LAR parengtos tvarkos, suderintos su AVNT (LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 str. 1 d.)
 
 
Elektroninio audito įmonių metinių ataskaitų pateitkimo sistema (skirta audito įmonių metinių ataskaitų pildymui ir pateikimui LAR)
 
 
Pareigų ir atsakomybės pasidalijimo atliekant jungtinį finansinių ataskaitų auditą (jungtinio audito) tvarkos aprašas (suderintas su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
 
AVNT parengtos ir patvirtintos tvarkos (LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 str. 2 d.)

Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
Nepriklausomumo nuo audituojamos įmonės, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
Auditorių ir audito įmonių darbo organizavimo ir audito įmonės vidaus organizacinės struktūros reikalavimų tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
 
 -------------- 
Neaktualūs reglamentai


 
 
Audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą tvarkos aprašas (suderintas su Audito ir apskaitos tarnyba, galiojo iki 2013-09-23)
 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2022-06-27