Informuojame, kad 2011 m. gruodžio 21 d. vyko Lietuvos auditorių rūmų (toliau - LAR) Apskaitos ir mokesčių komiteto organizuota diskusija su Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) atstovais "Dėl įrodymų rinkimo, taikant 0 procentų PVM tarifą".

Diskusijos metu buvo aptarti PVM tarifo taikymo principų skirtumai trikampių ir grandininių sandorių atvejais, Europos teisingumo teismo bylos C-430/09 sprendimo nuostatos, 0 procento PVM tarifo taikymas ir kitos LR PVM įstatymo nuostatos.

Diskusijai vadovavo LAR Apskaitos ir mokesčių komiteto pirmininkė Galina Ivanova, VMI atstovavo Teisės departamento Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja Gražina Rimkevičienė, vedėjos pavaduotoja Andra Černevičiūtė ir Kontrolės departamento Tikrinimų organizavimo skyriaus vedėja Dalė Mikulėnienė.

Artimiausiu metu bus paskelbtas vykusios diskusijos protokolas, su kuriuo galės susipažinti visi LAR nariai.