Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Kvalifikacijos kėlimas


Auditorius privalo nuolat kelti profesinę kvalifikaciją auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose (per kiekvienus vienus paskui kitą einančius 3 metus išklausyti ne mažiau kaip 120 valandų kursų arba išeiti lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą). (LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 36 str. 2 d. 2 p.).
 
Auditorius per kiekvienus vienus paskui kitą einančius 3 kalendorinius metus privalo išklausyti:
1. ne mažiau kaip 120 akademinių valandų (toliau – valandos) auditorių kursų arba išeiti lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą (toliau auditorių kursai ir lygiavertis profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursas – kvalifikacijos kėlimo kursai), iš kurių ne mažiau kaip 48 valandas (40 proc. visų valandų) privalomos iš programos I dalyje išvardintų temų sąrašo (Lietuvos auditorių rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo 1 priedas);
2. iš 120 valandų įskaitant temas korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;
3. jeigu auditorius teikia užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas, atlieka reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą, – įskaitant temas ir dėl profesinių standartų ir jų taikymo.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2019-09-30



Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.