Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Egzaminai


Kvalifikacinius auditoriaus egzaminus (toliau - egzaminas) rengia Lietuvos auditorių rūmai ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.
Einamųjų metų egzaminams laikyti dokumentai priimami nuo balandžio 1 dienos iki balandžio 20 dienos Lietuvos auditorių rūmuose.
Pastaba. Asmenis, pirmą kartą teikiančius dokumentus ir turinčius pateikti originalus sutikrinimui, prašome susisiekti su mokymų organizavimo specialiste Vilma Meškauskiene (tel. +370 609 11952 arba el. paštu vilma.meskauskiene@lar.lt) dėl sutikrinimo laiko organizavimo.

Egzaminų tikslas – įvertinti egzaminus laikančių asmenų teorines žinias, reikalingas auditoriaus darbui, ir gebėjimą tas žinias pritaikyti praktikoje.

Laikomi šie egzaminai:
  • bendrasis,
  • teisės,
  • mokesčių,
  • apskaitos
  • audito.
Bendrasis egzaminas laikomas iš šių sričių:
  • informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų;
  • verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos;
  • matematikos ir statistikos;
  • įmonių finansų valdymo pagrindinių principų.
Bendrąjį egzaminą visą ar kelias sritis galima ne tik laikyti LAR rengiamų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų metu, bet ir užsiskaityti (Kvalifikacinių LAR narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašas).

Kiekvieno egzamino trukmė – 4 astronominės valandos.

Atkreipiame dėmesį į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – LRFAAĮ) nuostatas dėl laikotarpio, per kurį reikia išlaikyti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus.  
Egzaminus reikia išlaikyti per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos. Asmuo, neišlaikęs kvalifikacinių auditoriaus egzaminų, gali juos pakartotinai laikyti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių. Egzaminų perlaikymo skaičius neribojamas.
LRFAAĮ 9 straipsnio 4 punkto* nuostatos traktuotinos, kaip išdėstyta toliau: jeigu laikantysis per 2016 – 2022 m. laikotarpį (per 7 metus) neišlaikė visų likusiųjų neišlaikytų egzaminų, panaikinami visi iki 2016 m. ir per 2016 m. išlaikyti egzaminai. Kiekvienais po 2022 m. einančiais metais panaikinami egzaminai, išlaikyti po 2016 m., pavyzdžiui, po 2023 m. panaikinami 2017 m. ir prieš 2017 m. išlaikyti egzaminai.

*
LRFAAĮ 9 straipsnio 4 punktas „yra išlaikęs kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos“.  Pastaba. Išlaikytų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų laikotarpis, nurodytas 9 straipsnio 4 punkte, skaičiuojamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.( TAR., 2016-29408). Įstatymas įsigaliojo 2017 m. kovo 1 d.  

Asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu, kurį tvirtina Egzaminų komisija bei Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo atsisakymo netikrinti žinių iš bendrojo egzamino numatytų sričių turi teisę pateikti skundą Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, jos nustatyta tvarka.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2022-03-31 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.