Tvarumo ir kitos ne finansinės informacijos teikimo bei audito klausimais darbo grupė:
 • Jonas Akelis (auditorius, darbo grupės pirmininkas)
 • Rokas Kasperavičius (auditorius)
 • Genadij Makušev (LAR prezidiumo narys)
 • Simonas Rimašauskas (LAR audito komiteto narys)
 • Daiva Žumbakienė (LAR garbės teismo narė)
Kokybės užtikrinimo darbo grupė:
 • Vaida Kačergienė (LAR prezidentė, darbo grupės pirmininkė)
 • Mindaugas Jukna (LAR prezidiumo narys)
 • Irma Kamarauskienė (auditorė)
 • Ramutė Razmienė (LAR prezidiumo narė)
 • Jolanta Dalia Staliūnienė (Kokybės kontrolės komiteto narė)
Pavyzdinės vidaus tvarkos audito įmonėms įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas rengimo darbo grupė:
 • Arvydas Dalikas (Kokybės kontrolės komiteto pirmininkas)
 • Jurgita Jurkuvienė
 • Saulius Lapšinskas (auditorius)
 • Nijolė Zibalienė (auditorė kontrolierė)
 

Kitose įstaigose Lietuvos auditorių rūmus atstovaujantieji asmenys: 
 • LAR garbės teismo narė Vilija Banienė ir Kokybės kontrolės komiteto narys Romanas Skrebnevskis – LR finansų ministerijos Verslo apskaitos standartų komitetas.
 • LAR garbės narė Laimutė Kazlauskienė – LR finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komitetas.
 • LAR garbės narys Saulius Lapšinskas – LR vidaus reikalų ministerijos darbo grupė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti. 
 • Prezidiumo narė Ingrida Pūrienė ir LAR garbės narys Saulius Lapšinskas – Valstybės kontrolės, viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių, atestuotų auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, Bendradarbiavimo komitetas.
 • LAR prezidentė Vaida Kačergienė ir LAR direktorė Eglė Bogužaitė-Miliauskienė – Accountancy Europe taryba.
 • LAR garbės narė Laimutė Kazlauskienė ir LAR teisininkas Danielius Urbonas (pagrindiniai nariai), Gintaras Černius ir Renata Legenzova (pavaduojantys nariai) – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR finansų ministerijos Audito priežiūros komitetas.
 • Marius Lanskoronskis – ICAEW QAN pirmininkas.
 • VMI sudarytoje Konsultacinėje taryboje stebėtojo teisėmis dalyvauja Apskaitos ir mokesčių komiteto narės.
____________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2024-02-14