Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Reglamentai

Reglamentai


Šioje skiltyje pateikiami visi auditoriaus veiklą reglamentuojantys dokumentai:
 
  • LAR veikla – LAR veiklą reglamentuojantys dokumentai: statutas, strateginiai veiklos planai ir pan.
  • Profesiniai standartai – Tarptautinės buhalterių federacijos skelbiami tarptautiniai audito, peržvalgų, užtikrinimo užduočių ir kt. standartai bei praktiniai nurodymai. Dėmesio: šio skiltyje taip pat galite rasti iki 2009 m. galiojusius tarptautinius audito standartus ir nacionalinius audito standartus. 
  • Etikos kodeksasšioje skiltyje pateikiamos Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) rengiamo ir leidžiamo Buhalterių profesionalų etikos kodekso versijos.
  • Auditorių veikla – visi auditorių veiklą reglamentuojantys dokumentai: pažymėjimo išdavimo, galiojimo, sustabdymo tvarka, kvalifikacijos kėlimo reikalavimai ir pan.
  • Audito įmonių veikla – visi audito įmonių veiklą reglamentuojantys dokumentai:įrašymo, į sąrašą tvarka, ataskaitų pildymo formos ir pan.
  • Auditoriaus padėjėjų veikla – praktikos atlikimo tvarka, informacija apie kvalifikacinius egzaminus ir pan.
  • Audito ir kitų paslaugų kokybės užtikrinimas – visi su atlikto audito kokybės užtikrinimu susiję dokumentai: atlikto audito kokybės peržiūros metodika, klausimynai ir pan.
  • Pinigų plovimo prevencija – visi su LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo įgyvendinimu susiję dokumentai.
  • Audito atlikimo reglamentai – LR teisės aktai, ES direktyvos ir reglamentai, reglamentuojantys audito veiklą, TBF (pvz. Etikos kodeksas) ir Accountancy Europe leidiniai, atitinkamų LAR komitetų pranešimai ir kita naudinga LAR parengta informacija.
  • Literatūra – informacija apie LAR svetainėje talpinamą literatūrą.
 2020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.