Ataskaitos už laikotarpį nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Finansinės ataskaitos:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Finansinės ataskaitos:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Finansinės ataskaitos:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Finansinės ataskaitos:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Finansinės ataskaitos:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Finansinės ataskaitos:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Finansinės ataskaitos:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Finansinės ataskaitos:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Finansinės ataskaitos:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 1d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.
 
 Finansinės ataskaitos:
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. 
Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos:
Balansas
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 1d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.
Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos:
Balansas
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. 
Veiklos ataskaita
Priedas prie LAR veiklos ataskaitos

Finansinės ataskaitos:
Balansas
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d. 
Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos:
Balansas
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d.
LAR prezidiumo metinė veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos:
Balansas 
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d.
LAR veiklos ataskaita 

Finansinės ataskaitos:
Balansas ir veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ataskaitos už laikotarpį nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.
LAR veiklos ataskaita 

Finansinės ataskaitos:
Balansas ir veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas