SVARBU: Ką reikia žinoti apie kvalifikacijos kėlimą
 
Auditorius privalo nuolat kelti profesinę kvalifikaciją auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose (LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 36 str. 2 d. 2 p.) ir per kiekvienus vienus paskui kitą einančius 3 kalendorinius metus išklausyti:
     
ne mažiau kaip 120 ak. val. kursų 
iš kurių ne mažiau kaip 48 valandos (40 proc. visų valandų) 
privalomos iš programos I dalyje išvardintų temų sąrašo
(
Lietuvos auditorių rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo 1 priedas) 


įskaitant temas korupcijos,
užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius,
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais


      Svarbu: jei auditorius:

teikia užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas
,


atlieka reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą
ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą

privaloma išklausyti temas ir  dėl profesinių standartų ir jų taikymo 
(privalomų išklausyti profesinių standartų sąrašas)
 

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2023-08-09