Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Egzaminai


Kvalifikacinius auditoriaus egzaminus (toliau - egzaminas) rengia Lietuvos auditorių rūmai ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.
Einamųjų metų egzaminams laikyti dokumentai priimami nuo balandžio 1 dienos iki balandžio 20 dienos Lietuvos auditorių rūmuose.

Egzaminų tikslas – įvertinti egzaminus laikančių asmenų teorines žinias, reikalingas auditoriaus darbui, ir gebėjimą tas žinias pritaikyti praktikoje.

Laikomi šie egzaminai:
  • bendrasis,
  • teisės,
  • mokesčių,
  • apskaitos
  • audito.
Bendrasis egzaminas laikomas iš šių sričių:
  • informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų;
  • verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos;
  • matematikos ir statistikos;
  • įmonių finansų valdymo pagrindinių principų.
Bendrąjį egzaminą visą ar kelias sritis galima ne tik laikyti LAR rengiamų kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų metu, bet ir užsiskaityti (Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašas).

Kiekvieno egzamino trukmė – 4 astronominės valandos.

Atkreipiame dėmesį į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – LRFAAĮ) nuostatas dėl laikotarpio, per kurį reikia išlaikyti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus.  
Egzaminus reikia išlaikyti per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos. Asmuo, neišlaikęs kvalifikacinių auditoriaus egzaminų, gali juos pakartotinai laikyti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių. Egzaminų perlaikymo skaičius neribojamas.
LRFAAĮ 9 straipsnio 4 punkto* nuostatos traktuotinos, kaip išdėstyta toliau: jeigu laikantysis per 2011 – 2017 m. laikotarpį (per 7 metus) neišlaikė visų likusiųjų neišlaikytų egzaminų, panaikinami visi iki 2011 m. ir per 2011 m. išlaikyti egzaminai. Kiekvienais po 2017 m. einančiais metais panaikinami egzaminai, išlaikyti po 2011 m., pavyzdžiui, po 2018 m. panaikinami 2012 m. išlaikyti egzaminai.

*
LRFAAĮ 9 straipsnio 4 punktas „yra išlaikęs kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos“.  Pastaba. Išlaikytų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų laikotarpis, nurodytas 9 straipsnio 4 punkte, skaičiuojamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.( TAR., 2016-29408). Įstatymas įsigaliojo 2017 m. kovo 1 d.  

Asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu, kurį tvirtina Egzaminų komisija, apeliacijas, taip pat skundus dėl Lietuvos auditorių rūmų atsisakymo netikrinti žinių iš bendrojo egzamino numatytų sričių nagrinėja Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2017-03-31
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.