Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo tradicija gyva nuo Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) įkūrimo pradžios. LAR nuolat kviečia kitų šalių asociacijų ir institucijų ekspertus pasidalinti įvairiapuse patirtimi. Savo ruožtu, LAR atstovai vyksta į užsienio stažuotes, mokymus, rengia pranešimus užsienio svečiams tiek Lietuvoje, tiek ir kitų šalių asociajacijų ir institucijų organizuojamuose susitikimuose / konferencijose. Laikui bėgant, LAR tarptautiniai ryšiai plėtėsi, kito tarptautinio bendradarbiavimo tradicijos. 2008 m. LAR tapo tikruoju Tarptautinės buhalterių federacijos (International Federation of Accountants, IFAC) nariu, o 2008 m. – Europos buhalterių federacijos (Accountancy Europe, AcE) nariu.

Siekdami gilinti žinias ir ugdyti profesinę kompetenciją, LAR palaiko glaudžius ryšius su įvairiomis kitų šalių profesinėmis asociacijomis: