Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Nacionaliniai audito standartai


1 NAS "Finansinės atskaitomybės audito tikslai ir bendrieji principai" 
Redakcija, galiojusi nuo 2000 m. birželio 16 d. iki 2006 m. gegužės 4 d.
Redakcija, galiojanti nuo 2006 m. gegužės 4 d.

2 NAS "Audito paslaugų teikimo sutartis"
Redakcija (2004 m. liepos 2 d.), galiojusi atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2005 m. gruodžio 31 d.
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m. sausio 1 d.

4 NAS "Audito planavimas" 
Redakcija (2000 m. birželio 16 d.), galiojusi atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2005 m. gruodžio 31 d.
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m. sausio 1 d.

5 NAS "Kito auditoriaus darbo naudojimas" 
Redakcija, galiojanti nuo 2003 m. vasario 28 d.

6 NAS „Rizikos įvertinimas ir vidaus kontrolė“
Redakcija (2000 m. birželio 16 d.), galiojusi atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2005 m. gruodžio 31 d.

7 NAS "Audito kokybės kontrolė" 
Redakcija, galiojanti nuo 2000 m. birželio 16 d.

8 NAS "Audito įrodymai" 
Redakcija (2000 m. birželio 16 d.), galiojusi atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2005 m. gruodžio 31 d.
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m. sausio 1 d.

9 NAS "Darbo dokumentai" 
Redakcija, galiojanti nuo 2000 m. birželio 16 d.

10 NAS "Dėl vidaus auditoriaus darbo" 
Redakcija, galiojanti nuo 2003 m. vasario 28 d.

11 NAS "Apgaulė ir klaida"
Redakcija (2000 m. birželio 16 d.), galiojusi atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2006 m. gruodžio 31 d.
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2007 m. sausio 1 d.

12 NAS "Analitinės procedūros"
Redakcija (2002 m. sausio 11 d.), galiojusi atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2005 m. gruodžio 31 d.
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m. sausio 1 d.

13 NAS "Auditoriaus išvada"
Redakcija, galiojusi nuo 2004 m. liepos 2 d. iki 2005 m. spalio 14 d.
Redakcija (2005 m. spalio 14 d.), galiojusi atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2005 m. gruodžio 31 d.
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m. sausio 1 d.

14 NAS "Kita informacija, pateikiama dokumentuose, į kuriuos įtraukta audituota finansinė atskaitomybė"
Redakcija, galiojanti nuo 2004 m. balandžio 2 d.

15 NAS „Auditas kompiuterizuotose informacinėse sistemose (KIS)“
Redakcija (2004 m. balandžio 2 d.), galiojusi atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2005 m. gruodžio 31 d.

16 NAS "Įmonių, kurių apskaita tvarkoma pagal sutartį, auditas"
Redakcija, galiojanti nuo 2003 m. vasario 28 d.

17 NAS "Susijusios šalys" 
Redakcija, galiojanti nuo 2002 m. sausio 11 d.

18 NAS "Eksperto darbo naudojimas" 
Redakcija, galiojanti nuo 2004 m. balandžio 2 d.

19 NAS "Audito atranka ir kitos duomenų testams atrinkimo procedūros" 
Redakcija (2002 m. gegužės 3 d.), galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2007 m. gruodžio 31 d.
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2008 m. sausio 1 d.

20 NAS "Audito įrodymai, papildomai nagrinėjant specifinius straipsnius" 
Redakcija (2003 m. vasario 28 d.), galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2007 m. gruodžio 31 d.
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2008 m. sausio 1 d.

21 NAS "Pobalansiniai įvykiai" 
Redakcija, galiojanti nuo 2002 m. sausio 11 d.

22 NAS "Vadovybės pareiškimai" 
Redakcija, galiojanti nuo 2000 m. birželio 16 d.

23 NAS "Veiklos tęstinumas" 
Redakcija, galiojusi nuo 2002 m. sausio 11 d. iki 2006 m. gegužės 4 d.
Redakcija, galiojanti nuo 2006 m. gegužės 4 d.

25 NAS "Audito reikšmingumas" 
Redakcija, galiojanti nuo 2000 m. birželio 16 d.

26 NAS "Apskaitinių įvertinimų auditas" 
Redakcija, galiojanti nuo 2003 m. vasario 28 d.

27 NAS "Perspektyvinės finansinės informacijos tyrimas"
Redakcija, galiojanti nuo 2004 m. balandžio 2 d.

28 NAS "Pradiniai likučiai atliekant pirmąjį auditą" 
Redakcija, galiojanti nuo 2002 m. sausio 11 d.

30 NAS „Verslo žinios“
Redakcija (2003 m. vasario 28 d.), galiojusi atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius iki 2005 m. gruodžio 31 d.

31 NAS "Įstatymų ir kitų teisės aktų reikšmė finansinės atskaitomybės auditui" 
Redakcija, galiojanti nuo 2004 m. balandžio 2 d.

32 NAS "Lyginamoji informacija"
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m. sausio 1 d.

33 NAS "Auditoriaus išvada, vykdant specialios paskirties audito užduotis" 
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m. sausio 1 d.

34 NAS "Įmonės ir jos aplinkos supratimas bei reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas" 
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m. sausio 1 d.

35 NAS "Auditoriaus procedūros, atliekamos atsižvelgiant į įvertintą riziką"
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m. sausio 1 d.

36 NAS „Audito klausimų pranešimas už valdymą atsakingiems asmenims“
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2008 m. sausio 1 d.

37 NAS „Išoriniai patvirtinimai“
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2008 m. sausio 1 d.

38 NAS "Tikrosios vertės įvertinimų ir atskleidimų auditas“
Redakcija, galiojanti atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2008 m. sausio 1 d. 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.