Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

PranešimaiAtkreipiame dėmesį į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – LRFAAĮ) nuostatas dėl laikotarpio, per kurį reikia išlaikyti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus.  
Egzaminus reikia išlaikyti per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos. Asmuo, neišlaikęs kvalifikacinių auditoriaus egzaminų, gali juos pakartotinai laikyti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių. Egzaminų perlaikymo skaičius neribojamas.
LRFAAĮ 9 straipsnio 4 punkto* nuostatos traktuotinos, kaip išdėstyta toliau: jeigu laikantysis per 2011 – 2017 m. laikotarpį (per 7 metus) neišlaikė visų likusiųjų neišlaikytų egzaminų, panaikinami visi iki 2011 m. ir per 2011 m. išlaikyti egzaminai. Kiekvienais po 2017 m. einančiais metais panaikinami egzaminai, išlaikyti po 2011 m., pavyzdžiui, po 2018 m. panaikinami 2012 m. išlaikyti egzaminai.

*
LRFAAĮ 9 straipsnio 4 punktas „yra išlaikęs kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos“.  Pastaba. Išlaikytų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų laikotarpis, nurodytas 9 straipsnio 4 punkte, skaičiuojamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.( TAR., 2016-29408). Įstatymas įsigaliojo 2017 m. kovo 1 d. 

Apmokėjimas už bendrojo egzamino užskaitymą


Mokestis už bendrąjį egzaminą yra mokamas ir užskaičius bendrąjį egzaminą. Mokestis yra toks pats kaip ir už laikomą bendrąjį egzaminą t. y. yra 1 (vienos) minimaliosios mėnesinės algos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, dydžio. Jei tais pačiais kalendoriniais metais asmuo laiko bendrąjį egzaminą ir šiam asmeniui viena ar kelios bendrojo egzamino dalys buvo užskaitytos, antrą kartą mokesčio mokėti nereikia. Jeigu užskaitomas visas arba nors viena bendrojo egzamino sritis, kandidatas privalo sumokėti mokestį į Lietuvos auditorių rūmų (į/k 125262221) a.s. Nr. LT03 7044 0600 0143 2346, AB SEB banke per dešimt darbo dienų nuo pranešimo apie užskaitymą gavimo.

Apmokėjimas už kvalifikacinius auditoriaus egzaminus


Mokestis už kiekvieną kvalifikacinį auditoriaus egzaminą yra 1 (vienos) minimaliosios mėnesinės algos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, dydžio. Mokestis už egzaminus turi būti pervedamas ir įskaitomas į Lietuvos auditorių rūmų (į/k 125262221) a.s. Nr. LT03 7044 0600 0143 2346, AB SEB banke ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų iki atitinkamo egzamino dienos. Jeigu asmuo laiku nesumoka nurodytos mokesčio sumos, laikyti egzamino jam neleidžiama.
Asmuo, sumokėjęs mokestį ir nusprendęs atitinkamo egzamino nelaikyti, apie tai privalo informuoti LAR raštu ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki egzamino. Šiuo atveju sumokėtas mokestis už egzaminą asmens prašymu įskaitomas kitam egzaminui arba grąžinamas. Nurodytu laiku nepranešus ir neatvykus į egzaminą, grąžinama 50 (penkiasdešimt) procentų sumokėtos sumos.
Už kiekvieną perlaikomą egzaminą mokama 1 (vienos) minimaliosios mėnesinės algos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, dydžio nurodyta mokesčio suma. 

Egzaminų pavadinimaiEgzaminų datosMokestis už egzaminą turi būti pervedamas ir įskaitytas į LAR atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip prieš 10 d.d. iki  egzamino Asmuo, sumokėjęs mokestį ir nusprendęs atitinkamo egzamino nelaikyti, apie tai privalo informuoti LAR raštu ne vėliau kaip prieš 5 d.d. iki egzamino*
Teisė2018.05.282018.05.112018.05.18
Bendrasis2018.06.182018.06.012018.06.08
Apskaita2018.07.232018.07.062018.07.13
Mokesčiai2018.08.132018.07.272018.08.03
Auditas2018.09.102018.08.242018.08.31

* Šiuo atveju sumokėtas mokestis už egzaminą asmens prašymu įskaitomas kitam egzaminui arba grąžinamas. Nurodytu laiku nepranešus ir neatvykus į egzaminą, grąžinama 50 (penkiasdešimt) procentų sumokėtos sumos.

Egzamino vieta ir data

Kvalifikacinis auditoriaus AUDITO egzaminas vyks 2018-09-10 viešbutyje Green Park Hotel Vilnius (buvęs Park Inn) Ukmergės g. 363, Vilnius. Įėjus į viešbutį žiūrėti nuorodas „Egzaminas“.

Kandidatų į auditorius registracijos pradžia 8 val., egzamino pradžia 9 val. Kandidtas į auditorius registracijos metu turi pateikti asmens tapatybę ir pilietybę įrodantį dokumentą.

Kvalifikacinio auditoriaus AUDITO egzamino informacijos kandidatams į auditorius atmintinė 2018.
 
..................

LAR organizuojamų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų tarptautinis pripažinimas

Informuojame, kad, auditoriams, siekiantiems ACCA kvalifikacijos, nebereikės laikyti ACCA egzaminų F1 Apskaitininkas versle (angl. – Accountant in Business, AB), F3 Finansinė apskaita (angl. - Financial Accounting, FA) ir F4 Įmonių ir verslo teisė (Corporate and Business Law, CL)  – jie bus užskaitomi. Šia teise gali pasinaudoti visi asmenys, kuriems LAR suteiks atestuoto auditoriaus vardą 2008 ir vėlesniais metais. Iš viso ACCA laikoma 14 egzaminų, iki 9 iš jų gali būti užskaityti, jei anksčiau išlaikytų egzaminų turinys kitose institucijose ar organizacijose atitinka ACCA egzaminų programą.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2018-09-05

Dėmesio!

Visuotinis LAR narių susirinkimas gruodžio 14 d. LITEXPO

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.