Lietuvos auditorių rūmai Lietuvos Respublikos audito įstatymo nustatyta tvarka tvarko ir skelbia auditorių, audito įmonių, auditoriaus padėjėjų sąrašus. Taip pat yra skelbiamas Lietuvos auditorių rūmų buvusių narių sąrašas, į kurį įtraukiami asmenys savo noru atsisakę auditoriaus vardo ir išbraukti iš auditorių sąrašo bei Lietuvos auditorių rūmams pateikę prašymą įtraukti į Lietuvos auditorių rūmų buvusių narių sąrašą.
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2014-07-07