LAR organų sklandų darbą ir LAR einamąją veiklą techniškai užtikrina LAR administracija. LAR administraciją sudaro LAR direktorius ir kiti LAR darbuotojai.