LAR narių parengti straipsniai – pateikiami LAR narių parengti ir paskelbti straipsniai.
 
Kitų profesinių organizacijų straipsniai – pateikiami LAR į lietuvių kalbą išversti kitų profesinių organizacijų, kurių nariais LAR yra arba su kuriais LAR bendradarbiauja - IFAC, Accountancy Europe, ICAEW ir pan.