. LAR etikos komiteto kadencija – 3 metai. LAR etikos komiteto pirmininke balsų dauguma buvo išrinkta Dalia Vinauskienė (sprendimas bus tvirtinamas artimiausiame LAR prezidiumo posėdyje), pirmininkės pavaduotoja tapo Jovita Siniauskienė.

Etikos komiteto veiklos tikslai yra šie: tobulinti etiško elgesio audito srityje reglamentavimą; bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, siekiant teisės aktų vykdymo aiškumo; šviesti visuomenę, aiškinant etiško elgesio audito srityje reglamentavimą; skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, skatinant etišką elgesį audito srityje.

Etikos komitetas atlieka šias funkcijas:
 • vadovaudamasis etinėmis nuostatomis, padeda LAR prezidiumui, kitiems LAR komitetams, auditoriams, ugdyti demokratiškumą, derinti įvairius požiūrius, siekti moralinės santarvės ir žmogiškų tarpusavio santykių;
 • nagrinėja LAR prezidiumo ir kitų LAR komitetų pateiktą informaciją apie Etikos kodekso pažeidimus;
  koordinuoja Etikos kodekso, jo pakeitimų ir komentarų vertimą, juos vertina, rengia rekomendacijas ir teikia konsultacijas;
 • atsako į auditorių, LAR prezidiumo, Auditorių garbės teismo ir kitų LAR komitetų paklausimus dėl Etikos kodekso taikymo auditorių profesinėje veikloje;
 • teikia siūlymus LAR prezidiumui, Auditorių garbės teismui, kitiems LAR komitetams, auditoriams dėl Etikos kodekso reikalavimų įgyvendinimo;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su Etikos kodekso vertinimu ir laikymosi priežiūra, bei su komiteto ir LAR tikslų siekimu.
LAR etikos komitetas primena ir prašo visais klausimais, susijusiais su profesine etika ir Etikos kodekso taikymu, kreiptis į LAR etikos komitetą. Juk su profesine etika susijusios situacijos yra visos auditorių visuomenės reikalas. Komiteto nariai išnagrinės Jūsų paklausimą ir stengsis padėti rasti profesinei etikai neprieštaraujančius ir Jūsų profesinei veiklai tinkamus sprendimus, pateiks komiteto nuomonę bei paaiškinimą, vadovaujantis Etikos kodekso nuostatomis. Jūsų nuomonių, situacijų bei paklausimų laukiame el. paštu etika@lar.lt.    

Kviečiame aktyviai dalyvauti 2014 m. Užduočių rengimo komisijos darbe

2014-01-14
Dirbdami Užduočių rengimo komisijoje, auditoriai atlieka svarbų vaidmenį kvalifikacinių auditorių egzaminų organizavime, t.y. atrenka ir pakoreguoja paruoštas minėtų egzaminų užduotis ir teikia jas Egzaminų komisijos tvirtinimui. Užduočių rengimo komisijos nariai turi galimybę atnaujinti savo žinias informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų, verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo pagrindinių principų, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito srityse.
Užduočių rengimo komisijos narių darbas vyksta LAR patalpose, Užduočių rengimo komisijos nariams sudaromos reikiamos sąlygos darbui, pagal sutartis darbas yra apmokamas.
Auditorių, pageidaujančių dalyvauti 2014 m. Užduočių rengimo komisijos darbe, prašome iki 2014 m. vasario 10 d., 12 val. teikti prašymus Lietuvos auditorių rūmams, el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.
Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų kokybę.

Patvirtinti teisės aktai

2014-01-13
Informuojame, kad Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas 2013 m. gruodžio 2 d. patvirtino šiuos teisės aktus, kurie įsigaliojo 2013 m. gruodžio 11 d.:
 • Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą, kuris nustato skundų dėl finansinių ataskaitų audito bei kitų vadovaujantis profesiniai standartais teikiamų paslaugų kokybės pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų apskundimo tvarką;
-Audito, išskyrus finansinių ataskaitų rinkinio ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą, kuriam taikomi šie Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai audito standartai: 800-asis „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas“, 805-asis „Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas“.
-Užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų, kurioms taikomi Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių standartai, tarptautiniai peržiūros užduočių standartai ir tarptautiniai susijusių paslaugų standartai bei susiję praktiniai nurodymai.

Dėl 2014-01-20 Prezidiumo posėdžio Nr. 1

2014-01-13
Kviečiame susipažinti su 2014 m. sausio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 1 darbotvarke.
 • 1 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.