Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

2012 metų kasmetinė LAR narių konferencija


Kasmetinė Lietuvos auditorių rūmų vasaros konferencija „Pasirengimo 2014-2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir kontrolę“

2012 m. birželio 8 d. Palangoje vyko kasmetinė Lietuvos auditorių rūmų vasaros konferencija. Šiais metais neatsitiktinai pasirinkta tema „Pasirengimo 2014-2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir kontrolę“. Lietuva yra trečia pagal ES paramos įsisavinimą, sugebame pasinaudoti suteiktomis galimybėmis ir spręsti iškylančias problemas. Ir nors šie metai buvo sudėtingi, suklupimus galima paversti pamokomis, kurias išmokus galima padaryti išvadas ir tinkamai pasiruošti 2014-2020 m. periodui. Taigi, kokias išvadas ar pamokas turėtumėme išmokti, kokiose srityse būtinas tobulėjimas ir kaip prie reikiamos pažangos galėtų prisidėti auditoriai? Siekiant atsakyti į šiuos klausimus buvo pasirinkta tokia konferencijos tema.

Naujojo ES struktūrinės paramos programavimo periodo šūkis, atsižvelgiant į finansinius sunkumus visose Europos šalyse, - „Daugiau Europos už tuos pačius pinigus!“. Naujasis 2014-2020 m. laikotarpis turi būti grindžiamas orientacija į rezultatus, ES struktūrinės paramos panaudojimo supaprastinimu bei modernių finansinių instrumentų taikymu, panaudojant ES struktūrinę paramą.

Minėtu klausimu kompromisas negali būti pasiektas be audito kokybės. Audito kokybė yra neatskiriama nuo audito, todėl konferencijos metu buvo pristatyta kai kurių užsienio valstybių patirtis tobulinant audito atlikimo kokybę. Kokybiškai atliekamo finansinių ataskaitų audito prielaida ir pagrindas yra audito įmonės kokybės kontrolės sistema, dėl to buvo pristatytas pranešimas apie įmonės kokybės kontrolės sistemos vertinimą, naudojant tobulumo (brandos) modelius ir apie tai, kokie galėtų būti audito įmonės kokybės kontrolės reikalavimų pokyčiai, siekiant didesnio kokybės kontrolės sistemų efektyvumo.

Konferencijos metu taip pat buvo paliesta kita pastaruoju metu labai aktuali tema – audito politikos pokyčiai Europoje tiek valstybės institucijų, tiek profesijos atstovų akimis, Latvijos auditorių asociacijos prezidentė Lolita Čapkeviča pristatė, kaip mūsų kaimynai – Latvijos auditoriai, pasirengę sutikti artėjančius pakeitimus. Taip pat konferencijos dalyviai išgirdo ir Lietuvos auditorių rūmų poziciją siūlomų ES reglamentų, stipriai darančių įtaka audito politikai Lietuvoje ir visoje Europoje, pakeitimų atžvilgiu.

Konferenciją užbaigė Vilniaus komercinio arbitražo teismo pranešimas, kurio metu konferencijos dalyviai buvo supažindinti su šiuolaikiniu požiūriu į verslo ginčų sprendimą.


Konferencijos pranešimai


1. Valdymo ir kontrolės sistema - Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo efektyvumo užtikrinimo pagrindas
    LR Seimo Audito komiteto pirmininkė Loreta Graužinienė


2. Europos Sąjungos struktūrinės paramos išorės auditas: veikla, rezultatai ir ateitis
    Valstybės kontrolės 8-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Sigita Rojutė


3. Europos Sąjungos 2014-2020 m. finansavimo kontrolės priemonės
    LR finansų ministerijos Europos Sąjungos paramos valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja Agnė Bagočiūtė

4. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo kontrolės sistema: patirtis ir naujas matymas
    Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedros asistentė, auditorė Irma Kamarauskienė


5. Europos Komisijos siūlomi audito profesijos reglamentavimo pakeitimai
    LR finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento Apskaitos ir audito skyriaus vedėja Asta Nareckaitė


6. Audit profession in Latvia - challenges and future prospects (EN) (Audito profesija Latvijoje - iššūkiai ir ateities perspektyvos (LT))
    Latvijos auditorių asociacijos prezidentė Lolita Čapkeviča


7. Lietuvos auditorių rūmų pozicija dėl Europos Komisijos siūlomos naujos audito politikos
    Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo narys Jonas Akelis


8. Audito atlikimo kokybės tobulinimo kryptys - kai kurių užsienio valstybių patirtis
    Audito ir apskaitos tarnybos direktorius Audrius Linartas


9. Kokybės tobulumo (brandos) modelių taikymas, vertinant audito įmonės kokybės kontrolę pagal 1-ąjį tarptautinį kokybės kontrolės standartą
    Auditorius Rimas Butkevičius


10. Tezės dėl 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto galimo tobulinimo: kas galėtų būti 2-ajame tarptautiniame kokybės kontrolės standarte
    Auditorius Rimas Butkevičius


11. Šiuolaikinis požiūris į verslo ginčų sprendimą
    Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras Kęstutis ŠvirinasVisuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.