Šioje skiltyje pateikiami visi auditoriaus veiklą reglamentuojantys dokumentai:
 
  • LAR veikla – LAR veiklą reglamentuojantys dokumentai: statutas, strateginiai veiklos planai ir pan.
  • Profesiniai standartai – Tarptautinės buhalterių federacijos skelbiami tarptautiniai audito, peržvalgų, užtikrinimo užduočių ir kt. standartai bei praktiniai nurodymai. Dėmesio: šio skiltyje taip pat galite rasti iki 2009 m. galiojusius tarptautinius audito standartus ir nacionalinius audito standartus. 
  • Etikos kodeksasšioje skiltyje pateikiamos Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) rengiamo ir leidžiamo Buhalterių profesionalų etikos kodekso versijos.
  • Auditorių veikla – visi auditorių veiklą reglamentuojantys dokumentai: pažymėjimo išdavimo, galiojimo, sustabdymo tvarka, kvalifikacijos kėlimo reikalavimai ir pan.
  • Audito įmonių veikla – visi audito įmonių veiklą reglamentuojantys dokumentai:įrašymo, į sąrašą tvarka, ataskaitų pildymo formos ir pan.
  • Auditoriaus padėjėjų veikla – praktikos atlikimo tvarka, informacija apie kvalifikacinius egzaminus ir pan.
  • Audito ir kitų paslaugų kokybės užtikrinimas – visi su atlikto audito kokybės užtikrinimu susiję dokumentai: atlikto audito kokybės peržiūros metodika, klausimynai ir pan.
  • Pinigų plovimo prevencija – visi su LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo įgyvendinimu susiję dokumentai.
  • Audito atlikimo reglamentai – LR teisės aktai, ES direktyvos ir reglamentai, reglamentuojantys audito veiklą, TBF (pvz. Etikos kodeksas) ir Accountancy Europe leidiniai, atitinkamų LAR komitetų pranešimai ir kita naudinga LAR parengta informacija.
  • Literatūra – informacija apie LAR svetainėje talpinamą literatūrą.