LAR prezidiumas 2013 m. vasario 18 vykusiame LAR prezidiumo posėdyje nutarė pardavinėti 2012 m. kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų užduotis (išskyrus tas, dėl kurių buvo pateiktos apeliacijos ar gauta Audito ir apskaitos tarnybos pastabų, ar buvo išsakę Ekspertų ir vertintojų komisija pastebėjimus), nustatant kiekvieno egzamino užduočių kainą po 200 litų plius PVM.

Pageidaujantys įsigyti pardavinėjamas 2012 m. kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų užduotis, prašome elektroniniu laišku kreiptis į Mokymų organizavimo specialistę I. Norkevičienę el.paštu inga.norkeviciene@lar.lt.

Laiške prašome nurodyti:

1. Kurio(-ių) 2012 m. egzamino (-ų) užduotis pageidaujate nusipirkti;
2. Kam išrašyti PVM sąskaitą faktūrą:
  • Fizinio ar juridinio asmens pavadinimas
  • Fizinio ar juridinio asmens kodas
  • Jei PVM mokėtojas PVM kodas
  • Adresas
3. Kontaktinis telefonas ir kokiu el. paštu siųsti išrašytą PVM sąskaita faktūra.

Jūsų perkamos 2012 m. egzaminų užduotys Jums bus išsiųstos elektroniniu paštu, kai bus apmokėta Jums išrašyta PVM sąskaita faktūra už perkamas 2012 m. egzaminų užduotis.