Visuotiniame LAR narių susirinkime, vykusiame 2008 m. rugsėjo 12 d., nutarta:
8.1. Patvirtinti ½ (vieną antrąją) minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio metinį LAR nario mokestį skaičiuojant nuo LAR finansinių metų prasidedančių 2008 m. liepos 1 d.
8.2. Nustatyti LAR nario mokesčio sumokėjimo LAR datas: iki vasario 1 d. už pirmą kalendorinių metų pusmetį sumokama ¼ MMA (taikant MMA dydį galiojantį vasario 1 d.) ir iki lapkričio 1 d. už antrą kalendorinių metų pusmetį sumokama ¼ MMA (taikant MMA dydį galiojantį lapkričio 1 d.).

Visuotiniame LAR narių susirinkime, vykusiame 2011 m. gruodžio 9 d. nutarta:
9.1. Nustatyti, kad auditoriams, kurie ne visus kalendorinius metus yra įrašyti į auditorių sąrašą, nario mokestis skaičiuojamas proporcingai įrašymo auditorių sąraše laikui skaičiuojant mėnesių tikslumu.
9.2. Nustatyti, kad asmenų, įrašytų į auditorių sąrašą einamąjį pusmetį, nario mokestis turi būti sumokėtas per 1 mėnesį nuo įrašymo į auditorių sąrašą dienos arba iki to pusmečio nario mokesčio mokėjimo termino, t. y. vasario 1 d. arba lapkričio 1 d.

Atsiskaitymas:
Mokėjimo pavedimas atliekamas į Lietuvos auditorių rūmų (į. k. 125262221) a/s Nr. LT03 7044 0600 0143 2346, esančią AB SEB banke (pavedime nurodykite auditoriaus, kurio nario mokestis mokamas, vardą ir pavardę, „Nario mokestis“).

Savo nario mokesčio mokėtiną sumą arba susidariusią permoką galite sužinoti prisijungę su savo slaptažodžiu ir spustelėję šią nuorodą LAR nario mokesčio apskaita. Paskutiniai pakeitimai – 2024 04 30.