Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Tarptautiniai audito standartai (iki 2009 m. gruodžio 15 d.)200-asis tarptautinis standartas auditui „Finansinių ataskaitų audito tikslas ir bendrieji principai“ (lietuvių kalba)

210-asis tarptautinis standartas auditui „Audito užduoties sąlygos“ (lietuvių kalba)

220-asis tarptautinis standartas auditui „Istorinės finansinės informacijos auditų kokybės kontrolė“ (lietuvių kalba)

230-asis tarptautinis standartas auditui „Audito dokumentai“ (lietuvių kalba)

240-asis tarptautinis standartas auditui „Auditoriaus pareiga atsižvelgti į galimą apgaulę, atliekant finansinių ataskaitų auditą“ (lietuvių kalba)

250-asis tarptautinis standartas auditui „Įstatymų ir teisės aktų reikšmė atliekant finansinių ataskaitų auditą“ (lietuvių kalba)

260-asis tarptautinis standartas auditui „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas audito klausimais“ (lietuvių kalba)

300-asis tarptautinis standartas auditui „Finansinių ataskaitų audito planavimas“ (lietuvių kalba)

315-asis tarptautinis standartas auditui „Įmonės ir jos aplinkos supratimas bei reikšmingo iškraipymo rizikų vertinimas“ (lietuvių kalba)

320-asis tarptautinis standartas auditui „Reikšmingumas auditui“ (lietuvių kalba)

330-asis tarptautinis standartas auditui „Auditoriaus procedūros, atliekamos atsižvelgiant į įvertintas rizikas“ (lietuvių kalba)

402-asis tarptautinis standartas auditui „Įmonių, kurių apskaitą pagal sutartį tvarko kita įmonė, auditas“ (lietuvių kalba)

500-asis tarptautinis standartas auditui „Audito įrodymai“ (lietuvių kalba)

501-asis tarptautinis standartas auditui „Audito įrodymai, papildomai nagrinėjant specifinius straipsnius“ (lietuvių kalba)

505-asis tarptautinis standartas auditui „Išoriniai patvirtinimai“ (lietuvių kalba)

510-asis tarptautinis standartas auditui „Pradiniai likučiai, atliekant pirmąjį auditą“ (lietuvių kalba)

520-asis tarptautinis standartas auditui „Analitinės procedūros“ (lietuvių kalba)

530-asis tarptautinis standartas auditui „Audito atranka ir kiti atrankinio tikrinimo būdai“ (lietuvių kalba)

540-asis tarptautinis standartas auditui „Apskaitinių įvertinimų auditas“ (lietuvių kalba)

545-asis tarptautinis standartas auditui „Tikrosios vertės nustatymų ir atskleidimų auditas“ (lietuvių kalba)

550-asis tarptautinis standartas auditui „Susijusios šalys“ (lietuvių kalba)

560-asis tarptautinis standartas auditui „Įvykiai po balanso datos“ (lietuvių kalba)

570-asis tarptautinis standartas auditui „Veiklos tęstinumas“ (lietuvių kalba)

580-asis tarptautinis standartas auditui „Vadovybės pareiškimai“ (lietuvių kalba)

600-asis tarptautinis standartas auditui „Kito auditoriaus darbo naudojimas“ (lietuvių kalba)

610-asis tarptautinis standartas auditui „Atsižvelgimas į vidaus audito darbą“ (lietuvių kalba)

620-asis tarptautinis standartas auditui „Eksperto darbo naudojimas“ (lietuvių kalba)

700-asis tarptautinis standartas auditui „Nepriklausomo auditoriaus išvada apie visą bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinį“ (lietuvių kalba)

701-asis tarptautinis standartas auditui „Nepriklausomo auditoriaus išvados modifikavimas“ (lietuvių kalba)

710-asis tarptautinis standartas auditui „Lyginamoji informacija“ (lietuvių kalba)

720-asis tarptautinis standartas auditui „Kita informacija dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos“ (lietuvių kalba)

800-asis tarptautinis standartas auditui „Nepriklausomo auditoriaus išvada, vykdant specialios paskirties audito užduotis“ (lietuvių kalba)

1000-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Tarpbankinės patvirtinimo procedūros“ (lietuvių kalba)

1004-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Santykiai tarp bankų priežiūros institucijų ir bankų išorės auditorių“ (lietuvių kalba)

1005-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Mažų įmonių audito ypatumai“ (lietuvių kalba)

1006-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Bankų finansinių ataskaitų auditai“ (lietuvių kalba)

1010-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Aplinkosaugos l;ausimų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą“ (lietuvių kalba)

1012-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Išvestinių finansinių priemonių auditas“ (lietuvių kalba)

1013-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Elektroninės prekybos įtaka finansinių ataskaitų auditui“ (lietuvių kalba)

1014-asis tarptautinis audito praktinis nurodymas „Auditorių pranešimas dėl suderinamumo su Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais“ (lietuvių kalba)
Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.