Vardas, pavardė Pareigos 
Rita JodelienėPirmininkė
Petronėlė Jonušaitė Pirmininkės pavaduotoja 
Gediminas KarazijaNarys
Edita MalūkienėNarė
Arnoldas MasalskisNarys
  Jurgita Matulaitienė  Narė
Dalia VinauskienėNarė

Elektroninis paštas: etika@lar.lt