2015 m. spalio 15 d. Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR) sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Audito įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant profesinio efektyvumo ir konkurencingumo“
 
Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2015 m. liepos 25 d., projekto veiklos buvo vykdomos 26 mėn. Projekto vertė – 1 093 205,22 Eur, iš jų 765 243,57 Eur sudarė Europos Sąjungos parama, LAR  ir projekto partneriai, skyrė 327 961,65 Eur. 
 
Projekto tikslas - kelti audito įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, tobulinti žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie audito įmonių reikmių ir darbo rinkos bei audito sistemos pokyčių. 
 
Iš viso projekte dalyvavo 470 dalyvių iš 91 audito įmonės. Mokymus sėkmingai baigė ir pažymėjimus įgijo 463 projekto dalyviai. 
 
Projekto dalyviai 2014  - 2015 m. kėlė kvalifikaciją audito ir apskaitos profesinėje bei organizacinių kompetencijų ugdymo srityse. Pasiūlytas iš tiesų platus mokymų spektras. Profesinėje srityje auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai ir kiti audito įmonių darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos – ACCA – mokymuose ir laikyti egzaminus ACCA kvalifikacijai įgyti. Dalyviams buvo pasiūlytos 35 audito srities mokymų temos, 15 apskaitos srities mokymo temų, 27 mokesčių srities mokymo temos ir 4 informacinių technologijų srities mokymo temos. Iš viso profesinės srities mokymuose dalyvavo 379 projekto dalyvis.  
 
Net 97 projekto dalyviai turėjo unikalią galimybę kelti kvalifikaciją Londone organizuotuose trijų dienų kursuose „Susijusios paslaugos“. Šie mokymai projekte buvo numatyti siekiant gilinti Lietuvos auditorių rūmų narių darbuotojų specializuotas profesines žinias ir įgūdžius teikiant klientams užtikrinimo, peržvalgos ir susijusių paslaugas pagal Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimų standartų valdybos parengtus ir patvirtintus tarptautinius užtikrinimo užduočių, tarptautinius peržiūros užduočių, tarptautinius susijusių paslaugų standartus ir susijusius praktinius nurodymus. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos rinkoje minėtos paslaugos nėra stipriai išvystytos, išvykstamieji mokymai Londone leido maksimaliai perimti lyderiaujančios rinkos patirtį šiose srityse. 
 
Nebuvo pamirštos ir ne mažiau svarbios vadybinės kompetencijos: 237 projekto dalyviai gilino žinias verslo planavimo ir organizavimo, vadybinių kompetencijų ugdymo srityse. Aktualiausi dalyviams buvo laiko valdymo, emocijų valdymo, komandų formavimo, darbuotojų pažinimo mokymo kursai. 74 projekto dalyviai dalyvavo seminaruose, kuriuose susipažino su moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo praktiniais aspektais. 
 
Projekto dalyviai gilino ir anglų kalbos žinias: net 147 audito įmonių darbuotojai išklausė nuo specializuotus, finansų sektoriui ir audito įmonių specifikai pritaikytus verslo anglų kalbos kursus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
soc fondas.png
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2015-11-16