Ekspertų ir vertintojų komisija – komisija, kurios tikslas pateikti pastabas ar komentarus dėl egzamino užduočių ir įvertinti egzaminuojamų kandidatų į auditorius egzamino darbus.  

Ekspertų ir vertintojų komisijos nariai ir jos pirmininkas skiriami LAR direktoriaus įsakymu. Ekspertų ir vertintojų komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Ekspertų ir vertintojų komisija sudaroma kiekvienam egzaminui atskirai. Ekspertų ir vertintojų komisijos nariai turi būti apskaitos, finansų, audito, mokesčių ar teisės specialistai. Ekspertų ir vertintojų komisija su egzamino užduotimis susipažįsta egzamino dieną. Ekspertų ir vertintojų komisija kandidatų į auditorius egzamino darbus vertina tą pačią dieną, kai vyksta Egzaminas. Ekspertų ir vertintojų komisijos narių darbas yra apmokamas. Su Ekspertų ir vertintojų komisijos nariais sudaromos paslaugų teikimo sutartys.

Ekspertų ir vertintojų komisijos pareigos:
  • pateikti Išvadas ir pasiūlymus;
  • įvertinti visų kandidatų į auditorius egzamino darbus, išskyrus egzamino darbo dalį, kuri parašyta nesilaikant Kvalifikacinių Lietuvos auditorių rūmų narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašo 75 punkte nurodytų reikalavimų;
  • netikrinti kandidato į auditorius egzamino darbo, pažymėto kaip numatyta Kvalifikacinių Lietuvos auditorių rūmų narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašo 75.3 punkte;
  • netikrinti kandidato į auditorius egzamino darbo, kuriam egzamino metu ant kandidato į auditorius egzamino darbo voko buvo užrašyta „Pastaba“;
  • kiekvienam kandidatui į auditorius surašyti individualų jo egzamino darbo įvertinimo protokolą;
  • surašyti kandidatų į auditorius egzamino darbų vertinimo ataskaitą;
  • laikytis konfidencialumo reikalavimų.
Kvalifikacinių Lietuvos auditorių rūmų narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos apraša(suderintas su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), VIII skyrius.
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2019-10-25