AUDITORIŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSŲ ,,SUSIJUSIOS PASLAUGOS“ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
Pirkimo Nr. 162750

2015 m. balandžio 28 d. paskelbtas pirkimas „Auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų „Susijusios paslaugos“ organizavimo ir vykdymo paslaugos“, vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu.  
Su informacija apie pirkimą galite susipažinti čia:


AUDITORIŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSŲ ,,SUSIJUSIOS PASLAUGOS“ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
Pirkimo Nr. 151686

2014 m. birželio 27 d. pasirašyta sutartis dėl auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų ,,Susijusios paslaugos" organizavimo ir vykdymo paslaugų Nr. 26 su UAB ,,Cesim". Preliminari sutarties vertė - 346.800,00 Lt.
Su informacija apie pirkimą galite susipažinti čia:
Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartį
Informacija apie sudarytas sutartis
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

APSKAITININKŲ MOKYMŲ TARPTAUTINEI KVALIFIKACIJAI ĮGYTI PASLAUGŲ PIRKIMAS   

Pirkimo Nr. 147093
 
2014 m. vasario 11 d. pasirašyta apskaitininkų mokymų tarptautinei ACCA kvalifikacijai įgyti paslaugų pirkimo sutartis Nr. 1 su UAB ,,PricewaterhouseCoopers“. Preliminari sutarties vertė – 381.200,00 Lt.
Su informacija apie pirkimą galite susipažinti čia:
Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis
Informaciją apie sudarytas sutartis
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

PROJEKTO ,,AUDITO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS SIEKIANT PROFESINIO EFEKTYVUMO IR KONKURENCINGUMO" NR. VP1-1.1-SADM-01-K-02-281 MOKYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS   
Pirkimo Nr. 143386
 
2013 m. gruodžio 12 d. pasirašyta specializuotų profesinių mokymo paslaugų sutartis Nr. 64 su UAB ,,Cesim". Preliminari sutarties vertė: 1.645.000,00 Lt 2013 m. gruodžio 30 d. pasirašyta verslo anglų kalbos mokymo paslaugų sutartis Nr. 66 su VšĮ ,,Užsienio kalbų mokymo centras". Preliminari sutarties vertė: 129.948,00 Lt
Su informacija apie pirkimą galite susipažinti čia:
Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis
Informaciją apie sudarytas sutartis
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
 
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO, FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO IR ĮGYVENDINAMO PROJEKTO FINANSŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
Pirkimo Nr. 143672
 
Lietuvos auditorių rūmai skelbė supaprastintą atvirą konkursą buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinių ataskaitų sudarymo ir įgyvendinamo projekto finansų administravimo paslaugų įsigijimui. 2013 m. lapkričio 19 d. buvo priimtas sprendimas nutraukti pirkimą, kadangi tiekėjų pasiūlytos kainos buvo per aukštos, nepriimtinos Lietuvos auditorių rūmams.
Su informacija apie pirkimą galite susipažinti čia:
Informacija apie pradedamą pirkimą
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

soc fondas.png
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2015-05-27