Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Kvalifikacijos kėlimas


Auditorius privalo nuolat kelti profesinę kvalifikaciją auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose (per kiekvienus vienus paskui kitą einančius 3 metus išklausyti ne mažiau kaip 120 valandų kursų arba išeiti lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą). (LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 36 str. 2 d. 2 p.).
 
Auditorius per kiekvienus vienus paskui kitą einančius 3 kalendorinius metus privalo išklausyti:
1. ne mažiau kaip 120 akademinių valandų (toliau – valandos) auditorių kursų arba išeiti lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą (toliau auditorių kursai ir lygiavertis profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursas – kvalifikacijos kėlimo kursai), iš kurių ne mažiau kaip 48 valandas (40 proc. visų valandų) privalomos iš programos I dalyje išvardintų temų sąrašo (Lietuvos auditorių rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo 1 priedas);
2. iš 120 valandų įskaitant temas korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;
3. jeigu auditorius teikia užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas, atlieka reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą, – įskaitant temas ir dėl profesinių standartų ir jų taikymo.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2019-09-302020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.