Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Audito komitetas

Audito komitetas


 Audito komitetas yra kolegialus LAR organas, sudaromas LAR Prezidiumo nutarimu 3 metų laikotarpiui.

Šio komiteto tikslai:
 • siekti tobulinti audito veiklos reglamentavimą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant teisės aktų vykdymo aiškumo; 
 • šviesti visuomenę aiškinant audito veiklos  reglamentavimą;
 • skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, tobulinant audito veiklos sistemą, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Audito komitetas atlieka šias funkcijas:
 • analizuoja Lietuvos audito veiklos reglamentavimą;
 • teikia pasiūlymus dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
 • teikia pastabas dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų;
 • peržiūri ir teikia pastabas dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo išaiškinimų ir audito atlikimo metodinių rekomendacijų;
 • peržiūri ir teikia pastabas dėl tarptautinių audito standartų ir kitų profesinių standartų vertimų;
 • teikia pasiūlymus dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo programos ir temų;
 • valstybinėms institucijoms teikia pastabas dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo išaiškinimų ir komentarų bei audito atlikimo metodinių rekomendacijų, siekiant didesnio jų aiškumo ir lengvesnio praktinio taikymo;
 • teikia išaiškinimus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR organų ir LAR narių paklausimus dėl audito veiklos;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su komiteto ir LAR tikslų siekimu.

 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2014-07-022020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.