200-asis tarptautinis standartas auditui „Finansinių ataskaitų audito tikslas ir bendrieji principai“ (lietuvių kalba)

210-asis tarptautinis standartas auditui „Audito užduoties sąlygos“ (lietuvių kalba)

220-asis tarptautinis standartas auditui „Istorinės finansinės informacijos auditų kokybės kontrolė“ (lietuvių kalba)

230-asis tarptautinis standartas auditui „Audito dokumentai“ (lietuvių kalba)

240-asis tarptautinis standartas auditui „Auditoriaus pareiga atsižvelgti į galimą apgaulę, atliekant finansinių ataskaitų auditą“ (lietuvių kalba)

250-asis tarptautinis standartas auditui „Įstatymų ir teisės aktų reikšmė atliekant finansinių ataskaitų auditą“ (lietuvių kalba)

260-asis tarptautinis standartas auditui „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas audito klausimais“ (lietuvių kalba)

300-asis tarptautinis standartas auditui „Finansinių ataskaitų audito planavimas“ (lietuvių kalba)

315-asis tarptautinis standartas auditui „Įmonės ir jos aplinkos supratimas bei reikšmingo iškraipymo rizikų vertinimas“ (lietuvių kalba)

320-asis tarptautinis standartas auditui „Reikšmingumas auditui“ (lietuvių kalba)

330-asis tarptautinis standartas auditui „Auditoriaus procedūros, atliekamos atsižvelgiant į įvertintas rizikas“ (lietuvių kalba)

402-asis tarptautinis standartas auditui „Įmonių, kurių apskaitą pagal sutartį tvarko kita įmonė, auditas“ (lietuvių kalba)

500-asis tarptautinis standartas auditui „Audito įrodymai“ (lietuvių kalba)

501-asis tarptautinis standartas auditui „Audito įrodymai, papildomai nagrinėjant specifinius straipsnius“ (lietuvių kalba)

505-asis tarptautinis standartas auditui „Išoriniai patvirtinimai“ (lietuvių kalba)

510-asis tarptautinis standartas auditui „Pradiniai likučiai, atliekant pirmąjį auditą“ (lietuvių kalba)

520-asis tarptautinis standartas auditui „Analitinės procedūros“ (lietuvių kalba)

530-asis tarptautinis standartas auditui „Audito atranka ir kiti atrankinio tikrinimo būdai“ (lietuvių kalba)

540-asis tarptautinis standartas auditui „Apskaitinių įvertinimų auditas“ (lietuvių kalba)

545-asis tarptautinis standartas auditui „Tikrosios vertės nustatymų ir atskleidimų auditas“ (lietuvių kalba)

550-asis tarptautinis standartas auditui „Susijusios šalys“ (lietuvių kalba)

560-asis tarptautinis standartas auditui „Įvykiai po balanso datos“ (lietuvių kalba)

570-asis tarptautinis standartas auditui „Veiklos tęstinumas“ (lietuvių kalba)

580-asis tarptautinis standartas auditui „Vadovybės pareiškimai“ (lietuvių kalba)

600-asis tarptautinis standartas auditui „Kito auditoriaus darbo naudojimas“ (lietuvių kalba)

610-asis tarptautinis standartas auditui „Atsižvelgimas į vidaus audito darbą“ (lietuvių kalba)

620-asis tarptautinis standartas auditui „Eksperto darbo naudojimas“ (lietuvių kalba)

700-asis tarptautinis standartas auditui „Nepriklausomo auditoriaus išvada apie visą bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinį“ (lietuvių kalba)

701-asis tarptautinis standartas auditui „Nepriklausomo auditoriaus išvados modifikavimas“ (lietuvių kalba)

710-asis tarptautinis standartas auditui „Lyginamoji informacija“ (lietuvių kalba)

720-asis tarptautinis standartas auditui „Kita informacija dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos“ (lietuvių kalba)

800-asis tarptautinis standartas auditui „Nepriklausomo auditoriaus išvada, vykdant specialios paskirties audito užduotis“ (lietuvių kalba)

1000-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Tarpbankinės patvirtinimo procedūros“ (lietuvių kalba)

1004-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Santykiai tarp bankų priežiūros institucijų ir bankų išorės auditorių“ (lietuvių kalba)

1005-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Mažų įmonių audito ypatumai“ (lietuvių kalba)

1006-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Bankų finansinių ataskaitų auditai“ (lietuvių kalba)

1010-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Aplinkosaugos l;ausimų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą“ (lietuvių kalba)

1012-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Išvestinių finansinių priemonių auditas“ (lietuvių kalba)

1013-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Elektroninės prekybos įtaka finansinių ataskaitų auditui“ (lietuvių kalba)

1014-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Auditorių pranešimas dėl suderinamumo su Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais“ (lietuvių kalba)