Lietuvos auditorių rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (suderintas su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR finansų ministerijos)
 
AVNT parengtos ir patvirtintos tvarkos
 
Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
 
 
 
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos parengtos Buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklės
 
 
-------------- 
Neaktualūs reglamentai

Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (suderintas su Audito ir apskaitos tarnyba, įsigalioja nuo 2013 m. vasario 8 d., pakeistas 2013 m. lapkričio 11 d.) 
(suderintas su Audito ir apskaitos tarnyba, galiojo iki 2013-09-23)
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2021-01-14