Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Vertybinių popierių komisijos informacija dėl skolos vertybinių popierių pripažinimo finansinėse ataskaitose


Informuojame, kad į LAR kreipėsi likviduojama Vertybinių popierių komisija (toliau - VPK), prašydama supažindinti LAR narius su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Market Authority, toliau - ESMA) 2011 m. lapkričio 25 d. paskelbta ataskaita, kurioje išdėstyta vieša ESMA nuomonė dėl skolos vertybinių popierių pripažinimo finansinėse ataskaitose, rengiamose pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau - TFAS). Šią ataskaitą ESMA paskelbė, siekdama skatinti nuoseklų Europos vertybinių popierių ir rinkų teisės aktų, ir visų pirma TFAS, taikymą.

Paskelbta ataskaita susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje aptariami apskaitos klausimai, susiję su skolos vertybinių popierių pripažinimu, įvertinimu ir atskleidimu 2011 m. gruodžio 31 d. metinėse finansinėse ataskaitose, rengiamose pagal TFAS. Čia pabrėžiami principai, susiję su skolos vertybiniais popieriais, kurių emitentai ir jų auditoriai turi laikytis, rengdami ir audituodami 2011 m. finansines ataskaitas.

Antroje dalyje pateikiama ESMA nuomone, susijusi su Graikijos Vyriausybės išleistų skolų vertybinių popierių apskaita 2011 m. birželio 30 d. tarpinėse finansinėse ataskaitose, rengiamose pagal TFAS. Pateikta faktų ir rezultatų santrauka bei principai, kurių emitentai ir jų auditoriai turėjo laikytis, sudarydami ir audituodami 2011 m. birželio 30 d. tarpines finansines ataskaitas.

VPK, paskelbusi viešai šią ataskaitą, siūlo emitentams, ypač finansų sektoriaus bendrovėms, išsamiau susipažinti su visa ESMA parengta ataskaita ir tikisi, kad, sudarydamos ateinančių finansinių laikotarpių finansines ataskaitas, bendrovės užtikrins tinkamą TFAS taikymą ir atsižvelgs į ESMA nuomonę.

VPK nori atkreipti auditorių dėmesį, kad atlikdami finansinių ataskaitų auditą, skirtų daugiau dėmesio įvertindami tinkamą bendrovių TFAS taikymą ir atsižvelgtų į ESMA nuomonę.

Išsamesnė informacija VPK interneto svetainėje, adresu http://www.vpk.lt/lt/vpk-pranesimai/es-naujienos/14924.

ESMA parengta ataskaita dėl skolos vertybinių popierių pripažinimo finansinėse ataskaitose, rengiamose pagal TFAS, ESMA interneto svetainėje, adresu http://www.esma.europa.eu/system/files/2011_397.pdf. 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.