Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pasirašymo elektroniniu parašu


anksčiau informavome, nuo 2012 m. sausio 1 d. Juridinių asmenų registrui kartu su metinių finansinių ataskaitų, taip pat konsoliduotųjų, rinkiniu teikiamos auditoriaus išvados ir audito ataskaitos turės būti pasirašytos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Esant tokiam reikalavimui, užsakovui būtina bus pateikti ne tik pasirašytus auditoriaus išvados ir audito ataskaitos egzempliorius, bet ir suformuotą .pdf failą, pasirašytą elektroniniu parašu, kurį užsakovas galės pridėti prie elektroniniu būdu teikiamų finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registrui.

LAR administracija parengė instrukciją, kaip parengti kompiuterį, kad juo būtų galima elektroniniu parašu pasirašyti dokumentą, ir kaip pasirašyti dokumentą, instrukciją. Instrukciją galite rasti čia.

LAR Audito komitetas iškėlė klausimą, ar teisinga tai, kad auditorius pasirašo auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą atskirai nuo įmonės finansinių ataskaitų, apie kurias pareikšta auditoriaus nuomonė. Audito komitetas diskutavo su Juridinių asmenų registrų centru, kaip užtikrinti, kad auditoriaus išvada būtų pateikiama kartu su tomis ataskaitomis, kurios buvo audituotos. Šiuo metu svarstomos kelios alternatyvos ir apie galutinį sprendimą Jus informuosime atskirai. Planuojame, kad su Juridinių asmenų registru techninius ir profesinius aspektus suderinsime iki 2012 m. sausio pabaigos, tačiau jei Jums reikėtų ataskaitas pateikti anksčiau, kreipkitės į LAR administraciją ir informuosime Jus atskirai. 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.