Atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimas
 
Finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo Lietuvos auditorių rūmuose tvarkos aprašas (suderintas su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
Priedas. Auditoriaus kontrolieriaus patvirtinimas ir pasižadėjimas

Nepriklausomumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos aprašas (suderintas su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
1 priedas. Konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi pasižadėjimas
2 priedas. Nepriklausomumo deklaracija

Atlikto audito kokybės peržiūrų metu surinktos medžiagos saugojimo tvarkos aprašas

Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)

Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.)
 
Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimai (patvirtinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimai (patvirtinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.)
 
Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) 
 
Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, jį atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
Pranešimų apie galimus pažeidimus teikimo, pažeidimų tyrimo atlikimo, tyrimą atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
 
 
--------------
Kitų paslaugų kokybės užtikrinimas
 
 
--------------
Neaktualūs teisės aktai


Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimai (patvirtinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)

Atlikto audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimo Lietuvos auditorių rūmuose tvarkos aprašas (suderintas su Audito ir apskaitos tarnyba, įsigaliojo nuo 2009-08-09)

 
Atlikto audito kokybės peržiūros metodika (patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos)
1 PRIEDAS Audito įmonės duomenys. (216-09-20 versija)
3 15 16 PRIEDAS KKK klausimynas. (216-09-20 versija)
4 5 7-14 17 PRIEDAI CD klausimynas (EUR) (216-10-06 versija) 
 
Atlikto audito tyrimo metodika (patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos)
 
 
_______________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2023-02-03