LAR svetainėje talpinama literatūra, kuria gali naudotis visi LAR nariai, auditoriaus padėjėjai ir kiti, kuriems literatūra yra aktuali:
  • LAR turima literatūra – pateikiamas LAR turimos literatūros sąrašas. Šiais leidiniais galite naudotis atvykę į LAR, atskirai susitarus leidiniai duodami išsinešti.
  • Naudingi straipsniai – pateikiami LAR narių ir kitų profesinių organizacijų (pvz., IFAC, Accountancy Europe ir pan.), kurių nariais LAR yra ir su kuriomis LAR bendradarbiauja, parengti straipsniai audito, apskaitos ir kitomis profesinėmis temomis.
  • Konferencijų medžiaga - čia pateikiami LAR rengiamų konferencijų pranešimai.
  • LAR leidiniai - čia pateikiami LAR rengti leidiniai, audito, užtikrinimo ir kitomis profesinėmis temomis.