Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Atlikto audito kokybės peržiūros


Viena iš pagrindinių Lietuvos auditorių rūmų vykdomų funkcijų – atlikto audito kokybės užtikrinimas. Ši funkcija, atsižvelgiant į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau - Audito įstatymas) reikalavimus, yra įgyvendinama Lietuvos auditorių rūmų kartu su Audito įstatymo 1 straipsnio 1 dalies punkte numatyta Įstaiga (Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - AVNT)). Lietuvos auditorių rūmų funkcijas, susijusias su audito kokybės užtikrinimu atlieka kolegialus Lietuvos auditorių rūmų organas – Kokybės kontrolės komitetas.
 
Siekiant užtikrinti auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybę, Lietuvos auditorių rūmai organizuoja atlikto audito kokybės peržiūras taip, kad ne rečiau kaip kartą per 6 metus būtų patikrinti visi auditoriai ir audito įmonės, o auditoriai ir audito įmonės, kurių atlikto audito kokybės peržiūros, pažeidimo tyrimo ir (ar) audito kokybės tyrimo metu buvo nustatyta audito atlikimo trūkumų – ne rečiau kaip kartą kas 3 metus.

Lietuvos auditorių rūmai kiekvienais metais suderinę su AVNT tvirtina metinius auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planus bei atsako už šių planų faktinį įvykdymą. Atlikto audito kokybės peržiūras atlieka auditoriai kontrolieriai, kurių kandidatūras suderinus su AVNT tvirtina Lietuvos auditorių rūmai.

Auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūros atliekamos vadovaujantis AVNT patvirtinta Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašu. Pagal šios tvarkos aprašo reikalavimus auditorius kontrolierius turi siekti, kad atlikto audito kokybės peržiūrai parenkamos užduotys atspindėtų visas auditoriaus audituotas veiklos sritis ir kad atlikto audito kokybės peržiūra atskleistų galimus trūkumus. 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2020-08-10 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.