LR teisės aktai – Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys auditą, ir kiti su auditu susiję teisės aktai.
 
Aktualūs reglamentai – šioje skiltyje pateikami galiojantys ES dokumentai, susiję su auditu: direktyvos, reglamentai, EK sprendimai ir pan.
 
Neaktualūs reglamentai – šioje skiltyje pateikami negaliojantys ES dokumentai, susiję su auditu.
   
TBF leidiniai – šioje skiltyje pateikiami Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) išleisti leidiniai (išskyrus Buhalterių profesionalų etikos kodeksą ir tarptautinius audito ir kitus susijusius standartus), LAR išversti į lietuvių kalbą. Visus leidinius anglų kalba galite rasti TBF interneto svetainėje www.ifac.org, skiltyje Publications & Resources.
 
Accountancy Europe leidiniai – šioje skiltyje pateikiami Europos buhalterių federacijos (Accountancy Europe) išleisti leidiniai, LAR išversti į lietuvių kalbą. Visus leidinius anglų kalba galite rasti Accountancy Europe interneto svetainėje www.accountancyeurope.eu, skiltyje Publications.

Audito komiteto veikla – šioje skiltyje pateikiami Audito komiteto parengti atsakymai į paklausimus, išaiškinimai ir pranešimai auditorių bendruomenei. Išsamią informaciją apie Audito komiteto veiklą rasite čia.
 
Politinių organizacijų ir analitinių centrų patikrinimas – šioje skiltyje pateikiami su politinių partijų auditu susiję dokumentai.
 
Reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinės gairėsšioje skiltyje pateikiami energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytojų auditui skirti dokumentai.
 
Licencijuotos veiklos patikrinimas – šioje skiltyje pateikiami su gamintojų ir importuotojų organizacijų licencijuotos veiklos patikrinimu susiję dokumentao, pvz., ataskaita dėl pastebėtų faktų, laiškas vadovybei ir pan.

Etikos komiteto veikla  šioje skiltyje pateikiami Etikos komiteto parengti atsakymai į paklausimus, išaiškinimai ir pranešimai auditorių bendruomenei. Išsamią informaciją apie Etikos komiteto veiklą rasite čia.

Kita LAR parengta informacija – šioje skiltyje pateikiami Audito kokybės kontrolės komiteto, Etikos komiteto pranešimai ir kita LAR išleista medžiaga, pvz. auditoriaus išvados 30 atvejų analizė.
 
Kitų institucijų parengta informacija – šioje skiltyje paetikiama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos ir kitų institucijų informacija.