Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

PranešimaiAtkreipiame dėmesį į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – LRFAAĮ) nuostatas dėl laikotarpio, per kurį reikia išlaikyti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus.  
Egzaminus reikia išlaikyti per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos. Asmuo, neišlaikęs kvalifikacinių auditoriaus egzaminų, gali juos pakartotinai laikyti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių. Egzaminų perlaikymo skaičius neribojamas.
LRFAAĮ 9 straipsnio 4 punkto* nuostatos traktuotinos, kaip išdėstyta toliau: jeigu laikantysis per 2011 – 2017 m. laikotarpį (per 7 metus) neišlaikė visų likusiųjų neišlaikytų egzaminų, panaikinami visi iki 2011 m. ir per 2011 m. išlaikyti egzaminai. Kiekvienais po 2017 m. einančiais metais panaikinami egzaminai, išlaikyti po 2011 m., pavyzdžiui, po 2019 m. panaikinami 2013 m. išlaikyti egzaminai.

*
LRFAAĮ 9 straipsnio 4 punktas „yra išlaikęs kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos“.  Pastaba. Išlaikytų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų laikotarpis, nurodytas 9 straipsnio 4 punkte, skaičiuojamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.( TAR., 2016-29408). Įstatymas įsigaliojo 2017 m. kovo 1 d. 

Apmokėjimas už bendrojo egzamino užskaitymą


Mokestis mokamas ir už prašymo nagrinėjimą užskaityti visą bendrąjį egzaminą ar bendrojo egzamino dalį. Mokestis yra toks pats kaip ir už laikomą bendrąjį egzaminą t. y. yra 1 (vienos) minimaliosios mėnesinės algos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, dydžio. Jei tais pačiais kalendoriniais metais asmuo laiko bendrąjį egzaminą ir yra nagrinėtas prašymas užskaityti bendrąjį egzaminą ar jo dalį, antrą kartą mokesčio mokėti nereikia. Jeigu užskaitomas visas arba nors viena bendrojo egzamino dalis, kandidatas privalo sumokėti mokestį į Lietuvos auditorių rūmų (į/k 125262221) a.s. Nr. LT03 7044 0600 0143 2346, AB SEB banke gavus iš Lietuvos auditorių rūmų sąskaitą. 

Apmokėjimas už kvalifikacinius auditoriaus egzaminus


Mokestis už kiekvieną kvalifikacinį auditoriaus egzaminą yra 1 (vienos) minimaliosios mėnesinės algos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, dydžio. Mokestis už egzaminus turi būti pervedamas ir įskaitomas į Lietuvos auditorių rūmų (į/k 125262221) a.s. Nr. LT03 7044 0600 0143 2346, AB SEB banke ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų iki atitinkamo egzamino dienos. Jeigu asmuo laiku nesumoka nurodytos mokesčio sumos, laikyti egzamino jam neleidžiama.
Asmuo, sumokėjęs mokestį ir nusprendęs atitinkamo egzamino nelaikyti, apie tai privalo informuoti LAR raštu ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki egzamino. Šiuo atveju sumokėtas mokestis už egzaminą asmens prašymu įskaitomas kitam egzaminui arba grąžinamas. Nurodytu laiku nepranešus ir neatvykus į egzaminą, grąžinama 50 (penkiasdešimt) procentų sumokėtos sumos.
Už kiekvieną perlaikomą egzaminą mokama 1 (vienos) minimaliosios mėnesinės algos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, dydžio nurodyta mokesčio suma. 

Egzaminų pavadinimaiEgzaminų datosMokestis už egzaminą turi būti pervedamas ir įskaitytas į LAR atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip prieš 10 d.d. iki  egzamino Asmuo, sumokėjęs mokestį ir nusprendęs atitinkamo egzamino nelaikyti, apie tai privalo informuoti LAR raštu ne vėliau kaip prieš 5 d.d. iki egzamino*
Mokesčiai2021.08.232021.08.062021.08.13
Teisė2021.09.132021.08.272021.09.03
Apskaita2021.10.042021.09.172021.09.24
Auditas2021.10.252021.10.082021.10.15

* Šiuo atveju sumokėtas mokestis už egzaminą asmens prašymu įskaitomas kitam egzaminui arba grąžinamas. Nurodytu laiku nepranešus ir neatvykus į egzaminą, grąžinama 50 (penkiasdešimt) procentų sumokėtos sumos.

 
..................

LAR organizuojamų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų tarptautinis pripažinimas

Informuojame, kad, auditoriams, siekiantiems ACCA kvalifikacijos, nebereikės laikyti ACCA egzaminų F1 Apskaitininkas versle (angl. – Accountant in Business, AB), F3 Finansinė apskaita (angl. - Financial Accounting, FA) ir F4 Įmonių ir verslo teisė (Corporate and Business Law, CL)  – jie bus užskaitomi. Šia teise gali pasinaudoti visi asmenys, kuriems LAR išduos auditoriaus pažymėjimą 2008 ir vėlesniais metais. Iš viso ACCA laikoma 14 egzaminų, iki 9 iš jų gali būti užskaityti, jei anksčiau išlaikytų egzaminų turinys kitose institucijose ar organizacijose atitinka ACCA egzaminų programą.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2021-07-16LAR vasaros konferencija
2021 m. rugsėjo 10 d.:
„Profesijos pokyčiai: tvarumo ir aukštesnės pridėtinės vertės kūrimo link“Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val.viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.