Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Egzaminų komisija

Egzaminų komisija


Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisija skiriama trejiems metams. Komisiją sudaro 7 nariai: 4 narius, iš jų ir pirmininką, skiria Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 3 narius – Lietuvos auditorių rūmai. Lietuvos Respublikos finansų ministras tvirtina komisijos personalinę sudėtį.

Komisija savo veikloje privalo vadovautis šiais principais:
  • Objektyvumo – komisijos narių darbas, nutarimų priėmimas turi būti nešališkas;
  • Nepriklausomumo – komisijos nariai, atlikdami savo pareigas komisijoje, turi būti nepriklausomi nuo trečiųjų asmenų įtakos, o nutarimų priėmimui neturi būti daroma poveikio;
  • Konfidencialumo – konfidenciali informacija negali būti viešinama ar perduodama tretiesiems asmenims;
  • Profesionalumo – komisijos nariai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir savarankiškai kelti kvalifikaciją;
Komisija atlieka šias funkcijas:
  • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų programas;
  • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų užduotis ir jų vertinimo metodiką;
  • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimus.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2017-04-052020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.