Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

lektoriaiJonas Akelis
Auditorius.

Ramunė Budrionytė
Nuo 1995 m. dėsto Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultete bei Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykloje finansinės apskaitos bei finansinės analizės temomis.
Nuo 1998 m. veda seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus buhalteriams, auditoriams, bei įmonių vadovams Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijoje, Apskaitos institute, Lietuvos auditorių rūmuose bei įvairiose kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose.
Paskelbė apie 10 straipsnių įvairiomis buhalterinės apskaitos temomis.
Stažuotės Londone, Thames Valley University.
Praktinė patirtis - 15 metų dirbo vyr. buhaltere mažose ir vidutinėse įmonėse.
Dalyvavo Verslo apkaitos standartų bei jų metodinių rekomendacijų kūrimo procese – Lietuvos Respublikos Apskaitos instituto ekspertų komisijos narė.
Šiuo metu – Apskaitos ir audito tarnybos apskaitos standartų komiteto narė (verslo apskaitos standartų, jų projektų bei metodinių rekomendacijų analizė, pasiūlymų teikimas).


Paulius Čerka
Advokatas Dr. Paulius Čerka dirba teisininku nuo 1999 m. 2001 m. jis įgijo teisės magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultete. Nuo 2000 m. iki 2004 m. Dr. P. Čerka dirbo advokatų kontoroje Baublys ir partneriai. 2003 m. gavo Tarptautinės teisės sertifikatą Mičigano valstijos universiteto teisės fakultete ir tarptautinės įmonių teisės sertifikatą Anglijos ir Velso koledže. Nuo 2001 m. docentas dr. P. Čerka dėsto Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultete bei ekonomikos ir vadybos fakultete. Advokatas Dr. P. Čerka yra tarptautinis konsultantas ruošiant UNIDROIT ir ALI Tarptautinio civilinio proceso principus ir taisykles. Nuo 2001 m. rengia ir veda verslo teisės seminarus. 2006 m. advokatas apgynė daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete. Turi seminarų vedimo LAR nariams praktikos.

Lina Drakšienė
Auditorė. Įmonių finansinės apskaitos, finansų valdymo ir audito srityje dirba nuo 1993 m. Nuo 1999 skaito paskaitas bei veda seminarus įvairiomis apskaitos, vidaus kontrolės bei audito temomis auditoriams bei bendrovių finansų specialistams.  Lina turi daug tarptautinės patirties:1998-2009 m. dirbo tarptautinėje audito ir konsultacijų bendovėje “Deloitte Lietuva”: dalyvavo atliekant atskirus audito ir konsultacijų projektus (tame tarpe ir vedant įvairius seminarus) bankuose, įvairiose gamybos, paslaugų, prekybos bendrovėse Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Čekijoje, Graikijoje, Kanadoje ir Kenijoje; vadovavo šios bendrovės audito paslaugų departamentui Lietuvoje.

Mindaugas Jukna
Auditorius. Nuo 2007 m. sertifikuotas informacinių sistemų auditorius. Nuo 2009 m. licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos narys (ACCA). Nuo 2006 m. Mindaugas kasmet veda kursus įvairiomis TFAS bei VAS, vidaus kontrolių, IT bei vidaus audito temomis. Nuo 2009 m. Mindaugas veda kursus LAR nariams, atestuotiems auditoriams, įvairiomis temomis.
 
Jurgita Jurkuvienė
Turi ACCA. Ernst & Young Baltic UAB Direktoriaus padėjėjas | Baltijos nepriklausomybės lyderis | Rizikos valdymas.

Evaldas Grenda
Evaldas Grenda - buvęs Deloitte Lietuva Audito direktorius, turintis daugiau kaip 12 metų patirtų audito srityje dirbant tiek su Lietuvos, tiek su užsienio įmonėmis. Evaldo profesinė kvalifikacija: finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinių ataskaitų standartus (TFAS) ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus (VAS) auditai, kompanijos apskaitos sistemų transformavimas iš Lietuvos apskaitos standartų į Tarptautinius apskaitos standartus. Evaldas taip pat turi patirties finansinių konsultacijų srityje

Irma Kamarauskienė
Auditorė, atestuota vidaus auditorė, The Institute of international auditors narė. LAR mokymo komiteto pirmininkė.
Daugiametė patirtis audito ir vidaus audito srityje. Specializacija – veiklos, valdymo auditai, projektų finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis auditai.
Nuo 1999 m. aktyviai skaitanti pranešimus, vedanti seminarus bei dėstanti įvairiose mokymo įstaigose bei organizacijose - Lietuvos auditorių rūmuose, Vilniaus universitete, LR finansų ministerijos mokymo centre, Apskaitos institute, Apskaitos, audito ir turto vertintojų institute, VšĮ Teisės žinių centre, Viešojo administravimo institute ir kt.


Artūras Kapitanovas
Nuo 1989 m. dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Nuo 1997 m. dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Seminarus mokesčių temomis veda nuo 1995 m. Dirbdamas Mokesčių inspekcijoje, skaitė paskaitas mokesčių administratoriams, vėliau dėstė aukštojoje Norvegijos vadybos mokykloje. Skelbia straipsnius mokesčių temomis specialiojoje spaudoje.

Audrius Linartas
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LRFM direktorius. Ekonomikos mokslų daktaras.

Alisa Miniotaitė ir Mantas Cegelskas

Simonas Rimašauskas
Auditorius. Turintis daugiau nei 10 metų audito ir apskaitos patirties. Simonas sėkmingai dirbo su daugeliu klientų, suteikiant jiems audito bei konsultacijų paslaugas, analizuojant jų veiklą bei patariant finansinės apskaitos, mokesčių, finansinės analizės bei valdymo klausimais. Simono profesinė kvalifikacija: finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus (VAS), auditai, kompanijos apskaitos sistemų transformavimas iš Lietuvos apskaitos standartų į Tarptautinius apskaitos standartus, sutarčių valdymas, biudžetavimas ir kaštų kontrolė, vidinės kontrolės peržiūrų atlikimas, rekomendacijų klientams teikimas dėl vidinės kontrolės planavimo ir įdiegimo.
 
Neringa Samuilovienė
VMI, mokesčių informacijos departamento, konsultavimo telefonu skyriaus vyriausioji specialistė

Romanas Skrebnevskis
Auditorius. Turintis daugiau nei 10 metų audito ir apskaitos patirties. Romanas sėkmingai dirbo su daugeliu klientų, suteikiant jiems audito bei konsultacijų paslaugas, analizuojant jų veiklą bei patariant finansinės apskaitos, mokesčių, finansinės analizės bei valdymo klausimais.
Romano profesinė kvalifikacija: finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus (VAS), auditai, kompanijos apskaitos sistemų transformavimas iš Lietuvos apskaitos standartų į Tarptautinius apskaitos standartus, sutarčių valdymas, biudžetavimas ir kaštų kontrolė, vidinės kontrolės peržiūrų atlikimas, rekomendacijų klientams teikimas dėl vidinės kontrolės planavimo ir įdiegimo.
 
Jolanta Dalia Staliūnienė
Auditotė. Dirbusi buvusioje Audito ir apskaitos tarnyboje dabar vadinasi Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LRFM vyriausiaja specialiste. Jolanta Dalia Staliūnienė yra įmonės J. D. Staliūnienės audito konsultacinė firma vadovas

Justė Tušaitė
Auditorė. Justė Tušaitė apskaitos, mokesčių ir audito srityje dirba nuo 1991 metų. Šiuo metu ji vadovauja UAB „Verslo audito konsultacijos“ ir yra šios įmonės savininkė. Justė 12 metų dėstė M. Romerio universitete finansų ir mokesčių teisę. Veda mokesčių ir apskaitos temomis komercinius seminarus ir konferencijas nuo 1995 m. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje profesinėje veikloje Lietuvos apskaitos įmonių asociacijoje, Lietuvos auditorių rūmų apskaitos ir mokesčių komitete. Justė yra įgijusi socialinių mokslų magistro laipsnį Vilniaus Universitete informatikos srityje. Nuo 1996 m yra auditorė. Nuo 1997 metų atlieka auditą Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse, transporto, prekybos, paslaugų bendrovėse.

Dalia Vinauskienė
Auditorė, LAR Etikos komiteto pirmininkė.
 
Kristina Volodkovič
LRFM verslo subjektų apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė.

Daiva Žumbakienė
Auditorė Daiva Žumbakienė yra UAB Raimda auditas direktorė. Turi ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) praktikuojantį sertifikatą, ACCA narė. ACCA Lietuvoje valdymo komiteto narė. Oxford Brookes Universiteto absolventė. Daugelio straipsnių autorė. Dažniausiai mėgstamos temos: apskaita, mokesčiai, darbo teisė ir auditas. Vienas iš naujausių straipsnių yra išspausdintas BCCL (British Chamber of Commerce in Lithuania) paper N48: nuoroda. Diskusinių projektų (angl. Exposure Draft) tiek tarptautinės apskaitos klausimais, tiek ir audito klausimais autorė.Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.