Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Atlikto audito kokybės peržiūros


Viena iš pagrindinių Lietuvos auditorių rūmų vykdomų funkcijų – atlikto audito kokybės užtikrinimas. Ši funkcija, atsižvelgiant į Audito direktyvą ir Audito įstatymo reikalavimus, yra įgyvendinama Lietuvos auditorių rūmų kartu su Audito ir apskaitos tarnyba. Lietuvos auditorių rūmų funkcijas, susijusias su audito kokybės užtikrinimu atlieka kolegialus Lietuvos auditorių rūmų organas – Audito kokybės kontrolės komitetas.
 
Siekiant užtikrinti auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybę, Lietuvos auditorių rūmai organizuoja atlikto audito kokybės peržiūras taip, kad ne rečiau kaip kartą per 6 metus būtų patikrinti visi auditoriai ir audito įmonės, o auditoriai ir audito įmonės, atlikusios viešojo intereso įmonių auditą, arba, kurių atlikto audito kokybės peržiūros ir (ar) tyrimo metu buvo nustatyta audito atlikimo trūkumų – ne rečiau kaip kartą kas 3 metus.

Lietuvos auditorių rūmai kiekvienais metais teikia Audito ir apskaitos tarnybai tvirtinti metinius auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planus bei atsako už šių planų faktinį įvykdymą. Atlikto audito kokybės peržiūras atlieka auditoriai kontrolieriai, kuriuos tvirtina ir atšaukia Audito ir apskaitos tarnyba Lietuvos auditorių rūmų teikimu.

Auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūros atliekamos vadovaujantis Audito ir apskaitos tarnybos patvirtinta Atlikto audito kokybės peržiūros metodika. Pagal šios metodikos reikalavimus auditorius kontrolierius turi siekti, kad atlikto audito kokybės peržiūrai parenkamos užduotys atspindėtų visas auditoriaus audituotas veiklos sritis ir kad atlikto audito kokybės peržiūra atskleistų galimus trūkumus. 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2014-07-09

LAR vasaros konferencija 2020 m. rugsėjo 11 d.
Visuotinis LAR narių susirinkimas
2020 m. gruodžio 18 d.

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.