LAR nariai moka visuotiniame LAR narių susirinkime nustatyto dydžio LAR nario mokestį, o audito įmonės vadovaujantis LR audito įstatymu kasmet moka atskaitymus LAR nuo gautų pajamų už atliktą auditą.
LAR teikia tokias paslaugas kaip kvalifkacijos kėlimo kursų organizavimas bei pažymų dėl auditoriaus nuobaudų ar drausminių nuobaudų, audito įmonių drausminių nuobaudų ir kt., išdavimo LAR nariams. 

 

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2014-07-02