260-asis TAS  Už valdymą atsakingų asmenų informavimas 

315-asis TAS  (2009 m. versija)

570-asis TAS  Veiklos tęstinumas

610-asis TAS  (2009 m. versija)

700-asis TAS  Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas
 
705-asis TAS  Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje

706-asis TAS  „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje
 
720-asis TAS  Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos

800-asis TAS  Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas

805-asis TAS  Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas (2015-10-19 tikslintas)

810-asis TAS  Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos
 
Žodynas, naudotas „Aiškumo“ projekto tarptautinių audito standartų ir tarptautinio kokybės kontrolės standarto vertimų metu.

Žodynas (vertimams iki 2014 m.)