Tarptautinės buhalterių federacijos išleistus standartus anglų kalba rasite paspaudę čia.

TARPTAUTINIAI AUDITO STANDARTAI (TAS)
--------------
TARPTAUTINIAI KOKYBĖS VALDYMO STANDARTAI (TKVS) 
2-asis tarptautinis kokybės valdymo standartas „Užduoties kokybės peržiūros“, galioja 2022 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditams ir peržiūroms, kitoms užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotims (lietuvių kalba)

--------------
KITI TARPTAUTINIAI STANDARTAI

--------------SVARBU! Standartų pakeitimai, kurie dar neįsigaliojo ir dar nėra išversti, skelbiami Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) svetainėje: 


Instrukcija. Pirmiausia būtina registracija TBF svetainėje. 
Norint rasti pakeistus standartus, "Filter by" skiltyje reikia pasirinkti:
  1. Publication type -> Handbooks, Standards, and Pronouncements
  2. Source -> IAASB
  3. Spausti "Search".
  4. Žemiau pateikiami visi su standartais susiję pakeitimai.
Norint sužinoti šiuo metu svarstomus projektus, "Filter by" skiltyje reikia pasirinkti:
  1. Publication type -> Exposure Drafts and Consultation Papers.
  2. Source -> IAASB
  3. Spausti "Search".
  4. Žemiau pateikiami visi su standartais susiję pakeitimai.

--------------Tarptautiniai audito standartai (Dėmesio: privalomi taikyti atliekant iki 2022 m. gruodžio 15 d. ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba)

Tarptautiniai audito standartai (Dėmesio: privalomi taikyti atliekant iki 2021 m. gruodžio 15 d. ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba)

Tarptautiniai audito standartai (Dėmesio: privalomi taikyti atliekant iki 2015 m. gruodžio 15 d. ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba) 
--------------
Tarptautiniai audito standartai (Dėmesio: leidžiami taikyti atliekant iki 2009 m. gruodžio 15 d. prasidėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba) 
--------------

Nacionaliniai audito standartai (Dėmesio: leidžiami taikyti atliekant iki 2009 m. sausio 1 d. prasidėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą)